Açık Liseye kimler kayıt yaptırabilir, yaş sınırı kaçtır?

Açık Liseye kimler kayıt yaptırabilir, yaş sınırı kaçtır? Gerekli belgeler nelerdir?

 • Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması

 • Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

 1. İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
 2. Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,
 3. Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

Dikkat:

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. Dönem ilk Kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

İlk Kayıt İçin Gerekli Evrak

a)   e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

Dikkat: Açık İlköğretim Okulu veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun olan öğrencilerden, sistem üzerinde söz konusu okuldan mezun olduğu görülenlerin kayıtları alınırken herhangi bir mezuniyet belgesi Ancak mezuniyet belgesi ile müracaat eden öğrencilerin belgeleri alınıp, sisteme taranarak yüklendikten sonra dosyasına konulacaktır.

Dikkat: Kayıt alınırken, mezun olduğu ortaokul/ilköğretim okulu belli olmayanlar ile örgün eğitimde geçtiği/okuduğu sınıflardaki görmüş olduğu derslere ait notlarında eksiklik olan öğrencilerden bu eksikleri tamamlatılarak onaylı belgeleri teslim alınıp, taranarak sisteme yüklenecektir. (Örneğin: e-okul sisteminde, sınıf notu olup, 1. sınıf notu olmayanların 1. Sınıf notları istenerek kayıt yapılacaktır.)

b)    e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

 • C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • İlköğretim okulu  veya  ortaokul diplomasının aslı     (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı),

istenir.

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

 • C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,
 • C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

İstenir.

Dikkat: Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları, DAHA ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKUL ortaokul/ilköğretim okulunun isminin mutlaka yazması gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir belgenin olması gerekmektedir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır.

Dikkat: Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul

Dikkat: Öğrencilerin tasdiknamede yer alan bilgilerinin sisteme işlenmesinden veri girişlerini yapan kişi sorumludur.

c)  Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;

 • C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) Denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile müracaat
 • C kimlik numarası olmayanlardan, Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı

istenir.

Açık    Öğretim     Lisesinden     Tasdikname    Alarak    Ayrılan     Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • C kimlik numarası olmayanlardan kayıt bedelinin yatırıldığını  gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

Mesleki     Açık    Öğretim     Lisesinden     Tasdikname     Almış     Öğrencilerden; (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • C Kimlik Numarası olmayanlardan kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler; öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunu “aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır. (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek ve sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak Öğrencilik Durumu “Silik” Olanların Başvuruları;

 • T. C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Bu öğrenciler sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıtlarını aktif hale getirteceklerdir.

Dikkat: 2002 yılı ve daha önce Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimiz öncelikle, durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde, 0 312 213 01 75’e faks (ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta) göndermeleri gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 24 Ağustos 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın