AÖİHL Siyer 1 Testleri Test: 2

[no_toc] AÖİHL Siyer Dersi Testleri Anasayfası

AÖİHL Siyer 1 Test 2

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in hayatını öğren-menin gerekçelerinden biri olamaz?

 
A
Davranışlarının örnek alınmasını sağlar.
B
Peygamberi daha iyi tanımamızı sağlar.
C
Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına yardımcı olur.
D
Müslümanlara bilimsel buluşlar konusunda rehberlik eder.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde siyerin konusu tam olarak verilmiştir?

  
A
Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemini kapsar.
B
Hz. Muhammed’in doğumundan vefatına kadar geçen süredir.
C
Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik dönemidir.
D
Hz. Muhammed’in hicretini ve savaşlarını içine alır.
Soru 3

İslam öncesi Arap yarımadasında, şehirlerdeki kabile meclisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Mele
B
Bedevi
C
Hadari
D
Mevali
3 numaralı soru için açıklama 
Mele kabile meclisinde yer alan eğitimli ve seçkin kişileri ve bu kişilerden oluşan meclisi ifade eder. Bedevi, göçebeleri; Hadari, tarım ve ticaretle yaşamını yerleşik olarak sürdürenleri; Mevali ise Arap olmayan Müslümanları (Osmanlı Devleti'nde görev yapan yüksek dereceli ilim adamlarını) ifade eder.
Soru 4

İslam öncesi Mekke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   
A
Okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça fazlaydı.
B
Mekkelilerin takvimi “Güneş Takvimi” idi.
C
Hicaz bölgesinin dini ve ticari merkeziydi.
D
Haniflik insanlar arasında en yaygın inanç biçimiydi.
4 numaralı soru için açıklama 
Haniflik (Hz. İbrahim'den itibaren gelen tek Allah inancı) Arap yarımadasında Hz. Peygamber'in çağında en yaygın inanç biçimi değildi. Mekkelilerin takvimi Güneş değil, Kameri (Ay) takvim(i) idi. Okuma-yazma oranı aksine düşüktü, bu nedenle şiir ve veciz sözlerin ezberlenmesi daha yaygındı.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

   
A
Beytü’l - Hikme
B
Beytü’l - Haram
C
Beytü’l - Mamur
D
Beytü’l - Atik
Soru 6

Aşağıdaki olayların hangisi 622 yılında gerçekleşmiştir?

   
A
Habeşistan’a hicret
B
Müslümanlara boykot uygulanması
C
Hz. Hatice’nin vefat etmesi
D
İlk cuma namazının kılınması
Soru 7

Hz. Muhammed’in doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

   
A
10 Rebiulahir 570
B
12 Rebiülevvel 571
C
10 Zilhicce 570
D
12 Zilkade 571
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hilfu’l-Fudul tarafından alınan kararlardan biri değildir?

  
A
Haksızlığa uğrayanların hakkı aranacaktır.
B
Haksızlık yapanlara hoşgörü gösterilmeyecektir.
C
Haksızlığa uğrayanların zararları oluşturulacak ortak bütçeden ödenecektir.
D
Haksızlığa uğrayanın hakkı alınıncaya kadar onunla birlikte hareket edilecektir.
Soru 9

Hz. Muhammed aşağıdaki çocuklarının hangisinin ismiyle künyelenmiştir?  

  
A
Fatma
B
Kasım
C
Abdullah
D
İbrahim
9 numaralı soru için açıklama 
Hz. Peygamber'in künyesi "Ebu'l-Kasım" dır.
Soru 10

Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   
A
Yetim ve fakirleri gözetirdi.
B
İnsan haklarına saygılıydı.
C
Ticari hayatı başarı ve güven vericiydi.
D
Yaşadığı toplumun ahlakını benimsemişti.
Soru 11

Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   
A
Amcası Ebu Leheb ile ticari yolculuk yapmıştır.
B
Kabe hakemliğiyle toplumsal barışa katkı sağlamıştır.
C
Hz. Hatice’nin vefatına kadar başka biri ile evlenmemiştir.
D
Kendisine vahiy gelmeden önce de Tevhit inancına sahiptir.
Soru 12

Aşağıdaki ayeti kerimelerden hangisi diğerlerinden sonra indirilmiştir?

A
"En yakın akrabanı uyar” (Şuara Suresi, 214. ayet)
B
"Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma ” (Hicr Suresi, 94. ayet)
C
"Ey bürünüp sarılan! Kalk ve insanları uyar...” Müddesir Suresi, 1.-2. ayetler)
D
“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir...” (İsra Suresi, 1. ayet)
12 numaralı soru için açıklama 
İlk üç ayet Hz. Peygamber'in risaletinin ilk zamanlarında, İsra Suresi ise Medine'ye Hicret'e yakın tarihlerde (18 ay kadar önce) inzal olmuştur.
Soru 13

İslam’ın ilk dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Haşimoğulları davetin ilk yıllarında Hz. Muhammed’e destek vermeyeceklerini bildirmişlerdir.
B
Hz. Muhammed Dârü’l - Erkam’dan Hz. Ömer’in Müslüman olduğu yıl ayrılmıştır.
C
Hz. Hatice’nin kızları anneleriyle aynı zamanda İslam’ı kabul etmişlerdir.
D
Müşrikler İslam’ın yayılması üzerine Utbe b. Rebia’yı Hz. Muhammed’e antlaşmak üzere göndermişlerdir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı reddetmelerinin nedenlerinden biri değildir?

   
A
Ahiret inancını kabul etmek istememeleri
B
Eski inançları ve atalarına olan bağlılıkları
C
Mekke’yi terk etmek istememeleri
D
İslam’ın getirdiği eşitlik anlayışının sosyal dengeleri değiştirmesinden rahatsız olmaları
Soru 15

Habeşistan’a yapılan hicretlere aşağıdaki sahabelerden hangisi katılmamıştır?

 
A
Osman b. Affan
B
Zübeyr b. Avvam
C
Ali b. Ebi Talib
D
Cafer b. Ebi Talib
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykotu sona erdirme sebeplerinden biri değildir?

 
A
Müslümanların dinlerine daha fazla sarılmaları
B
Müslümanların kendi kabilelerinden gördükleri yardıma engel olamamaları
C
Müşriklerin hedefledikleri başarıya ulaşmaları
D
Bazı müşriklerin boykotu bitirmek istemeleri
Soru 17

Hz. Muhammed Taif yolculuğu dönüşünde aşağıdakilerden hangisinin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

 
A
Mutim b. Adiy
B
Zeyd b. Harise
C
Ömer b. Hattab
D
Hamza b. Abdulmuttalip
Soru 18

İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
27 Muharrem 622
B
27 Şaban 619
C
27 Ramazan 620
D
27 Recep 621
Soru 19

620 yılında Akabe mevkiinde Hz. Muhammed’le görüşüp İslam’ı kabul eden altı kişilik Medineli grup hangi kabiledendir?  

  
A
Evs
B
Hazreç
C
Ben-i Nadir
D
Ben-i Kaynuka
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi II. Akabe Biatı’nda Müslümanların söz verdiği konulardan biri değildir?

A
İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
B
Bollukta ve darlıkta mali yardım yapmak
C
Ailelerini korudukları gibi Hz. Muhammed’i korumak
D
Ticari ilişkilerinde faizle muameleden sakınmak
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AOİHL Siyer 1 Testleri

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 1

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 2

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 3

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 4

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 5

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 6

AÖİHL Siyer Dersi Testleri Anasayfası

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 2 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın