AÖİHL Siyer 2 Testleri Test 3

[no_toc] AÖİHL Siyer Dersi Testleri Anasayfası

AÖİHL Siyer 2 Test 3

Soru 1

Hz. Muhammed (sav.) hicretten sonra Medine’de misafir olarak kimin evinde kalmıştır?

A
Selmân-ı Fârisî
B
Nuaym b. Mesud
C
Abdullah b. Cahş
D
Ebu Eyyüb el-Ensâri
Soru 2

Aşağıdaki olaylardan hangisi Medine döneminde gerçekleşmemiştir?

A
Kıblenin değişmesi
B
Orucun farz kılınması
C
Mescid-i Nebi’nin yapımı
D
İsra ve miraç olayı
Soru 3

İslam’ın müminler arasında tesis etmeye çalıştığı kardeşliğin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irk
B
Din
C
Kabile
D
Zenginlik
Soru 4

Hz. Peygamberin Ensar ile Muhacir arasında oluşturduğu kardeşleştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muahat
B
Muamelat
C
Muaşeret
D
Mukâtebe
Soru 5

Hz. Muhammed (sav.)’in Medine Dönemi’nde toplantı için kullandığı mekân hangisidir?

A
Mescid-i Haram
B
Mescid-i Nebevi
C
Dârülerkam
D
Dârunnedve
Soru 6

I. Mekke’nin fethi

II. Kıblenin değişmesi

III. Medine Sözleşmesinin imzalanması

IV. Hudeybiye Antlaşmasının gerçekleşmesi

Verilen olayların kronolojik sıralaması hangisidir?

A
I.-II.-III.-IV.
B
II.-I.-IV.-III.
C
III.-II.-IV.-I.
D
IV.-III.-I.-II.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Siyasi birlik oluşmuştur.
B
Müslümanların varlığı tanınmıştır.
C
İnanç ve ibadet özgürlüğü sağlanmıştır.
D
Medine liderliği Yahudilerin eline geçmiştir.
Soru 8

Namaza çağrının nasıl olacağı ile ilgili öneriler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Ateş yakmak
B
Bayrak çekmek
C
Davul çalmak
D
Çan çalmak
Soru 9

Aşağıdaki savaşlardan hangisi gazve olarak isimlendirilemez?

A
Mute
B
Bedir
C
Uhud
D
Hendek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşı öncesi Hz. Peygamber’in hassas bölgelere seriyye göndermesinin amaçlarından biri değildir?

A
Müslümanlara zarar verilmesini engellemek
B
Mekkelilere ekonomik baskı uygulamak
C
Müşrikleri İslam dinini kabule zorlamak
D
İslam davetini güvence altına almak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşına katılmamıştır?

A
Abdullah b. Ümmü Mektûm
B
Abdullah b. Cübeyr
C
Musab b. Umeyr
D
Ebu Süfyan
Soru 12

Hendek Savaşındaki ihaneti nedeniyle Medine’den sürülen kabile hangisidir?

A
Beni Kaynuka
B
Beni Kureyza
C
Beni Nadir
D
Beni Bekir
Soru 13

Huneyn Savaşı’nda yenilen düşman ordusunun komutanı Malik b. Avf’ın kendilerine sığınması sebebiyle Müslümanlar tarafından kuşatılan fakat teslim alınamayan bölge hangisidir?

A
Taif
B
Mute
C
Tebük
D
Hayber
Soru 14

“…Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.” (Tevbe suresi, 25. Ayet)

Ayette bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekke’nin fethi
B
Huneyn Savaşı
C
Uhud savaşı
D
Tebük Seferi
Soru 15

Hz. Peygamber ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Mekke’de vefat etmiştir.
B
Cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
C
Vefat ettiği yere defnedilmiştir.
D
Kabri Mescid-i Nebevi’de yer almaktadır.
Soru 16

Hz. Peygamber (sav.) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Allah’ın kulu ve elçisidir.
B
İnsanüstü sıfatlara sahiptir.
C
Sadece Araplara gönderilmiştir.
D
Allah’a karşı sorumluluğu yoktur.
Soru 17

Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi Müslümanlar tarafından öncelikli olarak örnek alınmalıdır?

A
Kişisel tercihleri
B
Ahlaki özellikleri
C
Kullandığı teknoloji
D
Uyguladığı görenekler
Soru 18

“(Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın!” (Şuarâ suresi, 3. ayet)

Bu ayette Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

A
Adaleti
B
Cömertliği
C
Merhameti
D
Alçakgönüllülüğü
Soru 19

Hz. Aişe, Hz. Peygamber’i kastederek “O, iki şey arasında tercih yapma durumunda kaldığında, günah olmadığı sürece, - - - - olanını seçerdi.” buyurmuştur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
zahmetli
B
güç
C
kolay
D
mubah
Soru 20

Hz. Peygamber’in konuşma üslubu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kötülükleri tasvir etmezdi.
B
Muhatabın seviyesini dikkate alırdı.
C
Önemli gördüğü konuları tekrar ederdi.
D
Kişisel hatalarda bireyin ismini zikrederdi.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AOİHL Siyer 2 Testleri

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 1

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 2

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 3

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 4

AÖİHL Siyer Dersi Testleri Anasayfası

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 11 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın