AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Test 2

[no_toc]AOİHL Fıkıh Çıkmış Sınav Soruları

AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Test 2

 

Soru 1

Kişinin günlük hayatında faydasına ya da zararına olan şeyleri Kur’an ve Sünnet’ten deliller getirerek ortaya koyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelam
B
Tefsir
C
Fıkıh
D
Hitabet
Soru 2

Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır?

A
Mantık ve Felsefe
B
Sosyoloji
C
Tarih
D
Matematik ve Coğrafya
Soru 3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

A
İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak
B
Hz. Peygamber dönemindeki savaşların yapılış amaçlarının anlaşılmasını sağlamak
C
İnsanların Allaha karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak
D
Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak
Soru 4

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir?

A
Fakih
B
Âlim
C
Muhaddis
D
Müderris
Soru 5

Fıkhın ilk örnekleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde verilmiştir?

A
Mezheplerin oluşum dönemi
B
Sahabeler dönemi
C
Tabiin dönemi
D
Hz. Peygamber dönemi
Soru 6

“Kim bu dini güçleştirirse din onu mağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.’’

Yukarıda verilen Hadis-i Şerif fıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır?

A
Helallerde genişlik
B
Haramlarda sınırlılık
C
Mükellefiyette kolaylık
D
Hükümlerde tedricilik
Soru 7

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

A
Kıblenin Mescidi Aksa yerine Kâbe olarak değiştirilmesi
B
Müellefe-i Kulub’a zekattan pay verilmemesi
C
Kıtlık zamanında hırsızlığın cezasının uygulanmaması
D
Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
Soru 8

Aşağıda verilen mezhep ve mezhep imamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Hanefilik - Numan bin Sabit
B
Malikilik - Malik bin Enes
C
Şafiilik - Muhammed bin İdris
D
Hanbelilik - Cafer-i Sadık
Soru 9

Rey Ekolü’nün temelleri hangi sahabe tarafından atılmıştır?

A
İbn Mesud
B
İbn Ömer
C
İbn Abbas
D
Zeyd bin Sabit
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Siyasi ve ilmi görüş farklılıklarının ortaya çıkması
B
Kur’an’ın bazı ayetlerinin yoruma açık olması
C
Kur’an’ın yirmi üç yılda tamamlanmış olması
D
Âlimlerin yetiştiği toplumsal yapının farklı olması
Soru 11

Aşağıdaki durumlardan hangisi “semavi arızalar’’ (insan iradesi dışında oluşan engeller) dan biri değildir?

A
Çocukluk
B
Unutkanlık
C
Bayılma
D
Cehalet
Soru 12

Fıkhi hükümlerin kaynağı olan “Şari’’ kelimesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âlimler ve Fakihler
B
Allah ve Hz. Peygamber
C
İlahiyatçılar
D
Fetva Kurulu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mukayyet farzlardan (belli bir zamanı olan) biri değildir?

A
Zekât
B
Hac
C
Oruç
D
Namaz
Soru 14

Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumanın hükmü nedir?

A
Farz
B
Sünnet
C
Vacip
D
Müstehap
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi hükümlerin asli kaynaklarından biri değildir?

A
İcma
B
Sünnet
C
Kıyas
D
İstihsan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminde İcma’ın gerçekleşme şartlarından biridir?

A
Bazı müçtehitlerin fikir birliği yapması yeterlidir.
B
Herhangi bir konuda da icma yapılabilir.
C
Hz. Peygamber’in vefatından sonra gerçekleşmiş olmalıdır.
D
Halkın bir konuda fikir birliği etmesi gerekir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A
İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf, adet ve ihtiyaçlarını bilmelidir.
B
Doğru bir anlayış ve hüküm verme yeteneğine sahip olmalıdır.
C
Fıkıh ilminin tarihini ve nasihmensuh hükümleri bilmelidir.
D
Sahabe veya tabiinden olması gerekir.
Soru 18

İçtihatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Fıkhi düşüncede birer zenginliktir.
B
Geçmiş hükümleri taklit etmek esastır.
C
Eleştirel düşünceyi geliştirir.
D
Dinin daha kolay yaşanmasını sağlar.
Soru 19

Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

A
A) Far-ı Ayn B) C) D)
B
Farz-ı Kifaye
C
Vacip
D
Sünnet
Soru 20

Tenzihen mekruh bir fiili işleyen kişinin durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Günah işlemiş olur ve kınanması gerekir.
B
Günah işlemiş olur ve cezayı hak eder.
C
Günah işlemiş olmaz ve kınanmaz.
D
Günah işlemiş olmaz fakat kınanması gerekir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Testleri

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 1

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 2

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 3

♦  AÖHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 4

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 5 (Mart 2018)

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 18 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın