Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 4

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test

Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye dönemi Arap toplumunda görülen inanç biçimlerinden biri değildir?

 
A
Mecusilik
B
Yahudilik
C
Hinduizm
D
Hristiyanlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “güvenli şehir ve şehirlerin anası’’ olarak anılmaktadır?

 
A
Medine
B
Taif
C
Kudüs
D
Mekke
Soru 3

Ebu Talib’in Hz. Peygamber’e her türlü desteği vermesine rağmen İslam’ı kabul etmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

     
A
Atalarının dinine saygısızlık yapmak istememesi
B
Kendisini Hz. Muhammed (sav.)’den üstün görmesi
C
Yeğeni Muhammed(sav.)’e olan güvensizliği
D
Mekke’nin ileri gelenlerinden biri olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mekke Şehir Meclisi’nin toplantı yeridir?

     
A
Kâbe
B
Darunnedve
C
Darulerkam
D
Beyt’ül-hikme
Soru 5

Arap toplumundaki sosyal sınıflardan biri olan “Mevâli”ler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     
A
Köleler ile hürler arasındaki bir sınıftı.
B
Kendisini azat eden kabilenin bir üyesi sayılırdı.
C
Evlenme ve mirasta hürler ile eşit haklara sahipti.
D
Öldürüldüğünde diyeti hürün diyetinin yarısı olarak alınırdı.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

     
A
Beytü’l-Ma’mur
B
Beytü’l-Atik
C
Beytü’l-Haram
D
Beytü’l-Makdis
Soru 7

Aşağıda Hanifler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

     
A
Hristiyanlık dini üzerine yaşıyorlardı.
B
Putlar adına kesilen kurbanların etlerinden
C
Cahiliye inanç ve adetlerine karşı sempati duyuyorlardı.
D
İbrahim’in tebliğ ettiği tevhit inancını benimsiyorlardı.
Soru 8

Şüphesiz, insanlar için ilk kurulan ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir.’’ (Âl-i İmran suresi, 96. ayet)

Bu ayette Kâbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

     
A
İlk Mabet olduğuna
B
Mekke’de bulunduğuna
C
Kimin tarafından inşa edildiğine
D
Rahmet ve hidayet kaynağı olduğuna
Soru 9

Hz. Peygamber’in, hakkında sure indirilen amcası kimdir?

  
A
Ebu Talip
B
Ebu Leheb
C
Haris
D
Zübeyr
Soru 10

Hz. Peygamber’in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Hz.Halime
B
Hz. Şeyma
C
Hz.Safiye
D
Hz. Asiye
Soru 11

Peygamber maddi durumu iyileştiğinde amcası Ebu Talib’in yükünü hafifletmek amacı ile Hz. Ali’yi yanına almış ve bakımını üstlenmiştir.

Hz. Peygamber’in bu şekilde davranması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 
A
Adaleti
B
Ümmiliği
C
Vefakârlığı
D
Güvenilirliği
Soru 12

Hz. Muhammed (sav.)’in çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?

 
A
Abdullah
B
Fatıma
C
Zeynep
D
Kasım
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin, davasını bırakması karşılığında Hz. Peygamber’e yaptıkları tekliflerden biri değildir?

     
A
Kâbe’yi bütün putlardan temizlemek
B
Kendisine Mekke’nin liderliğini vermek
C
İstediği kadınla evlenmesini sağlamak
D
Kendisine maddi imkânlar sunmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’ın hicret yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında gösterilmektedir?

     
A
Halkının refah içinde bir hayat sürüyor olması
B
Habeşistan ile Mekke ikliminin benzer olması
C
Düşman saldırılarına karşı korunaklı olması
D
Hükümdarının adaletli olması
Soru 15
  •  Darü’l-Erkam’da Müslüman olmuştur.

  • Peygamber, Müslüman olması için dua etmiştir.

  • İslam’ı kabul etmesiyle Müslümanlar açıktan ibadet etmeye başlamıştır.

Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Hz. Ömer
B
Hz.Hamza
C
Hz. Osman
D
Hz. Ebubekir
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykotun asıl amaçlarından biridir?

     
A
Haşimoğullarının itibarını düşürmek
B
İslam’ın Mekke’de yayılmasını engellemek
C
Müslümanların ekonomik gücünü zayıflatma
D
Müslümanları Medine’ye göç etmeye zorlamak
Soru 17

Hz. Peygamber İslam’ı tebliğ etmek için Taif’e kiminle gitmiştir?

     
A
Hz. Ömer
B
Hz. Ebubekir
C
Hz. Mus’ab b. Umeyr
D
Hz. Zeyd b. Harise
Soru 18

Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’’ ayetinde bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veda haccı
B
Hicret
C
İsra
D
Mekke’nin fethi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinde müjdelenenlerden biri değildir?

     
A
Beş vakit namazın farz kılınması
B
Kıblenin Mescid-i Haram olarak belirlenmesi
C
Bakara suresinin son iki ayetinin vahyedilmesi
D
Şirk koşmamak şartı ile Müslümanların cennete gireceği
Soru 20

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     
A
Medine’ye hicret 630 yılında gerçekleşmiştir.
B
Kûba Mescidi İslam’ın ilk mescidi olarak kabul
C
Medine’ye hicret Akabe Biatı’ndan sonra gerçekleşmiştir.
D
Peygamber ilk cuma namazını Ranuna vadisinde kılmıştır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 1

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 2

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 3

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 4

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 5

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 1

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 2

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın