Allah'ın Sıfatları: Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir?

Allah’ın Sıfatları: Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir? Akaid ve kelam dersi konu özeti

Zati Sıfatları

Sadece O’nun zatına mahsus olup, yaratıklarından herhangi birisine verilmesi caiz ve mümkün olmayan şu altı sıfattır.
1. Vücûd: Allah’ın, kendisine has bir varlığa sahip olması. O’nun (c.c.) varlığı, kendindendir. Varlığının zıddı olan yokluk, O’nun için söz konusu değildir.
2. Kıdem: Varlığının başlangıcının olmaması. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin, O’nun var olmadığı bir an yoktur.
3. Beka: Allah’ın varlığının sonunun olmaması. Ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, O’nun olmayacağı bir an düşünülemez.
4. Muhâlefetün li’l-Havadis: Allah’ın, sonradan olmuş varlıkların hiçbirisine hiçbir şekilde benzememesi. O’nun zatı, hatırımıza ve zihnimize gelen her bir şeyin ötesindedir.
5. Vahdaniyet: Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olması, eşinin, benzerinin bulunmaması.
6. Kıyam bi-nefsihi: Varlığının kendinden olması. O’nun varlığına sebep olan başka bir varlık, başka bir irade ve kudret yoktur. Varlığı, zatının gereğidir.

Subuti Sıfatları

Benzerleri sınırlı ve vasıtalı olarak insanlara verilmiş olsa da, Allah’ın kendisine has olan bu sıfatları sınırsızdır ve herhangi bir vasıtaya muhtaç değildir. Bunlar sekiz tanedir.
1. Hayat: Allah’ın kendisine has bir hayata sahip olması, ölümsüz olması.
2. İlim: Allah’ın, olmuş, olan ve olacak her şeyi bilmesi.
3. Semi’: Cenab-ı Hakk’ın, gizli, aşikâr her şeyi işitmesi.
4. Basar: Yüce Yaratıcı’nın, her şeyi görmesi. Hiçbir şeyin O’ndan gizli kalmaması.
5. İrade: Allah’ın, dilediği her şeyi dilediği gibi yapması.
6. Kudret: Sonsuz ve sınırsız güç sahibi olması.
7. Kelâm: Allah’ın, kelâm sahibi konuşan bir Varlık olması.
8. Tekvin: Allah’ın, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarması, yaratması. Ehl-i Sünnet’in Eş’arîye kolu, bu sıfatı, ‘kudret’ sıfatı içinde mütalâa edip ayrıca zikretmez.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Kelam Testleri

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 1

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 2

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 3

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 4

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 1

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 2

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 3

A.Ö. İmam Hatip Lisesi Akaid ve Kelam Online Testleri

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Akaid ve Kelam 1 Online Testi 1

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 12 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın