MAÖL İmam Hatip Kelam – 2 Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

MAÖL İmam Hatip Kelam – 2 Test 3

Soru 1

“Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.” (Şuarâ suresi, 208. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A
Her millete bir peygamber gönderilmiştir.
B
Bazı kavimler peygamberlerine isyan etmişlerdir.
C
Peygamberler, insanları Allah’a davet etmişlerdir.
D
Peygamberlikte insan irade ve emeğinin etkisi yoktur.
Soru 2

Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama görevine ne denir?

A
İsmet
B
Risalet
C
Mucize
D
Fetanet
Soru 3

“(Onlara) De ki: Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulamaktadır?

A
Peygamberlerin insanlar arasından seçildiği
B
Yeryüzünde dolaşan meleklerin var olduğu
C
Cebrail’in vahiy getiren melek olduğu
D
Meleklerin günahsız olduğu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?

A
Sıdk
B
Zelle
C
İsmet
D
Fetanet
Soru 5

Mucize ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Peygamberlere davalarının ispatı için verilmiştir.
B
Bütün peygamberlere aynı mucizeler verilmiştir.
C
İnsanlar, benzerini yapmaktan acizdirler.
D
Mucizelerin gerçek sahibi Allah’tır.
Soru 6

Hz. Davud’a kutsal kitaplardan hangisi verilmiştir?

A
Zebur
B
Tevrat
C
İncil
D
Kur’an-ı Kerim
Soru 7

Hristiyanlara göre “Kitabı Mukaddes” aşağıdaki kutsal kitaplardan hangilerinin bir arada toplanmasından oluşmuştur?

A
İncil ve Tevrat
B
İncil ve Zebur
C
Kur’an, İncil ve Tevrat
D
Tevrat, Zebur ve İncil
Soru 8

Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

A
Hz. Ali
B
Hz. Osman
C
Hz. Ebubekir
D
Hz. Ömer
Soru 9

“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” (İsrâ suresi, 14.ayet)

Bu ayette geçen “kitap” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

A
Kur’an-ı Kerim
B
Levh-i Mahfuz
C
Amel defteri
D
Mizan
Soru 10

“Kimlerin tartısı ağır basarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Kimlerin de tartısı hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir…’’ (Mü’min suresi, 102-103. ayetler)

Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A
Mahşer
B
Sırat
C
Ba’s
D
Mizan
Soru 11

Ahiret inancına sahip bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A
İbadetlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışır.
B
Boşa yaratılmadığı bilinci ile hareket eder.
C
İnsani ilişkilerini menfaat üzerine kurar.
D
İlişkilerinde adaleti ön planda tutar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “cüz-i irade” kapsamındadır?

A
Anne-baba seçimi
B
İnanç tercihi
C
Cinsiyet
D
Irk
Soru 13

“Ba’sü ba’de’l-mevt’’ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahşer meydanında toplanma
B
İsrafil’in birinci kez sûr’a üflemesi
C
Ölümden sonra tekrar diriltilme
D
Sevap ve günahların tartılması
Soru 14

- İnsan hür bir iradeye sahip değildir.

- Kul, Allah’ın takdir ettiği fiilleri yapmak zorundadır.

Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

A
Mutezile
B
Selefiyye
C
Cebriye
D
Maturidiye
Soru 15

Sezgi gücü ile Tanrı’ya ve eşyanın özü ile ilgili bilgiye ulaşılabileceğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mistisizm
B
Politeizm
C
Deizm
D
Agnostisizim
Soru 16

Aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisi Allah’ı, ruhu ve ahiret hayatını inkâr edip evrenin tesadüfen meydana geldiği görüşünü savunur?

A
Nihilizm
B
Ateizm
C
Satanizm
D
Deizm
Soru 17

Ruhun, bedenin ölümünden sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar geldiğine inanıldığı inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahiret
B
Nirvana
C
Meditasyon
D
Tenasüh
Soru 18

Belli bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü çalışmayı yapıp önlemi aldıktan sonra sonucu Allah’a havale etme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rızık
B
Ecel
C
Tevekkül
D
Kaza
Soru 19

İnsanın tercihinde tam anlamıyla özgür olduğunu, Allah’ın kötüyü irade etmediğini ve insanın kendi fiilini yaratma konusunda tam bir güce sahip olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutezile
B
Maturidiye
C
Eşariyye
D
Cebriye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelam dönemi âlimlerimizden biri değildir?

A
Ömer Nasuhi Bilmen
B
Muhammed Abduh
C
İzmirli İsmail Hakkı
D
İmam Gazali
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 1

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 2

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın