Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 3

Soru 1

İlk Abbasi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harun Reşit
B
Ebu Cafer Mansur
C
Muhammed Mehdi
D
Ebu’l Abbas Abdullah
Soru 2

Halife Mansur’un Dicle Nehri kıyısında kurduğu “Medinetü’s - Selam” şehri, bugünkü aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

A
Kûfe
B
Basra
C
Bağdat
D
İsfahan
Soru 3

Arap olmayan Müslümanların savaşlarda elde edilen ganimetlerden Araplara göre daha az pay almasına son veren Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim bin Velid
B
Ömer bin Abdülaziz
C
Hişam bin Abdülmelik
D
Süleyman bin Abdülmelik
Soru 4

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Halit Bermeki ile ilgili değildir?

A
Memluk sultanı Baybars ile çağdaştır.
B
Aslen İran kökenli Bermeki ailesindendir.
C
Bermeki ailesinden ilk Müslüman olan kişidir.
D
Halife Ebu Abbas Dönemi’nin Divanü’l-Haraç ve Divanü’l- Cünd’ün başkanıdır.
Soru 5

Şiilere göre Hz. Peygamber’in vasisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer bin Abdülaziz
B
İmam Ebu Hanife
C
Ebu Abbas
D
Hz. Ali
Soru 6

Abbasi Devleti’nin toprakları üzerinde ortaya çıkan bölgesel yönetimlerle, bu yönetimlerin kurulduğu coğrafi bölgeler, aşağıda eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Suriye ve El-Cezire = Hamdaniler
B
Kuzey Afrika = Ağlebiler
C
Mısır = Tahiriler
D
Sistan = Saffariler
Soru 7

Tarihçiler, “Kerbela’dan sonra - - - - daha şiddetli ve daha acı bir facia yoktur.” demişlerdir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Şam’dan
B
Fah’dan
C
Basra’dan
D
Bağdat’tan
Soru 8

Araplar tarafından aşağıdakilerden hangisi “el Kubbetü’t - Türkiyye” diye adlandırılmıştır?

A
Türk çadırı
B
Samarra kenti
C
Topkapı Sarayı
D
İstanbul’daki Ayasofya
Soru 9

Talas Savaşı sonrasında Arapların aşağıdaki hangi Türk boyuyla ilişkileri dostça gelişmemiştir?

A
Karluklarla
B
Kıpçaklarla
C
Akhunlarla
D
Hazarlarla
Soru 10

Oğuzlar arasında İslamiyet, kaçıncı yüzyılda hâkim bir din hâline gelmiştir?

A
8. yy
B
9. yy
C
10. yy
D
11.yy
Soru 11

Aşağıdaki devletlerden hangisi ismini “kurulduğu şehirden” almıştır?

A
Karahanlı Devleti
B
Osmanlı Devleti
C
Gazne Devleti
D
Babür Devleti
Soru 12

Aşağıdaki Anadolu Selçuklu sultanlarından hangisi Gürcü asıllı Hristiyan eşi için saraya kilise yaptırmıştır?

A
I. Mesut
B
I. Kılıçaslan
C
I. Alaeddin Keykubat
D
II. Gıyasettin Keyhüsrev
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin ekonomik nedenlerinden biridir?

A
Avrupa’da toprak sahibi olmayan kimselerin toprak sahibi olmak istemeleri
B
Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri
C
Avrupalıların Türkleri Anadolu’dan çıkarma arzuları
D
Şövalyelerin macera aramaları
Soru 14

Osmanlı Devleti, Hindistan’da Gucerat ve Kaliküt’teki Müslümanların yardım isteği üzerine donanmasını, aşağıdaki hangi sadrazamının komutasında onlara göndermiştir?

A
Çandarlı Ali Paşa
B
Hadım Süleyman Paşa
C
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
D
Merzifonlu Kara Mehmet Paşa
Soru 15

Ecyat Kalesi’ni Osmanlılar, aşağıdaki yerlerden hangisini korumak amacıyla inşa etmişlerdir?

A
İstanbul
B
Kudüs
C
Kâbe
D
Şam
Soru 16

Aşağıdaki devletlerden hangisinin resmî dili Farsçadır?

A
Lübnan
B
Yemen
C
Irak
D
İran
Soru 17

- Britanya egemenliği altındaki Hindistan’da yaşayan Müslümanların haklarını savunmak amacıyla kurulan siyasal bir topluluktur.

- Bu parti Pakistan’ın bağımsızlığına giden yolda büyük rol oynamıştır.

Hakkında kısa bilgi verilen siyasal parti, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmamlar Kurulu
B
Filistin Kurtuluş Örgütü
C
Müslümanlar Birliği Partisi
D
Avustralya Müslüman Öğrenciler Federasyonu
Soru 18

Bangladeş Devleti’nin kurulmasında rol oynayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğu Pakistan
B
Afganistan
C
Endonezya
D
Malezya
Soru 19

Masallardaki “Kaf Dağı”, aşağıdaki dağlardan hangisidir?

A
Türkiye’deki Ağrı Dağı
B
Türkmenistan’daki Kopet Dağı
C
İtalya’daki Monte Bianco Dağı
D
Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı
Soru 20

Dünya petrol üretiminin kaçta kaçını İslam dünyası karşılar?

A
%93 ’ünü
B
%70 ’ini
C
%65 ’ini
D
%61’ini
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Önceki test:

Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 1

Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 2

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın