19. yüzyılın başlarında Asya ve Avrupa Devletlerinin Genel Durumu

19. yüzyılın başlarında Asya ve Avrupa Devletlerinin Genel Durumu

XIX. yüzyıl başlarında Avrupa’nın en güçlü devletleri olan İngiltere, Fransa ve Rusya aynı zamanda dünya politikalarına da yön vermekteydiler. XIX. yüzyılda Avrupa’nın siyasi ve sosyal gelişimi üzerinde milliyetçilik ve liberalizm etkili olmuş, mutlakiyetin zayıflamasına paralel olarak demokrasi anlayışı güçlenmiştir.

XIX. yüzyılın sonlarına doğru İtalya’nın(1870) ve Almanya’nın(1871) siyasi birliklerini sağlamaları Avrupa’da güçler dengesinin değişmesine yol   açtı.

XIX. Yüzyılda Avrupa Devletlerinin Genel Politikaları

19. Yüzyılda İngiltere:

XIX. yüzyılın en güçlü devleti olan İngiltere, büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Çok uluslu devletlerin yıkılmasının sömürgelerindeki hâkimiyetine hizmet edeceğini düşünerek Fransız İhtilali’nin milliyetçilik düşüncesine sempati ile bakmaktaydı.

19. Yüzyılda Fransa:

İngiltere’den sonra dünyanın en önemli sömürgeci devletlerinden olan Fransa, zengin kaynaklara sahip olan Osmanlı topraklarını ele geçirmek için çeşitli ittifaklara girmiş ve Osmanlı Devleti’ne karşı ikiyüzlü bir politika izlemiştir. 1848 ihtilali sonrasında Fransa’da ikinci cumhuriyet ilan edilmiş ve herkese oy verme hakkı tanınmıştı.

19. Yüzyılda Avusturya:

XVIII. yüzyılda Rusya ile birlikte hareket ederek Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını ele geçirmeye çalışan Avusturya, Fransız İhtilali’nden sonra bu politikasını değiştirdi. Çünkü kendisi de Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir yapıya sahipti. Avusturya XIX. yüzyılın ikinci yarısında Alman birliğinin sağlanması konusunda Prusya ile mücadeleye girmişti.

19. Yüzyılda Rusya:

Rusya’nın dış politika hedefleri XVIII. yüzyılın başlarında I. Petro tarafından belirlenmişti. Rusya bir yandan Kırım ve Boğazları ele geçirerek Akdeniz’e inmeye çalışırken diğer yandan da zengin kaynaklara sahip Orta Asya’ya doğru genişliyordu. Rusya’nın Orta Asya’daki yayılma politikasına karşı özellikle Türkmenler ciddi bir direniş göstermişler ancak Rusya’nın sayıca ve silah üstünlüğüne sahip ordularının Orta Asya’yı işgaline engel olamamışlardır.


Rus hâkimiyeti ve baskısına rağmen millî kimliklerini ve şuurlarını korumayı başaran Türkmenler 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine bağımsızlıklarını kazandılar.


19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti:

XIX. yüzyılda önemli iç ve dış sorunlarla karşı karşıya gelen Osmanlı Devleti, bu sorunları tek başına çözemeyince Avrupa devletlerinin yardımına ihtiyaç duymuş ve çeşitli ittifaklar kurmuştur. Bu durum Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nden yeni ekonomik çıkarlar elde etmelerine ortam hazırlamıştır. Sanayi İnkılabı’nı gerçekleştiren Avrupa devletleri, ham madde ve pazar ihtiyacı duymuşlar, bu durum zengin kaynaklara ve kalabalık nüfusa sahip olan Osmanlı topraklarını ele geçirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Osmanlı Devleti bu dönemde denge politikası izleyerek topraklarını korumaya çalışmıştır.

Sonraki konu:

2. Mahmut Dönemi Islahatları

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 16 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın