AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 1

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 1

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 1

Soru 1

Edebiyat tarihinin doğrudan ilişkili olduğu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyoloji
B
Filoloji
C
Arkeoloji
D
Psikoloji
1 numaralı soru için açıklama 
Dile (söze-yazıya) dayalı bir sanat dalı olduğu için Edebiyat, Filoloji ile doğrudan ve zorunlu olarak ilişkilidir. (Filoloji; dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalı.) Diğer bilim dallarından faydalanabilir, edebi eserlerde o bilim dallarının ortaya koydukları bilgiler konu edilebilir; ancak bu zorunlu ve karşılıklı bir ilişki değil, yazar veya şairin tercihine bağlı bir ilişkidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat dışındaki güzel sanatlardan biri değildir?

A
Mimari
B
Resim
C
Matematik
D
Tiyatro
2 numaralı soru için açıklama 
Yuh ya, işte bu, ancak bizim gibi matematik'teki sanatı göremeyen düşük zekalıların vereceği bir cevaptır 🙂 Şakka şakka.
Soru 3

Orhun Anıtları aşağıdaki hangi devlet adamının adına dikilmemiştir?

A
Bilge Kağan
B
Kül Tigin
C
Tonyukuk
D
Ertuğrul Gazi
3 numaralı soru için açıklama 
Orhun Yazıtları, Moğolistan’da Orhun Vadisi'nde bulunan yazıtlardır. Bu yazıtlar II. Göktürk Kağanlığı'na aittir. Yazılış tarihleri MS. 8. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Tonyukuk yazıtı 731 yılında yazılıp dikilmiş olan Orhun Yazıtları'nın ilkidir. Kül Tigin Yazıtı 732 yılında, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmışlardır.
Soru 4

Türk dilinin günümüze kalan en eski ve en değerli belgeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhun Abideleri
B
Divanü Lügati’t Türk
C
Karagöz
D
Koşuk
4 numaralı soru için açıklama 
Divânü Lügati't-Türk (Türkçe: Türk Dilleri Sözlüğü), Orta Türkçe döneminde Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Orhun Abideleri (Yazıtları) ise 8. yüzyılın ortalarında yazılmıştır. Karagöz Osmanlı döneminin gölge oyunu (tiyatrosu); Koşuk ise bir edebi türü ifade eder. Bu son ikisi belge değildir ve daha yenidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerden biri değildir?

A
Göktürk
B
Japon
C
Latin
D
Arap
Soru 6

Türklerin İslamiyet’ten önce kullandığı alfabeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
A) Göktürk, Uygur, Soğut
B
B) Arap, Göktürk, Uygur
C
C) Latin, Kiril, Soğut
D
D) Uygur, Latin, Kiril
Soru 7

İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
A) Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
B) Sözlü ürünlerin yaygın olduğu bir dönemdir.
C
C) Türkçenin ilk yazılı metinleri bu dönemdedir.
D
D) Farklı kültürlerin ve yabancı dillerin etkisi fazladır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ana dönemlerinden biri değildir?

A
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
B
İslami Dönem Türk Edebiyatı
C
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
D
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk halk edebiyatının kollarından biri değildir?

A
A) Anonim halk edebiyatı
B
B) Dinî-tasavvufi halk edebiyatı
C
C) Âşık tarzı halk edebiyatı
D
D) Yazılı halk edebiyatı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, çeşitli Türk boylarında sanatçılara verilen isimlerden biri değildir?

A
Şaman
B
Baksı
C
Kam
D
Kopuz
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı yazılı ürünlerindendir?

A
Göktürk Yazıtları
B
Göç Destanı
C
Alper Tunga Sagusu
D
Atabetü’l Hakayık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı türlerinden biri olamaz?

A
Roman
B
Deneme
C
Sagu
D
Makale
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi geçmiş dönemlerdeki destanlardan yola çıkılarak üretilen eserlerden biri değildir?

A
Kolları Bağlı Odysseus
B
Devlet Ana
C
Bozkurtların Destanı
D
Ölümsüzlük Ardında Gılgamış
13 numaralı soru için açıklama 
Odysseus Yunan Destanı, Bozkurt Destanı İslam Öncesi Türk DEstanı ve Gılgamış Anadolu Destanı. Devlet Ana, Kemal Tahir'in Osmanlı Devleti kurulmadan önceki Anadolu'nun görünümünü ve Anadolu insanının özlemlerini anlatırken onların güçlü güvenli adaletli bir devlete duyduğu ihtiyacı da açığa çıkaran bir romanıdır ve herhangi bir destana dayalı değildir.
Soru 14

Aşağıda verilen destanlardan hangisi İslamiyet Öncesi Dönem’e aittir?

A
Çakır’ın Destanı
B
Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda
C
Oğuz Kağan Destanı
D
Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı
14 numaralı soru için açıklama 
Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarından, Hun-Oğuz destanları grubundandır. Destanı'n dört ayrı yazması vardır. Çağatayca, Farsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Destan Türklerin atası olduğu varsayılan Oğuz Kağan'ın hayatını anlatır. Oğuz Kağan Destanının Uygur yazması, Paris Millî Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Uygur Oğuz Kağan Destanı M.Ö. 201 - 126 yılları arasında büyük bir göçebe devleti kuran Hiung-nu’larla ilgilidir. Oğuz Kağan'ın bu devleti kuran Mete olduğu ileri sürülmektedir. Zeki Velidi Togan’a göre ise, Oğuz Kağan Destanı’nın kökeni daha eski çağlara, M. Ö. VII. yüzyılda merkezi Orta-Asya’da bulunan Sakalar ile birkaç asır sonraki İskitlerdir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır?

A
Kurtuluş Savaşı Destanı
B
Çanakkale Destanı
C
Sakarya Meydan Savaşı
D
Attila Destanı
Soru 16

Sözlü Edebiyat Dönemi’nin ürünüdür. Günümüz halk edebiyatındaki koşmanın ilk biçimidir. Tabiat, kahramanlık belli başlı konularıdır.

Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destan
B
Koşuk
C
Gazel
D
Türkü
Soru 17

Alp Er Tunga öldi mü (Alp Er Tunga öldü mü)

İsiz ajun kaldi mü (Kötü dünya kaldı mı)

Ödlek öçin aldi mu (Felek öcünü aldı mı)

Emdi yürek yırtılur (Şimdi yürek yırtılır)

Bu dörtlük aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden alınmıştır?

A
Sagu
B
Destan
C
Koşma
D
Şarkı
Soru 18

İslamiyet’ten önceki dönemde herkes tarafından sevilen kişilerin ölümünden duyulan üzüntüyü ifade eden ağıt, yas şiirlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sagu
B
Sav
C
Koşuk
D
Mersiye
Soru 19

Aşağıdaki eserlerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatının en eski örnekleri yazılı hâlde bulunabilir?

A
Beng ü Bade
B
Divanü Lügati’t Türk
C
Muhakemetü’l Lügateyn
D
Durub-ı Emsali Osmaniyye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarındaki motiflerden biri değildir?

A
Ağaç
B
Işık
C
Deniz
D
Bozkurt
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları ve Online Testleri

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem ortak dersleri Türk Edebiyatı 3 Online Testleri ve çıkmış sınav soruları aşağıdaki linklerde:

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 7

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 6

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 5

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 4

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 2

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 1


 AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı Online Testleri:

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 3

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 1

Türk Edebiyatı 3 Konu Anlatımı

AÖL Türk Edebiyatı 3: Destanlar Dönemi

AÖL Türk Edebiyatı 3: Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Açık Lise Türk Edebiyatı Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın