MAÖL İmam Hatip Kelam 1 Testi 4

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

MAÖL İmam Hatip Kelam 1 Testi 4

Soru 1

İslam dininin inanca ve davranışlara dair ilkelerini, naslardan hareketle belirleyen ve akli yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilim dalıdır.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe
B
Mantık
C
Fıkıh
D
Kelam
Soru 2

Hangisi kelam ilminin amaçlarından değildir?

A
Diğer dini ilimlere kaynak olmak
B
İtikadi meseleleri delillendirmek
C
Tahkiki imandan taklidi imana ulaştırmak
D
Müslümanları batıl düşüncelerden korumak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangi ikisi kelam ilminin kullandığı yöntemlerdendir?

A
Gözlem – Yığmacılık
B
Tümevarım –Temsil
C
Tümdengelim- Taklit
D
Akılcılık- Tasnif
Soru 4

Kelam ilmi ile felsefe arasındaki ilişki hakkında hangisi söylenemez?

A
Her ikisinin konusu da aynıdır.
B
Her ikisi de duyulardan faydalanır.
C
Felsefe farklı olarak nassı da kullanır.
D
Kelam, varlığı İslam açısından ele alır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki yorum farklılıklarının ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

A
Ortam ve kültür
B
İnsanın yapısı
C
Siyasi hadiseler
D
Mezhepler
Soru 6

Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’den(sav.) sonra nass ve tayinle halife olduğuna, imametin kıyamete kadar onun ve Hz. Fatma’nın soyundan gelenlerin hakkı olduğuna inanan topluluklara verilen isimdir.

Burada hakkında bilgi verilen mezhep hangisidir?

A
Şiilik
B
Mutezile
C
Haricilik
D
Eşariye
Soru 7

• Müslümanlar arasında ortaya çıkan itikadi nitelikli ilk farklılaşma hareketidir.

• Bugün bu mezhebin sadece İbadiye kolu Kuzey Afrika’da yaşama şansı bulabilmiştir.

• Kendi inanç ve düşüncelerinin dışındaki hiç kimseyi Müslüman olarak kabul etmezler.

Özellikleri verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şia
B
Havariç
C
Ehl-i sünnet
D
Mürcie
Soru 8

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Mürcie mezhebine ait değildir?

A
Şartlı ve şüpheli iman olamaz.
B
Ameller imanın bir parçası değildir.
C
Kişi kendi fiillerinin yaratıcısıdır.
D
Büyük günah işleyenlerin durumuna Allah karar verecektir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi mezheplerden biri değildir?

A
Şafilik
B
Malikilik
C
Caferilik
D
Maturidilik
Soru 10

Allah’a zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak koşan, Allah’ın yanında başka ilahlar edinen kimseye - - - - denir.

Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A
Kâfir
B
Müşrik
C
Mümin
D
Münafık
Soru 11

Evrenin sonradan var olduğu tezine dayanır. Başlangıcı olan her şey sonradan yaratılmıştır. Her sonradan yaratılan, bir var ediciye muhtaçtır. Âlem de bir var ediciye muhtaçtır. Bu var edici ise Yüce Allah’tır.

Bu açıklama hangi varlık delilini ifade etmektedir?

A
Hudus
B
İmkân
C
Kemal
D
Temanu’
Soru 12

“En güzel isimler Allah’ındır. Ona bu isimlerle dua edin…” (A’raf suresi, 180. ayet)

Bu ayette bahsedilen isimleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsm-i Azam
B
Hısnu-l Müslim
C
Salavat-ı Şerife
D
Esmâ-yı Hüsnâ
Soru 13

Meleklerin varlığının en önemli delili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyular
B
Akıl
C
Vahiy
D
Kültür
Soru 14

Aşağıdaki ayetlerden hangisi meleklerin hızlı hareket etme özelliğini vurgulamaktadır?

A
“Melekler ve Ruh ellibin yıllık bir günde oraya çıkarlar.” (Meâric suresi, 4. ayet)
B
“Hamd, … melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur.” (Fâtır suresi, 1. ayet)
C
“Yaptıklarınızı bilen ve sizi gözetleyen değerli yazıcılar vardır.” (İnfitâr suresi, 10-12. ayet)
D
“Allah ve O’nun melekleri peygambere hep salat ederler.” (Ahzâb suresi, 56. ayet)
Soru 15

Kur’an-ı Kerim’de “Melekül-mevt” olarak adı geçen melek aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsrafil
B
Cebrail
C
Azrail
D
Mikail
Soru 16

İslam’ın ilk inen ayeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oku
B
Şükret
C
Dinle
D
Sabret
Soru 17

Şeytanla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanlara kötülük ve günahları güzel gösterirler.
B
İnsanları yoldan çıkarabilme gücüne doğrudan sahiptirler.
C
İblis, ifrit, mişa, marid gibi isimlerle pek çok kültürde karşılığı vardır.
D
İnatçı, haddi aşıp kibirlenen, azgın, taşkın, şerli olan bütün kötü varlıkların ortak ismidir.
Soru 18

Kelam ilminde kullanılan delilleri mantıkla irtibatlandırarak üçüncü bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Bu devirden sonra gelen kelam âlimlerine “Müteahhirin”, ilklere ise “Mütekaddimin” denilmiştir.

Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vasıl bin Ata
B
İmam Maturidi
C
İbrahim Nazzam
D
İmam Gazali
Soru 19

Kelam ilminde varlıklar için kullanılan “mümkün” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Var ya da yok olması eşit olan
B
Yok olmayan, sürekli olan
C
Mutlak var olan
D
Mükemmel olan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?

A
Basar
B
Tekvin
C
Vücut
D
İlim
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Kelam Online Testleri

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 1

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 2

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 3

Açık Lise Kelam 1 Online Testleri Test 4

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 1

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 2

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 13 Nisan 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


MAÖL İmam Hatip Kelam 1 Testi 4 (1 Yorum)

  1. Kelam testleri artıyor. Açık imam hatip okuyanlar için imam hatip uzaktan eğitim derslerinden eklenen testler haftalar içinde 30’u geçti