Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 2

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 2

Soru 1

“Zaman, başı ve sonu olmayan bir şeydir. Fakat insan zamanı birimlemeyi istedi. Bu konuda en iyi vasıta olarakta - - - - seçti.” Muhammed Hamidullah İslam Tarihine Giriş, s.17

Muhammed Hamidullah’ın vermiş olduğu bilgideki eksiklik, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A
Ay’ı
B
Güneş’i
C
İsa’nın doğumunu
D
Kavimler Göçü’nü
Soru 2

Sıffin Vakası boyunca ortaya çıkan olayları ve bunların arka planlarını, aşağıdaki hangi ilahiyatla ilgili bilim dalı inceler?

A
Siyer
B
Hadis
C
Meğazi
D
Mezhepler Tarihi
Soru 3

Arap Yarımadası’nın İslam Dönemi’nde olduğu gibi İslamiyet öncesi dönemde de kutsal sayılan bölgesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necit
B
Hicaz
C
Yemen
D
Hadramut
Soru 4

Müşriklerin, aşağıdaki hangi konudaki ısrarcılığından dolayı Kur’an-ı Kerim’deki Casiye Suresi’nin “Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder...” mealindeki ayeti nazil olmuştur?

A
Çok eşlilik
B
Yıldızlara tapma
C
Ahiret hayatına inanmama
D
Kız çocuklarını diri diri gömme
Soru 5

Dedesinin vefatı üzerine Hz. Muhammed’i himayesi altına alan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Annesi Âmine
B
Sütannesi Halime
C
Amcası Ebu Talip
D
Amcası Ebu Cehil
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

A
Kur’an’ın toplanması
B
Cemel Vakası
C
Kerbela Olayı
D
Hicret
Soru 7

“Fetretü’l Vahiy Dönemi”, aşağıdaki hangi surenin ilk beş ayetinin inmesiyle sona ermiştir?

A
Müddesir
B
Enbiyâ
C
Bakara
D
Alak
Soru 8

Kureyş kabilesi içindeki hangi boylar arasındaki rekabet, birçok insanın Müslüman olmasını geciktirmiştir?

A
Adiyoğulları ile Teymoğulları
B
Haşimioğulları ile Ümeyyeoğulları
C
Adnanoğulları ile Haşimioğulları
D
Abdulmanafoğulları ile Adnanoğulları
Soru 9

Hamza ve Ömer, hicretin kaçıncı yılında Müslüman olmuşlardır?

A
1.
B
3.
C
6.
D
11.
Soru 10

İslam tarihinin ilk savaşı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uhut
B
Bedir
C
Hendek
D
Talas
Soru 11

Medine’deki Evs ve Hazreç kabilelerinin tamamına yakını, aşağıdaki sahabelerden hangisinin gayretleri sonucunda Müslüman olmuşlardır?

A
Abdullah bin Cübeyr
B
Nuaym bin Mesut
C
Zübeyr bin Avvam
D
Mus’ab bin Umeyr
Soru 12

İran’ın tamamının kontrolü, aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Müslümanların eline geçmiştir?

A
Nihavent
B
Kadisiye
C
Tebük
D
Mute
Soru 13

Aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde fethedilen yerler ilk defa yönetim birimlerine ayrılmıştır?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. Ebu Bekir
Soru 14

Zatu’s Savarı Savaşı’yla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Finike açıklarında meydana gelmiştir.
B
Hz. Ömer Dönemi siyasi olaylarındandır.
C
500 gemiden oluşan Bizans donanması yok edilmiştir.
D
Bizans İmparatoru II. Konstantin ile Abdullah bin Sa’d komutasındaki İslam donanması arasında gerçekleşmiştir.
Soru 15

Emevilerin  ve Abbasilerin güçlü bir ordu kurmaya önem vermelerinin asıl nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İç ayaklanmaları bastırmak
B
Kan davalarına son vermek
C
İslamiyet’i yeni coğrafyalara yaymak
D
Ülkelerini Bizans saldırılarına karşı korumak
Soru 16

Batılı bir tarihçinin “Batı Avrupa’yı, hatta İngiltere’yi muhtemel bir Moğol saldırısından kurtaran kişi” diye övdüğü Memlûk sultanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baybars
B
Kalavun
C
Tomanbay
D
Kansu Gavri
Soru 17

Muaviye Dönemi’nde fethedilen Horasan ve Sind bölgeleri, idari bakımdan aşağıdaki yerlerden hangisine bağlıdır?

A
Bakü
B
Basra
C
Taşkent
D
Buhara
Soru 18

Halife III. Yezit’in yerine geçen İbrahim bin Velit, aşağıdakilerden hangisi tarafından tahttan indirilmiştir?

A
Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd bin Ali
B
Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr
C
Endülüs valisi Abdurrahman el - Gafiki
D
Azerbaycan valisi Mervan bin Muhammed
Soru 19

Abbasi halifelerinden Me’mun ve Mu’tasım dönemlerinde güçlenen mezhep, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cebriyye
B
Halvetiye
C
Mutezile
D
Kadiriye
Soru 20

Kastilya kraliçesi İzabella ile Aragonya kralı Ferdinand’ın evlenmeleriyle siyasi birliğini kuran devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İspanya
B
İtalya
C
İngiltere
D
Almanya
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 1

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 2

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın