Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test

Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 3

Soru 1

Cahiliye dönemi Arabistan yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisinin mensubunun olduğu söylenemez?

A
Yahudilik
B
Hristiyanlık
C
Mecusilik
D
Hinduizm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in hayatını öğrenme nedenlerinden biri değildir?

A
Kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek
B
Yaşantısını örnek alıp yolunda yürümek
C
Yanlış tanınmasının önüne geçmek
D
Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamak
Soru 3

İslam öncesi Arap yarımadası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Örf ve adetlere karşı gelmek çirkin bir davranış olarak görülürdü.
B
Genel olarak kadınlar insani haklara layık görülmezlerdi.
C
Adalet karşısında herkes eşit sayılırdı.
D
Evlatlık, evlat edinene varis olurdu.
Soru 4

İslam öncesi Arap yarımadasındaki dönemin “cahiliye dönemi” olarak adlandırılmasının nedeni nedir?

A
İslam inancına uymayan inanç ve tutumların olması
B
Okuma yazma bilenlerin sayıca az olmaları
C
Halkın ziraattan çok ticaretle uğraşması
D
Hanif dinine bağlı insanların olması
Soru 5

Cahiliye dönemine ait aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam dinine ters düşmemektedir?

A
Gelecek ile ilgili bilgi almak için kâhinlere başvurulması
B
Kutlamalarda içkili eğlenceler düzenlenmesi
C
İhtiyacı olan insanlara faizle para verilmesi
D
Verilen sözlerin yerine getirilmesi
Soru 6

Arap toplumu ile ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

A
Aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu topluluğa mele denir.
B
Göçebe hayat yaşayan Araplara bedevi denir.
C
Yerleşik hayat süren Araplara hadari denir.
D
Azat edilen kölelere mevali denir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

A
el-Beytü’l-Haram
B
el-Beytü’l-Hikme
C
el-Beytü’l-Ma’mur
D
el-Beytü’l-Atik
Soru 8

Hac ibadeti ilk olarak hangi peygamber döneminde farz kılınmıştır?

A
Hz. İbrahim
B
Hz. Muhammed
C
Hz. İsa
D
Hz. Nuh
Soru 9

Cahiliye dönemi Arapları aşağıdaki ayların hangisinde yapılan savaşları haram saymışlardır?

A
Şevval
B
Rebî’ül-Evvel
C
Rebî’ül-Ahir
D
Zilkade
9 numaralı soru için açıklama 
Haram aylar, hürmete lâyık aylar (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb). Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için bu adı almıştır.
Soru 10

İslam öncesi dönemde Hz. İbrahim’in dinine tabi olanlara hangi isim verilirdi?

A
Hanif
B
Mecusi
C
Hristiyan
D
Yahudi
Soru 11

Hz. Peygamber’e iman etmeyip ona zulüm eden ve hakkında sure inen amcası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu Talib
B
Ebu Leheb
C
Abbas
D
Zübeyr
Soru 12

Aşağıda Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de dünyaya gelmiştir.
B
Dört yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında kalmıştır.
C
Evleninceye kadar dedesi Abdülmuttalib’in himayesinde yaşamıştır.
D
Hz. Peygamber; doğmadan önce babasını, altı yaşında annesini kaybetmiştir.
Soru 13

Hz. Muhammed (sav.)’in Hz. Hatice’den olmayan çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim
B
Kasım
C
Rukiye
D
Ümmü Gülsüm
13 numaralı soru için açıklama 
İbrahim: Peygamberimizin en son çocuğudur. Mısır valisi Mukavkis tarafından hediye olarak gönderilen ve peygamberimizin evlendiği Maruye'den doğan oğludur. Hicretin sekizinci yılında 1,5 yaşındayken vefat etmiştir.
Soru 14

“Sen bundan önce ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.’’ (Ankebût suresi, 48. ayet)

Yukarıda verilen ayet Hz. Peygamberin hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

A
Peygamberliğine
B
Ümmiliğine
C
Eğitimciliğine
D
Adaletine
Soru 15

Hz. Muhammed (sav.)’in de üyesi olduğu Hılfu’l-Fudûl Cemiyeti’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâbe hizmetlerini yürütmek
B
Kabileler arası savaşları önlemek
C
Düşman saldırılarına karşı Mekke’yi savunmak
D
Zulme ve haksızlığa uğrayanların haklarını korumak
Soru 16

Hz. Peygamber’e inen ilk vahiy ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
610 yılında Ramazan ayının 27.gecesinde indirilmiştir.
B
Mekke yakınlarındaki Hira Mağarasında indirilmiştir.
C
Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberliğini başlatmıştır.
D
Fatiha Suresi’nin ilk beş ayetidir.
16 numaralı soru için açıklama 
Hz. Peygambere ilk vahiy, 610 yılında Ramazan Ayının 27'sinde (Kadir Gecesi) Nur dağındaki Hira mağarasında geldi.Kuranı kerimin ilk inen ayetleri Alak Suresinin ilk beş ayetidir... Bu ayetler bu şekildedir1 - yaratan rabbinin adıyla oku! 2 - o, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı. 3 - oku! rabbin sonsuz kerem sahibidir. 4 - o rab ki kalemle yazmayı öğretti. 5 - insana bilmediği şeyleri öğretti.Bu ilk ayetlerle Hz. Muhammed'in (S.A.V.) peygamberliği de başlamıştır.
Soru 17

“Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma.’’ (Hicr suresi, 94. ayet)

Bu ayet ile İslam’a davetin hangi dönemi başlamıştır?

A
Gizli davet
B
Açık davet
C
Tebliğ
D
Medine
Soru 18

Müşrikler’in İslam’ı kabul etmemelerinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomilerinin bozulacağı endişesi
B
Toplumsal yapının değişmesini istememeleri
C
Mevcut dinlerine ve atalarına olan bağlılıkları
D
Peygamberin kendi kabilelerinden biri olması
Soru 19

Miraç hadisesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Müslümanlara Medine’ye hicret izninin verildiği gecedir.
B
621 yılı Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir.
C
Müslümanlara günde beş vakit namaz farz kılınmıştır.
D
Şirk koşmamak şartı ile bütün Müslümanların cennete gireceği müjdelenmiştir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Akabe Biatı’nda Medineli Müslümanların Hz. Peygamber’e verdikleri sözlerden biri değildir?

A
Allah’a şirk koşmamak
B
Çocuklarını öldürmemek
C
Hz. Peygamber’i korumak
D
Allah’a ve Resulü’ne itaatten ayrılmamak
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 1

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 3 (2 Yorum)

  1. Bazı sorular ve cevapları hatalıdır. Dikkatsizce hazırlanan sorular. Böyle baştan savma soru mu hazırlanır?

    • Muhammed Buğra, cevapları tek tek kontrol ettik. Hatta zor ve aykırı gelebilecek bazı soruların çözümlerini de ekledik. Sorun yok kardeşim… (Örneğin Miraç ile ilgili bilgilere günümüzde bazı ilahiyatçılar itiraz ediyor, ancak bu test sonuçta açık lisenin bir testi; akademik tartışmaların yapılacağı bir test değil)