Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Online Testi 3

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Online Testi 3

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Online Testi 3

Soru 1

Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Verimli olmak
B
Kâr elde etmek
C
Mal veya hizmet üretmek
D
İstihdamı sürekli kılmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir?

    
A
Demir çelik fabrikası
B
Ticaret işletmesi
C
Banka
D
Okul
Soru 3

Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile gerçekleştirilir?

 
A
Üretim
B
Pazarlama
C
Finansman
D
Yönetim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerindendir?

     
A
Büyüme yeteneği
B
Yönetim belli bir sisteme bağlıdır.
C
İşletmede yetkiler bir kişide toplanır.
D
İşletmeden alacaklı olanlara karşı sorumlulukları sınırlıdır.
Soru 5

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir?

  
A
Fabrika
B
Büro
C
Dükkân
D
İşletme
Soru 6

Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?

     
A
İşletme bütçesi
B
Teşkilat şeması
C
Kâr/zarar tablosu
D
İşletme bilançosu
Soru 7

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

     
A
Yapılacak işlerin belirlenmesi
B
Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
C
İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
D
Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?

  
A
Faaliyetlerin gizli olması
B
Kurulmasının kolay olması
C
Yönetimin belli bir sisteme bağlı olması
D
Yetkilerin bir kişide toplanmış olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır?

  
A
Yetki almaktan kaçınmalı
B
Çalışanlarının işle ilgili görüşlerini almalı
C
Sorumluluk almaya hazır olmalı
D
Personelinin çalışmalarından haberdar olmalı
Soru 10

Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

    
A
Denetim
B
Sevk ve idare
C
Koordinasyon
D
Organizasyon
Soru 11

İşletmeler faaliyetlerini yürütürken çevrenin korunmasına yönelik alacağı tedbirlerden birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

   
A
Tesis kurulduktan sonra çevre sorunları dikkate alınmalıdır.
B
Üretimde yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
C
Atıkların geri dönüşümü sağlanmalıdır.
D
Üretim yapan fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
Soru 12

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun şartlarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerine ne ad verilir?

     
A
Finans
B
Finansman
C
Finansal yönetim
D
Finansman fonksiyonu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisinde etkinlik ve verimliliğin artırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğine yönelik yapılan araştırmalardan değildir?

  
A
Hiyerarşik yapı
B
Emir-komuta birliği
C
Yapı ve insan davranışları
D
İş bölümü ve uzmanlaşma
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

     
A
Yönetim verimliliği temel alır.
B
Yönetim bir yetki
C
Yönetim tek yönlü bir
D
Yönetim, bir karar verme sürecidir.
Soru 15

İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir?

    
A
Halkla ilişkiler
B
Kişisel satış
C
Satış teşvik
D
Reklam
Soru 16

Yönetici, astlarının faaliyetlerini yönlendirmesi ve onlara ne yapmaları gerektiğini bildirmesi sürecinde emir verirken aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmemelidir?

    
A
Emirlerinin amaçlarını açıklamalı
B
Emirleri kesin, açık vermeli
C
Yazılı iletişim yapmalı
D
İmkansız emirler vermekten kaçınmalı
Soru 17

İşletmelerin çalışanların ücretlerini belirlerken dikkate alacağı unsurlardan en önemlisi hangisidir?

 
A
Yaşam düzeyini yükseltecek ölçüde olmalı
B
Eşit işe eşit ücret verilmeli
C
Ücretlendirme konusunda objektif olunmalı
D
Çalışana ücret konusunda bilgi verilmeli
Soru 18

İşletmenin niteliğine uygun personel seçimi için aşağıda verilenlerden öncelikle hangisinin yapılması gerekir?

  
A
İşin profilinin çıkarılması
B
İş gereklerinin hazırlanması
C
Personel ihtiyacı olan işlerin belirlenmesi
D
İş için uygun personel kriterlerinin belirlenmesi
Soru 19

Bir yöneticinin üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için çalışanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene koyması ve her türlü araç, gereç ve malzeme ile donatması, onun hangi yönetim fonksiyonunu yerine getirdiğini gösterir?

    
A
Planlama
B
Yöneltme
C
Koordinasyon
D
Organizasyon
Soru 20

Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir?

   
A
Üretici " Perakendeci - Tüketici
B
Üretici " Toptancı - Perakendeci-Tüketici
C
Üretici " Acenta " Perakendeci-Tüketici
D
Üretici " Acenta " Toptancı "Perakendeci - Tüketici
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Öğretim Lisesi Seçmeli İşletme 2 Testleri

Açık Lise (477) Seçmeli İşletme 2 Testi (Temmuz 2019)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 5 (Nisan 2019)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 5 (Aralık 2018)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 5 (Temmuz 2018)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 5 (Mart 2018)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 4

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 3

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 2

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 1

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 30 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Online Testi 3 (2 Yorum)