AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Test 2

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Test 2

AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Test 2

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsülü’nde kutsal kabul edilen İncillerden biri değildir?

A
Matta
B
Luka
C
Yuhanna
D
Barnabas
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde ilahi kitapların kronolojik sıralaması verilmiştir?

A
İncil - Tevrat - Zebur - Kur’an-ı Kerim
B
Tevrat - İncil - Zebur - Kur’an-ı Kerim
C
Tevrat - Zebur - İncil - Kur’an-ı Kerim
D
Zebur - Tevrat - İncil - Kur’an-ı Kerim
Soru 3

Vahiy ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kelime olarak, gizli konuşma, fısıldama, işaret etme gibi anlamlara gelir.
B
Allah’ın insanlara emrettiği veya yasakladığı iş ve davranışların bilgisidir.
C
Hz. Muhammed (sav.)’e gelen vahiyler Kur’an’da bir araya getirilmiştir.
D
Allah, peygamberlerine vahyi Mikâil adlı melekle bildirmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda peyderpey indirilmesinin nedenlerinden biridir?

A
Hükümlerinin insanlarca benimsenip hayata geçirilmesini kolaylaştırmak
B
Gelen vahiyleri yazabilecek okuma yazma bilenlerin az olması
C
Hz. Peygamber’in sözleriyle karışma ihtimalinin bulunması
D
Tek seferde yazılması için yeterli materyallerin olmaması
Soru 5

Kur’an ayetlerinin anlamlarının açıklanması; hükümlerinin ve bu hükümlerin dayandığı gerekçelerin açığa çıkartılması ve ayetlerin belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlanmasına ne denir?

A
Tefsir
B
Meal
C
Tecvit
D
Kıraat
Soru 6

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.’’ (Fussilet suresi, 34. ayet) Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki eğitici özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Aklı kullanmayı öğütleme
B
Bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etme
C
Peygamberlerin hayat hikayelerinden örnekler verme
D
İyiliğe yönlendirip kötülükten sakındırma
Soru 7

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Diğer kitaplardan farklı, kendine has bir yapısı vardır.
B
Bütün sureler eşit sayıdaki ayetlerden oluşmaktadır.
C
Önceki kitapların aslını doğrulayan bir mucizedir.
D
Bozulmadan günümüze ulaşan tek ilahi kitaptır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri değildir?

A
Hz. Âdem
B
Hz. İbrahim
C
Hz. Şit
D
Hz. Yusuf
Soru 9

Beytülharam’ın tamiratı esnasında Hacerülesvet’i hangi kabilenin yerine koyacağı konusunda düşülen anlaşmazlığa Hz. Peygamber’in bulduğu çözüm herkes tarafından kabul edilmişti. Bu olay İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

A
Mekke’nin Fethi
B
Hılfu’l-fudul
C
Kâbe hakemliği
D
Akabe Biatı
Soru 10

Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevi’nin yanına Suffe’yi inşa etmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhtiyaç sahibi Müslümanların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
B
Yaralanan ve hastalanan Müslümanların tedavisini yaptırmak
C
Zekât ve ganimet mallarının saklanıp korunmasını sağlamak
D
Gelen yabancı devlet adamlarını ve misafirleri ağırlamak
Soru 11

Hz. Peygamber I. Akabe Biatı’ndan sonra Medine halkına İslam’ı öğretmek için hangi sahabeyi görevlendirmiştir?

A
Abdullah b. Revaha
B
Musab b. Umeyr
C
Talha b. Zubeyr
D
Osman b. Affan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Zengin olmak
B
Güvenilir olmak
C
Doğru sözlü olmak
D
Akıllı ve zeki olmak
Soru 13

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara - - - -, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara da - - - - denir. Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
muhacir - ensar
B
yolcu - mukim
C
sahabi - seferi
D
misafir - mukim
Soru 14

Peygamberimiz bir gün eve geldiğinde eşi Hz. Aişe’ye, “Kurbanımızı ne yaptık?” diye sorunca o da “Bir bacağı hariç hepsini dağıttım.’’ der. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Öyleyse bir bacağı hariç hepsi bizim oldu.’’ demiştir. Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

A
Peygamberliğine
B
Cömertliğine
C
Adaletine
D
Sabrına
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplumda saygı ve sevginin artmasına katkı sağlar?

A
Sadaka vermek
B
Üstünlük taslamak
C
Kendini beğenmek
D
Önyargılı davranmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakına uygun bir davranıştır?

A
Elindeki malın kusurunu gizleyerek satmak
B
Toplumda yer edinmek için yalan konuşmak
C
Rızık elde etmek için her kazancı meşru görmek
D
Hata yapan insanları güzel bir üslup ile uyarmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biridir?

A
Kur’an ayetlerinin okunuşlarını, anlamlarını ve delalet ettikleri manaları açıklamak
B
Hadisleri kaynağına, ravi sayısına ve derecelerine göre sınıflandırmak
C
İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konular ile ilgili hüküm oluşturmak
D
Hz. Peygamber’in hayatı hakkında bilgi vermek
Soru 18

Aşağıdaki İslam âlimlerinden hangisi coğrafya alanında meşhur olmuştur?

A
İbn-i Sina
B
Uluğ Bey
C
Kâtip Çelebi
D
Biruni
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisi İslam tarihi ilminin konularından biri değildir?

A
Dört halife döneminde meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar
B
İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Peygamber döneminde yaşananlar
C
Türklerin Müslüman olmaları ve İslam kültürüne yaptığı katkılar
D
Hz. İsa’nın, Allah’a inanmayanlara karşı gösterdiği mucizeler
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın dünya hayatına bakışı ile ilgili değildir?

A
“Allah’ın sana verdiği (nimetlerde) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma…’’ (Kasas suresi, 27. ayet)
B
“…Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü’’ (Meryem suresi, 17. ayet)
C
“O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…’’ (Mülk suresi, 2. ayet)
D
“Göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize veren odur…’’ (Câsiye suresi, 13. ayet)
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Temel Dini Bilgiler

♦  Temel Dini Bilgiler 1 Testi 1  

♦  Temel Dini Bilgiler 1 Testi 2  

♦  Temel Dini Bilgiler 1 Testi 3  

♦  Temel Dini Bilgiler 1 Testi 4   

♦  Temel Dini Bilgiler 2 Test 1   

♦  Temel Dini Bilgiler 2 Test 2   

♦  Temel Dini Bilgiler 2 Test 3   

♦  Temel Dini Bilgiler 2 Test 4

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

MAÖL İmam Hatip U.E. Alan Dersleri Sınav Soruları

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Kasım 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın