Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıtları Son Gün 13 Şubat 2015

Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıtları Son Gün 13 Şubat 2015

Açık Lise yeni kayıtları için bir ek süre veya süre uzatımı olmazsa son gün, bugün (13 Şubat 2015).

Açık Öğretim Lisesi 2014-2015 2. dönem yeni kayıt kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda yeni kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağı ve son başvuru günü, kayıt için nereye başvurulacağı, açık lise 2. dönem yeni kayıt ücre​tinin kaç lira olduğu ve paranın nereye yatırılacağı, kayıt için gerekli evrakların neler olduğu açıklandı.

1. AÖL Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 02-13 Şubat 2015

AÖL Yeni Kayıtları Ödeme Sistemindeki Bir Sorun Nedeniyle Açıklanandan 1 Gün Geç Başlayacak!

2. AÖL Yeni Kayıt Başvuru Yeri

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri,

3. AÖL Yeni Kayıt Katılım Bedeli

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı, her yıl belirlenen Yeni
Kayıt Katılım Bedelini ödemek zorundadır. 2015 yılında, bir dönem için Yeni Kayıt Katılım Bedeli,
25 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 20 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
Yeni kayıt katılım bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
Yeni Kayıt için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
Yeni Kayıt Katılım Bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır.

Açık Lise bankamatikten kayıt ücreti nasıl yatırılır?

Takip Edilmesi Gereken Önemli Tarihler: AÖL 2014-2015 İş Takvimi

Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri: Yeni Kayıt 3 Adımda Resimli Anlatım

 • Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.
 • Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar.
b) Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar.

Açık Lise Yeni Kayıtları İçin Gerekli Evraklar

4- 1) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler için;
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar, Diploma Kayıp Örneğinin aslı )
 • 2012 ve sonrasında mezun olan öğrenciler için ilköğretim, Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulunu tamamladığını gösteren Tamamlama Belgesinin aslı;
 • Dikkat:
  Açık Öğretim Ortaokulundan 02.07.2012 tarihinden sonra mezun olan öğrencilerden tamamlama belgesini yeni kayıt süresince temin edemeyeceklerin, Açık Öğretim Lisesine kaydı sırasında ortaokul sistemindeki mezuniyet bilgilerinin çıktısı alınıp irtibat bürosunca onaylandıktan sonra kayıt işlemi yapılarak dosyasına konulacaktır. Bu öğrencilerin yeni kayıtları yapılırken Açık Öğretim Ortaokulunun sistemindeki bilgiler esas alınacaktır.
4- 2) Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrenciler için;
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Sınıfını, notlarını, devam devamsızlığını gösteren Tasdikname, 2012 yılından sonra ayrılan öğrenciler için okuduğu yılların/dönemin notlarının yer aldığı Öğrenim Durum Belgesinin aslı, (Tasdikname/tasdikname kayıp belgesi/öğrenim durum belgesinin asılı olmak kaydıyla, ekinde olması gereken not dökümünün aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti de olabilir.)
 • T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
4- 3) Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan öğrenciler için;
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Açık “Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı,
 • T.C Kimlik Numarası olmayanlardan, Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
4-4) Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan öğrenciler için (Belgeli form C işlemi);
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
4-5) Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenciler için; (Tasdiknameli form c işlemi);
 • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden,
 • Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler, öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten meslek liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunu “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır.
 • (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.
4-6) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu “Silik” olanların başvuruları
a) T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge
b) Kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belgenin aslı.
Dikkat: 2002 yılı ve daha önce Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları AçıkÖğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimiz öncelikle, durumlarınıanlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde, 0 312 231 01 75’e faks (ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta) göndermeleri gerekmektedir.Denklik İşlemleri

Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklikbelgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır.
Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemleri;
a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan karne veya öğrenim belgelerinin, ülkemizde hangi okullara ve bu okulların hangi sınıfları ya da dönemine denk olduğunun ilgili kurumlardan (İlMilli Eğitim Müdürlükleri, Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri) denkliğininyaptırılması gerekmektedir.
b) Denklik Belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ortaokul mezunu, ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır.
Kimlerden Kayıt Katılım Bedeli Alınmaz?
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;
b) Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocukları ile aynımücadelede gazi olanların eş ve çocukları;
c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlar,
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden, durumlarını belgelendirmek şartıyla
Yeni Kayıt bedeli alınmayacaktır.
Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak öğrenci dosyasına konulacaktır. Bu belgeler, istenildiğinde Açık Öğretim Lisesine gönderilmek üzere öğrencinin dosyasında muhafaza edilecektir.
Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde “Katılım Bedeli” ödemek zorundadırlar.
Yeni Kayıt Katılım Bedeli, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Katılımbedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;

a) Kayıt bedeli ödenmemiş ise,
b) Kayıt bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa, – 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında olup aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerimiz, Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alacakları onaylı “Ek.C2” formuyla Askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.
 • Dikkat: Öğrencilik durumu “Aktif”, “Donuk” ve “Silik” konumdaki öğrencilere Ek.C2 belgesi düzenlenebilir. Ancak belgenin kabulü Askerlik Şubelerinin sorumluluğundadır.

Engelli, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler;

 • Engelli öğrenciler, kayıt aşamasında engelli olduğunu belgeleyen raporu Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vererek engel durumlarını sisteme kaydettirmeleri gerekmektedir. Engelli öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir.
 • Engeli sınav organizasyonun başlamasından sonra oluşan öğrencilerin, gerekli hizmeti alabilmeleri için, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya İl/İlçe Sınav Yürütme Kuruluna başvurarak durumlarını belirten Raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca İbraz edilen raporların sisteme işlenebilmesi için de Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) gönderilmesi gerekmektedir.
 • Sınavın kurallarına uygun şekilde tamamlanabilmesi için sınav esnasında engel durumuna göre görevli öğretmenler öğrenciye refakat etmektedir.
 • Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması kaydıyla sınava evde girmek zorunda olan öğrencilerin, hizmetten yararlanabilmesi için irtibat bürolarınca; sistem üzerinde “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinde yer alan “yatarak tedavi görüyor” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Ceza ve tevkif evlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.
 • Ceza ve tevkif evlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini cezaevi öğretmeni aracılığı ile talep etmek durumundadırlar.
 • İşitme ve zihinsel engeli %40 ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığının öngörmüş olduğu sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporu olmak kaydıyla) isterlerse “Yabancı Dil” dersinden muaf olabilirler. Bunun için durumunu gösteren rapor ile “Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak istediğini ifade eden dilekçeyi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne(Ankara) göndermeleri gerekmektedir. (Link verilecek http://www.aol.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=238)
  Engelli öğrencilerin durumlarına uygun ders materyali hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler. (Link verilecek)
 • Hiçbir engeli olmadığı halde, sistem üzerinde özür gruplarından biri işaretlenmiş olarak görünen öğrenciler, İrtibat Bürolarına başvurarak veya Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) bir dilekçe göndermek suretiyle bu yanlışlığın düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Engelli Öğrencilerin raporlarının sisteme işlenmesindeki tüm sorumluluk kayıt işlemini gerçekleştiren irtibat bürolarına aittir.(Link verilecek http://www.aol.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=238)
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın