AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Test 3

[no_toc]AOİHL Fıkıh Çıkmış Sınav Soruları

AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Test 3

Soru 1

Fıkıh ilminde bir hükmün Kur’an’a ve sünnete uygun olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Adli
B
Şer’i
C
Ahlaki
D
İstinbat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konuları arasından çıkarılmıştır?

 
A
Muamelat
B
İbadât
C
Ukubat
D
İtikat
Soru 3

“Eşyada aslolan ibahadır.” (Yasaklanmayan her şey mubahtır.) ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

    
A
Helallerde genişlik
B
Hükümlerde tedricilik
C
Adaletin gerçekleşmesi
D
Kamu yararının gözetilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mezhepler öncesi dönemlerden biri değildir?

     
A
Taklit dönemi
B
Tabiin dönemi
C
Sahabe dönemi
D
Peygamber dönemi
Soru 5

Ebu Hanife’nin hüküm vermede kullandığı en belirgin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
İstishab deliline sıkça başvurmak
B
Akla ve reye büyük önem vermek
C
Medine halkının uygulamasını delil saymak
D
Ehl-i beyt kanalıyla nakledilen hadisleri muteber kabul etmek
Soru 6
  • Miladi 699-765 yılları arasında Medine’de yaşamıştır.

  • Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri kendisinden ders almıştır.

  • Şia’nın büyük çoğunluğu onun görüşlerini benimsemiştir.

Hakkında bilgi verilen mezhep imamı kimdir?

 
A
Muhammed b. İdris eş-Şafii
B
Ahmet b. Hanbel
C
Cafer-i Sadık
D
Malik b. Enes
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebeplerden biri değildir?

 
A
Siyasi görüş ayrılıkları
B
Yeni problemlerin ortaya çıkması
C
Dini metinlerin yoruma açık olması
D
Ayetlerin vahiy kâtiplerine yazdırılması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “mükellefiyetin temel şartları”ndan biri değildir?

 
A
Ergenlik çağına girmek
B
Akli olgunluğa erişmek
C
Müslüman olmak
D
Mukim olmak
Soru 9

Sünnetin hükmü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
A
Her mükellefin yapması zorunludur.
B
Terk eden kişi günah işlemiş olur ve kınanır.
C
Yapan sevap kazanır, terk eden günah işlemiş olmaz.
D
Yapılmasında ya da yapılmamasında sevap ve günah yoktur.
Soru 10

Aşağıdaki davranışlardan hangisi müstehabtır?

 
A
Sadaka vermek
B
Kumar oynamak
C
Ramazan orucu tutmak
D
Namazları kerahet vaktine bırakmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi icma ile alınan karara örnek oluşturmaz?

 
A
Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
B
Namaz kılarken kıbleye dönülmesi
C
Cuma namazında iç ezan okunması
D
Bir şehirde birden fazla camide cuma namazı kılınması
Soru 12

Faize yol açabileceğinden, borçlunun alacaklıya hediye vermesi uygun değildir.

Fıkhın bu ilkesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

     
A
İstıshab
B
İstihsan
C
Sedd-i Zerai
D
Mesalih-i Mürsele
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerden “ruhsat”a bir örnektir?

     
A
Namazın tek başına kılınabilmesi
B
Şartları tutan herkesin zekât vermesi
C
Hastanın, orucunu kazaya bırakabilmesi
D
Akil- baliğ her Müslümana namazın farz kılınması
Soru 14

İçtihat farklılıkları aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

     
A
Fıkhi mezheplerin doğuşuna
B
Hadis eserlerinin telif edilmesine
C
Kur’an’ın kitap haline getirilmesine
D
Hafızlık müessesesinin gelişmesine
Soru 15

“Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde, verdiği hüküm doğru ise iki, hatalı ise bir sevap alır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

      
A
Peygamber içtihada teşvik etmiştir.
B
İslam bireysel düşünceye önem vermiştir.
C
Müçtehidin yanlış hüküm verme ihtimali vardır.
D
Müçtehidin verdiği hüküm yanlış olsa bile uygulanmalıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi müçtehit sahabelerden biridir?

     
A
Said bin el-Müseyyeb
B
Abdullah b. Mesut
C
İbrahim en-Nehai
D
Ata b. Ebi Rebah
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi içtihada gerek duyulmasının nedenlerinden biri olamaz?

      
A
Sosyal değişimin kaçınılmaz oluşu
B
Kur’an’da her konunun yer almaması
C
Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda indirilmiş olması
D
Şartlar değiştikçe hükümlerin de değişebilir olması
Soru 18

Bir ibadeti bozan, bir antlaşmayı tamamen ya da kısmi olarak geçersiz kılan fiillere ne denir?

 
A
Müfsit
B
Mübah
C
Mekruh
D
Müstehab
Soru 19

“Neden söylediğimizi ve delillerimizi bilmeden, bizim görüşümüzle fetva vermek hiçbir kimse için helal değildir.”

Ebu Hanife bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

      
A
İçtihat kapısı açık tutulmalıdır.
B
Fetva yetkisi belirli kişilerdedir.
C
Herkes hükmünü kendi vermelidir.
D
Taklit ve taassuptan kaçınılmalıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte aranan şartlardan biridir?

    
A
Hafız olmak
B
Erkek olmak
C
Sahabe olmak
D
Kuran ve sünneti bilmek
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Testleri

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 1

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 2

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 3

♦  AÖHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 4

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 5 (Mart 2018)

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 2 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın