AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Test 4

[no_toc]AOİHL Fıkıh Çıkmış Sınav Soruları

AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Test 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin tanımıdır?

  
A
Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirleridir.
B
Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.
C
İslam inanç esaslarını savunmayı hedef alan bir ilimdir.
D
Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin ne anlama geldiğinin yorumlanmasıdır.
1 numaralı soru için açıklama 
A seçeneğinde Hadis; C'de Akaid (veya İlm-i Kelam); D'de ise Tefsir ilmi ifade edilmiştir.
Soru 2

İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesidir.

Verilen ifade fıkıh ilminin hangi yönüyle ilgilidir?

 
A
Amaç
B
Yöntem
C
Tanım
D
Kapsam
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Muamelât” konuları içerisinde yer almaz?

  
A
Borçlar
B
Evlenme
C
Alım-Satım işleri
D
Kira ve sözleşme
3 numaralı soru için açıklama 
Muamelat ticari ve günlük işleri ifade eder. Evlenme konusu, (evlenme, boşanma, miras v.b. konuları düzenleyen) medeni hukukun konusudur.
Soru 4

Fıkhın varlığı, belli kuralların, bazı genel ilkelerin ve de bu ilkelerin çıkarıldığı ve dayandırıldığı kaynakların varlığını da gerekli kılar. Çünkü her şeyden önce dinî bir meselede hüküm vermenin rastgele olması düşünülemez.

Bu parçada aşağıdaki ilişkilerden hangisi anlatılmıştır?

 
A
İnsan - Evren
B
İnsan - Toplum
C
Fıkıh - Tefsir
D
Fıkıh - Fıkıh usulü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

  
A
Haramlarda genişlik
B
Mükellefiyette kolaylık
C
Hükümlerde tedricilik
D
Kamu yararının gözetilmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

  
A
Müellefe-i kuluba zekâttan pay verilmemesi
B
Fethedilen topraklardan vergi alınması
C
Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
D
İçki ve kumarın yasaklanması
6 numaralı soru için açıklama 
İçki ve kumarın yasaklanması içtihatla değil, nas ile (Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle) yasaklanmıştır. İçtihat, nas olmayan yerde söz konusu olur. Açık bir nassın olduğu yerde-konuda içtihada gerek yoktur.
Soru 7
  • Dini metinlerdeki bazı ifadelerin farklı yorumlanmaya imkân verecek tarzda olması

  • Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve ilmi nitelikli görüş ayrılıkları

  • İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve İslam ile tanışan yeni milletlerin yeni sorunlarla gelmiş olması

Bu sebepler aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

 
A
Mezheplerin ortaya çıkmasına
B
Dini ilimlere yönelişin azalmasına
C
Kur’an’ın kitap haline getirilmesine
D
Müslümanlar arası birliğin artmasına
7 numaralı soru için açıklama 
Hz. Peygamber'in vefatından sonra farklı kültür, dil ve gelenekleri olan farklı bölgelerin feth edilmesi ile İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve hadislerin farklı şekillerde yorumlanması ve dolayısıyla farklı sorunlar karşısında farklı akıl yürütmelerden kaynaklanan farklı yollar (mezheb: Arapça gitti fiili: zehebe'den türemiştir, gidilen yol demektir) ortaya çıkmıştır.
Soru 8

Sahabe Döneminin en tanınmış fıkıh alimi aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Bilal-i Habeşi
B
Halit Velit
C
İbni Mesud
D
Selman-ı Farisi
Soru 9
  • Akla ve rey’e büyük önem vermişlerdir.

  • İstihsan yöntemi bu mezheple özdeşleşmiştir.

  • Sahih olmayan hadisler yerine içtihada başvurmuşlardır.

Bu usuller aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

  
A
Hanefilik
B
Malikilik
C
Şafiilik
D
Hanbelilik
Soru 10

Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas ve İcma’ı delil olarak kabul etmez?

  
A
Malikilik
B
Hanefilik
C
Caferilik
D
Hanbelilik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyetin şartlarından biri değildir?

  
A
Akıllı olmak
B
Erkek olmak
C
Müslüman olmak
D
Ergenlik çağına girmiş olmak
11 numaralı soru için açıklama 
Mükellefiyet (dini vecibeler ve hükümlere muhatap ve sorumlu olma) erkek veya kadın olmakla değil, (ister kadın olsun, ister erkek) ergenliğe erişme ve akıllı olma şartıyla müslüman olan herkes için geçerlidir.
Soru 12

Kişi tam vücup ehliyetine ne zaman sahip olur?

  
A
Doğumu ile
B
Cenin haline gelmesi ile
C
Ergenliğe ulaşması ile
D
Müslüman olması ile
12 numaralı soru için açıklama 
Vücup, var olma demektir; dolayısıyla vücup ehliyeti doğmakla (dünyaya gelmekle) başlar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi semavi arızalardandır?

  
A
Savurganlık
B
Sarhoşluk
C
Unutkanlık
D
Cehalet
Soru 14
NamazlarHükümler
•   Beş vakit namaz•   Vacip
•   Teravih namazı•   Sünnet
•   Cenaze namazı•   Farz-ı Ayn
•   Farz-ı Kifaye

Tablodaki namazlar ile hükümler eşleştirildiğinde hangi hüküm dışarıda kalır?

 
 
A
Vacip
B
Sünnet
C
Farz-ı Ayn
D
Farz-ı Kifaye
14 numaralı soru için açıklama 

Beş vakit namaz - Farz-ı Ayn

Teravih namazı - Sünnet

Cenaze namazı - Farz-ı Kifaye'dir.

Soru 15

Şari’in, mükellefi yapıp yapmamakta özgür bıraktığı ve günah ya da sevap olarak değerlendirilmeyen fillere ne denir?

 
A
Farz
B
Mübah
C
Mekruh
D
Müstehap
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi hükümlerin asli kaynaklarından biridir?

  
A
Sedd-i Zerai
B
İstihsan
C
İstishab
D
İcma
16 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerden sadece İcma (faikhlerin- uzman hukukçuların, belli bir konuda fikir birliği etmesi durumu) Fıkhın temel kaynakları arasında yer alır. Diğer iki temel kaynak sırasıyla Kur'an-ı Kerim ve Sünnet (Hadis)'tir; sonra İcma gelir. A. B. ve C seçeneklerinde verilenler ise mezheplere göre farklılaşan hüküm çıkartma yolları (yöntemleri)dir.
Soru 17

Dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için Kitap ve sünnetten Allah’ın rızasına uygun olarak hükümler çıkartmaya ne denir?

  
A
Sedd-i Zerai
B
Ehliyet
C
İştişare
D
İçtihat
17 numaralı soru için açıklama 
İştişare= fikir alarak, danışarak bir çözüm yolunda uzlaşmak. Ehliyet= Bir işi yapmak için yeterli ve bağımsız olma durumu. Sedd-i Zerai =Harama giden yolları kapama demektir. Örnek: İçkinin yol kenarlarında ve 24 saat satılması trafik kazalarına davetiye çıkartmak demektir; içkinin 18 yaş altındakilere satışının serbest olması demek, küçük yaştan itibaren alkole başlamaya göz yummak demektir.
Soru 18

“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.”

Bu hadis fıkhın temel ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır?

  
A
Adaletin gözetilmesi
B
Hükümlerde tedricilik
C
Mükellefiyette kolaylık
D
Kamu yararının gözetilmesi
Soru 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

  
A
El-Muvatta
B
El-Müsned
C
El-Mu’cem
D
El-Umm
Soru 20

“Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde verdiği hüküm doğru ise iki sevap alır, hatalı ise bir sevap alır.”

Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir?

  
A
Araştırma
B
İnceleme
C
Taassup
D
İstişare
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖİHL İmam Hatip Lisesi Fıkıh 1 Testleri

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 1

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 2

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 3

♦  AÖHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 4

♦  AÖİHL İmam Hatip Fıkıh 1 Testi 5 (Mart 2018)

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 23 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın