AOİHL Açıköğretim İmam Hatip Lisesi Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Testi 1

[no_toc]Dinler Tarihi Testleri Anasayfası 

AÖİHL (611) Dinler Tarihi 2 Testi 1

Dinler Tarihi 2 Testi 1

Soru 1

Yahudilikte tanrı inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Tevhit anlayışından daha çok teslis anlayışına yakındır.
B
Evreni yaratan tanrı onun işleyişine müdahale etmez.
C
Tanrının heykeli yapılamaz, ismi gereksiz zikredilemez.
D
Tanrı bütün insanları eşit bir şekilde sevmektedir.
Soru 2

“Elohim” ve “Yahve” hangi dinde tanrıya verilen isimlerdir?

A
Yahudilik
B
Hristiyanlık
C
Zerdüştlük
D
Konfüçyanizm
Soru 3

“Brahma, Vişnu ve Şiva” terimleri aşağıdaki dinlerin hangisi ile ilişkilidir?

A
Yahudilik
B
Hinduizm
C
Şintoizm
D
Taoizm
Soru 4

Avesta yazılarında, iyi olan şeylerin - - - -, kötü olan şeylerin ise şeytani kuvvet olan - - - - tarafından yaratıldığı belirtilmektedir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Adonay- Buda
B
Brahman- Veda
C
Tao- Tirthankara
D
Ahura Mazdah- Ehrimen
Soru 5

İslam’a göre peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İlahi özelliklere sahiptirler.
B
Din kurucusu kabul edilmezler.
C
Büyük günah işlemekten uzaktırlar.
D
Melek aracılığıyla Allah’tan vahiy alırlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ ya verilen mucizelerden biridir?

A
Beşikte iken konuşması
B
Asasıyla Kızıldeniz’i yarması
C
Körü ve alacalıyı iyileştirmesi
D
Kendisine gökten sofra indirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Kendisine tanrılık verilmiştir.
B
Babasız olarak doğmuştur.
C
Allah’ın peygamberidir.
D
İncil’i vahyetmiştir.
Soru 8

Ahiret inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İlahi dinlerin ortak inançlarındandır.
B
İnsanlar ahireti duyu organlarıyla kavrayabilirler.
C
İnsanları dünyada güzel davranışlara yönlendirmeyi amaçlar.
D
Bireyin sorumluluk duygusunun gelişimine katkıda bulunur.
Soru 9

Hristiyanlıkta “ibadet” kelimesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoga
B
Nirvana
C
Menasik
D
Sakrament
Soru 10

Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
İncil
B
Tevrat
C
Avesta
D
Kuran-ı Kerim
Soru 11

Namazla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kul ile Allah arasındaki bir bağdır.
B
İnananların birlik ve beraberliğine katkıda bulunur.
C
Müslümanın düzen ve disiplin sahibi olmasını sağlar.
D
Sadece Hz. Muhammed (sav.) ümmetine farz kılınmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm dinlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
İbadet günleri cumartesidir.
B
İbadetin özünü dua oluşturur.
C
Cemaatle ibadet zorunluluğu yoktur.
D
İbadetler tanrı heykelleri karşısında yapılır.
Soru 13

• Rahipler yalnızca bitkisel besinlerle beslenirler. • Din adamları soğan ve sarımsak yiyemezler. • Rahipler günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler. • Dilencilik, manevi bir arınma şekli olarak görülür. Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

A
Zerdüştlük
B
Hristiyanlık
C
Caynizm
D
Yahudilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dinlerdeki hac ibadetinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Kişi ömründe birden fazla yapabilir.
B
Kutsal kabul edilen mekânlarda yapılır.
C
İbadet amacıyla yapılır.
D
Yılda bir kez yapılabilir.
Soru 15

Aşağıdaki inanç sistemlerinin hangisinde canlılar kurban edilmez?

A
Budizm
B
Yahudilik
C
İslamiyet
D
Eski Türk inançları
Soru 16

Camide, imamın namaz kıldırırken durduğu yere ne isim verilir?

A
Minber
B
Mihrap
C
Musalla
D
Namazgâh
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biri değildir?

A
Hırsızlık yapmamak
B
Yalancı şahitlik etmemek
C
Başkalarına zarar vermemek
D
Dünya nimetlerinden faydalanmamak
Soru 18

“Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste yasaklanan davranışlar ile en az ilişkilidir?

A
Dedikodu yapmak
B
Cimrilik yapmak
C
Cana kıymak
D
Aldatmak
Soru 19

Misyonerlik faaliyetlerini dünya genelinde sistemli bir şekilde ve kurumsal düzeyde yürüten din aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hristiyanlık
B
Hinduizm
C
Yahudilik
D
Budizm
Soru 20

• 19. yüzyılda ortaya çıkan, Yahudilik ve Hristiyanlık karışımı Mesihçi bir harekettir. • Kurucusu Charles Taze Russell’ dır. • Devlet, ülke, bayrak, milli marş ve savaş gibi kavramlara karşıdırlar. Hakkında bilgi verilen dini grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baptistler
B
Adventistler
C
Yahova Şahitleri
D
Mesih İnanlıları
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Testi 1

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Testi 2

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Testi 3

AOİHL – Açıköğretim İmam Hatip Lisesi Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Aralık 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın