Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 2

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 2

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’nin özelliklerinden değildir?

A
Bilim alanında gelişmeler yaşandı.
B
Yönetimde divan teşkilatı geliştirildi.
C
Türklere ve İranlılara yönetimde görevler verildi.
D
Halifelik, babadan oğula geçen saltanat hâlini aldı.
Soru 2

Emevi hükümdarı II. Mervan, İbrahim bin Muhammed’i idam ettirmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babek İsyanı’nı yönetmesi
B
Emevilere karşı yürüttüğü politikalar
C
Yalancı peygamberlik iddiasında bulunması
D
Emevilerin aleyhine Tolunoğullarıyla işbirliği yapması
Soru 3

Hilafetini tanımadığı için Ebu Müslim’in yardımıyla amcası Abdullah’ı öldürten Abbasi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Me’mun
B
Harun Reşit
C
Ebu Cafer Mansur
D
Mustasım Billah
Soru 4

Halife Mu’tasım’a karşı 839 yılında Mazyar adındaki bir Mecusi, aşağıdaki bölgelerin hangisinde isyan çıkarmıştır?

A
Mekran
B
Belucistan
C
Umman
D
Taberistan
Soru 5

• Halife Hadi Dönemi’nin siyasi olaylarındandır. • Abbasilere karşı yapılmış bir halk ayaklanmasıdır. • Mekke ve Medine’yi kontrolleri altına alan isyancılar, hareketin başındaki Hz. Hasan’ın torununu halife ilan etmişlerdir. • İsyan sonucunda Hz. Hasan’ın torunu başta olmak üzere birçok kişi öldürülerek isyan kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Yukarıda sözü edilen isyanda öldürülen Hz. Hasan’ın torunu, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin
B
İdris
C
Kasım
D
Yusuf
Soru 6

Şii imamlarından Ubeydullah Mehdi tarafından kurulan Fatımiler Devleti’nin hükümranlığına, aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?

A
Gazneli Mahmut
B
Selahattin Eyyubi
C
Alaeddin Keykubat
D
Bilge Kül Kadir Han
Soru 7

Çin’de keten ve kenevirden imal edilmekte olan kâğıt, aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Çin’in dışında ilk defa Semerkant’ta da imal edilmeye başlanmıştır?

A
Dandanakan
B
Malazgirt
C
Talas
D
Uhut
Soru 8

Müslüman Araplarla her türlü siyasi, askerî ve ticari ilişkiler kurmalarına rağmen halkının tam İslam halkası içine girmediği Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük Selçuklular
B
Karahanlılar
C
Karluklar
D
Hazarlar
Soru 9

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Şakik-i Belhi ile ilgili değildir?

A
Bir mutasavvıftır.
B
8. yüzyılda yaşamıştır.
C
İdil Bulgar Hanlığı’nın kurucusudur.
D
Budist Türklerin İslam’la tanışmalarında etkin rol oynamıştır.
Soru 10

Türk – İslam medeniyetinin ilk orijinal ürünleri arasında yer alan “Divan-ü Lügat-it Türk” ve “Kutadgu Bilig” gibi eserler, aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisinin döneminde yazılmıştır?

A
Karahanlılar
B
Osmanlılar
C
Gazneliler
D
İdil Bulgarları
Soru 11

Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan ilk şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bursa
B
İznik
C
Konya
D
Tosya
Soru 12

Urfa Kontluğu, kaçıncı Haçlı Seferi sırasında kurulmuştur?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin ekonomik sonuçlarından biridir?

A
Feodalizmin zayıflaması
B
Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin sarsılması
C
Marsilya, Venedik ve Cenova limanlarının önem kazanması
D
Avrupalıların pusula, barut ve kâğıt yapımını Müslümanlardan öğrenmeleri
Soru 14

Osmanlı Surre Alayı’nın kutsal topraklara götürdüğü surreler (para kesesi), 1864 – 1914 yılları arasında hangi ulaşım araçları ile gönderilmiştir?

A
Kağnı ve at arabalarıyla
B
Deve ve atlarla
C
Demir yoluyla
D
Deniz yoluyla
Soru 15

Hindistan’da İslamiyeti yayma faaliyetlerini başlatan ilk devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babür
B
Emevi
C
Abbasi
D
Gazne
Soru 16

1958 yılında cumhuriyet rejimine geçen Irak’ın ilk devlet başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülkerim Kasım
B
Saddam Hüseyin
C
Ali Geylani
D
Nuri Said
Soru 17

İsrail, Haziran 1982’de Savunma Bakanı Ariel Sharon’un etkisiyle, aşağıdaki yerlerden hangisini işgal etmiştir?

A
Irak
B
Kuveyt
C
Lübnan
D
Suriye
Soru 18

Aşağıdaki devletlerden hangisinin başkenti Dakka’dır?

A
Malezya
B
Endonezya
C
Afganistan
D
Bangladeş
Soru 19

Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren “Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezi”, aşağıdaki devletlerin hangisinde kurulmuştur?

A
Tacikistan
B
Azerbaycan
C
Özbekistan
D
Kırgızistan
Soru 20

“ - - - - , Basra Körfezi ülkelerinde üretilen petrolün dünya pazarlarına ulaşmasında bir kapıdır.” Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Bengal Körfezi
B
Hürmüz Boğazı
C
Süveyş Kanalı
D
Cebel-i Tarık Boğazı
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Önceki Test:

Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 1

Sonraki Test:

Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 16 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın