Dinler Tarihi 1 Testi 2

[no_toc]Dinler Tarihi Testleri Anasayfası 

AÖİHL (611) Dinler Tarihi 1 Testi 2

Soru 1

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi bilimiyle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
A) Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz.
B
B) Dinleri hak-batıl şeklinde ayırarak inceler.
C
C) Dinlerin, inanç, ibadet ve ahlak sistemlerini inceler.
D
D) Dinlerin doğuşlarını ve gelişmelerini inceler.
Soru 2

• Dinin görünen (dışa akseden) yönlerini sistematik olarak inceler.

• Dinin tarihi gelişimini dikkate almaksızın dini olguları, görünen yönleriyle konu edinir.

• Çeşitli dinlerin ibadet, ayin, yer, zaman, şahsiyet ve kutsallarını inceler.

Hakkında bilgi verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Din Fenomolojisi
B
B) Din Sosyolojisi
C
C) Din Psikolojosi
D
D) Din Felsefesi
Soru 3

Müfessirler çalışmalarında aşağıdaki konulardan hangisi için Karşılaştırmalı Dinler Tarihi biliminden faydalanmamışlardır?

A
A) Garibu’l Kur’an olarak bilinen kelimelerin hangi dilden geldikleri
B
B) Kur’an’da geçen kıssaların zaman ve yerleri
C
C) İmanın şartlarının belirlenmesi
D
D) İsrailiyat olarak bilinen konuların ayırt edilmesi
Soru 4

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi alanında yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi Biruni’ye aittir?

A
A) Kitab’ut Tahkik Mali’l-Hint
B
B) Dinler Tarihine Giriş
C
C) Tarih’i Edyan
D
D) Dinler Tarihi
Soru 5

Evrimci görüşü savunanlar aşağıdaki inançlardan hangisini dinin kaynağı olarak göstermemişlerdir?

A
Atalar kültü
B
Animizm
C
Totemizm
D
Monoteizm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman alimlerin dinin kaynağı ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?

A
A) Dinler ilahi ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılırlar.
B
B) Din, Hz. Adem’le başlayıp Hz. Muhammed’le tamamlanmıştır.
C
C) Din, Allah’ın peygamberler vasıtasıyla bildirdiği ilahi kurallardır.
D
D) Hristiyanlık ve Yahudilik değiştirildikleri için beşeri dinlerdendir.
Soru 7

Yahudilere göre Yahudiliğin tarihi aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

A
A) Hz. İbrahim
B
B) Hz. İshak
C
C) Hz. Yakup
D
D) Hz. Yusuf
Soru 8

Yahudi tarihine göre Kudüs’ü aşağıdakilerden hangisi fethetmiştir?

A
A) Hz. Musa
B
B) Hz. Yûşâ
C
C) Hz. Davut
D
D) Hz. Süleyman
Soru 9

Hz. Süleyman’ın Kudüs’de inşa ettirdiği mabedin İslam geleneğindeki adı nedir?

A
A) Beyt’ül -Atik
B
B) Beyt’ül- İzze
C
C) Beyt’ül -Mamur
D
D) Beyt’ul- Makdis
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki “On Emir”de yer almaz?

A
A) Çalmayacaksın
B
B) Öldürmeyeceksin
C
C) Zina yapmayacaksın
D
D) Gıybet etmeyeceksin
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslam dininin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
A) İbadethanelerinde resim bulundurulmaması
B
B) Kutsal günlerde çalışılmaması
C
C) Domuz etinin haram olması
D
D) Sünnet olmak
Soru 12

Hristiyanlığa; teslis, evharistiya ve ilk günah tasavvuru gibi fikirleri aşağıdakilerden hangisi getirmiştir?

A
Pavlus
B
Petrus
C
Barnaba
D
Yuhanna
Soru 13

Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanların en çok eleştirildiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Meryem’e bakışı
B
Sünnet olmama
C
İlk günah
D
Teslis
Soru 14

Hz. Muhammed (sav.)’e ilk iman eden aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Hz. Ebu Bekir
B
B) Hz. Hatice
C
C) Hz. Zeyd
D
D) Hz. Ali
Soru 15

De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.” (Al-i İmran suresi, 64. ayet)

Bu ayette diğer ilahi din mensupları aşağıdakilerden hangisine davet edilmektedir?

A
A) İnsanın doğuştan günahsız olduğu anlayışına
B
B) Allah katında üstünlüğün takva ile olduğuna
C
C) Ruhbanlıktan vazgeçilmesine
D
D) Tehvid inancına
Soru 16

Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin yapılabilmesi için belirli bir yer (mekan) şartı vardır?

A
Namaz
B
Oruç
C
Hac
D
Zekat
Soru 17

İslam dini için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Kadına gerçek değerini ve hakkını vermiştir.
B
B) İnsan ve toplum tabiatına aykırıdır.
C
C) Dünya ve ahiret dengesi vardır.
D
D) Akla ve bilime önem verir.
Soru 18

• Kast sistemi

• Karma

• Hulûl

Bu kavramlar aşağıdaki dinlerin hangisinde yer alır?

A
Hinduizm
B
Caynizim
C
Budizm
D
Sihizm
Soru 19

Aşağıdaki dinlerden hangisi Çin ve Japon dinleri arasında yer almaz?

A
Konfüçyanizm
B
Şintoizm
C
Caynizim
D
Taoizm
Soru 20

Zerdüştlük aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Hindistan
B
Japonya
C
İran
D
Çin
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Dinler Tarihi Testleri Anasayfası 

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 25 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Dinler Tarihi 1 Testi 2 (1 Yorum)