Açık Lise Biyoloji 2 Online Test 6

[no_toc]AÖL Biyoloji Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Biyoloji 2 Online Test 6

 Açık Lise Biyoloji 2 Test 6

Soru 1

Aşağıda verilen organ çiftlerinden hangisi analog organlara örnek gösterilir?

A
Balinanın yüzgeci – Yunusun yüzgeci
B
İnsanın kolu – Yarasanın kanadı
C
Akrebin ayağı – Filin ayağı
D
Kedinin ön ayağı – Köpeğin ön ayağı
1 numaralı soru için açıklama 
Analog Organlar, dış görünüşleri ve görevleri aynı, iç yapı ve embriyonik kökenleri farklı organlara denir. Akrebin ayağı ve Filin ayağı dış görünüş ve görevleri benzer olmasına rağmen, iç yapı ve emriyonik kökenleri farklı olan organlardır.
Soru 2

Canlıları belirli özelliklerine göre sınıflandıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taksonomi
B
Ekoloji
C
Zooloji
D
Botanik
2 numaralı soru için açıklama 
Taksonomi («düzenleme» ve «yöntem») ya da sınıflandırma bilimi, canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler. Taksonomi terimi Yunanca taksis (düzenleme) ve nomos (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir. Ekoloji, çevrebilim. Zooloji, hayvanbilim. Botanik, bitkibilim.
Soru 3

Filogenetik sınıflandırma yapılırken,

I. Canlının yaşam ortamı

II. Canlının embriyolojik gelişmeleri

III. Köken (orijin) benzerlikleri

verilenlerden hangilerine dikkat edilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

• Capra domesticus

• Felis domesticus

Yukarıda bilimsel adları verilen iki canlı için,

I. Aynı cinse ait farklı türlerdir.

II. Tanımlayıcı adları aynıdır.

III. Çiftleştiklerinde verimli döller oluşturur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5

Hayvanlar alemi için omurgalı hayvanlar şubesinden, Felis leo (Aslan) türüne doğru gidildikçe,

I. Biyoçeşitlilik artar.

II. Benzerlik azalır.

III. Birey sayısı azalır.

Verilenlerden hangileri söylenemez?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 6

Bakteri aleminin üyeleri aşağıdakilerden hangisine göre gruplandırılmaz?

A
Oksijen kullanma durumlarına
B
Gram boyasına
C
Hücre duvarı bulundurmalarına
D
Şekillerine
Soru 7

Üç farklı bakteri besin içeren deney tüplerine ayrı ayrı konulduklarında şekildeki gibi dağılım göstermiştir.

Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlış olur?

A
I. tüpteki bakteriler oksijenli solunum yapar.
B
II. tüpteki bakteriler zorunlu anaerobtur.
C
III. tüpteki bakteriler oksijen olmadan yaşayamaz.
D
I. tüpteki bakterilerde mezozom bulunur.
Soru 8

Yukarıda verilen reaksiyonu gerçekleştiren arke için,

I. Fotosentez yaparak beslenir.

II. Oksijence fakir ortamlarda yaşar.

III. Metanojenik arke olarak adlandırılır.

Verilenlerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 9

Protista aleminde yer alan kamçılılar grubu için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A
Bazı türleri kloroplast taşıdığı için ototroftur.
B
Konjugasyon yaparak çoğalabilir.
C
Öglena ve Tripanosoma örnek olarak verilir.
D
Kök kısmında ışığa duyarlı göz lekesi bulunur.
Soru 10

Alglerle ilgili olarak,

I. Suda yaşayan organizmalar için besin ve O2 kaynağıdır.

II. Hücre çeperi olmadığı için belirli bir şekilleri yoktur.

III. Sadece sporlanarak çoğalırlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi mantarların neden olduğu hastalıklardan biri değildir?

A
Sıtma
B
Saç kıran
C
Pamukçuk
D
Kaşıntı
Soru 12

Açık tohumlu bitkilerin genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Çiçekleri kozalak şeklindedir.
B
Çam türleri çok çeneklidir.
C
Otsu formları bulunabilir.
D
Yaprakları genellikle iğne şeklindedir.
Soru 13

Seçeneklerdeki bitkilerden hangisi,

• Saçak kök sistemine sahip olma

• Düzensiz dizilmiş iletim demetine sahip olma

• Enine büyümeyi sağlayan kambiyum taşımama

verilen özelliklere sahip değildir?

A
Badem
B
Buğday
C
Lale
D
Orkide
Soru 14

Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi omurgasız hayvanlar şubesine ait değildir?

A
Solucanlar
B
Sürüngenler
C
Derisidikenliler
D
Eklem bacaklılar
Soru 15

Halkalı solucanlar için,

I. Sindirim kanalı ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık bulundurur.

II. Sinir sistemleri ve duyu organları yoktur.

III. Toprağın havalanmasında ve su geçirgenliğinin artmasında etkilidir.

Verilenlerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 16

Omurgalı hayvanların kuşlar sınıfı canlıları için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A
Vücutları keratinden oluşmuş tüylerle örtülüdür.
B
Kalpleri üç odacıklıdır.
C
Ağızlarında diş yoktur.
D
Büyük kemiklerinin içi boştur.
Soru 17

Aşağıda verilenlerden hangisi kirletici gazlardan biri değildir?

A
Kükürt dioksit
B
Karbon monoksit
C
Karbon dioksit
D
Azot dioksit
Soru 18

I. Yapay gübreleme yapılması

II. Hayvan atıklarının kullanılması

III. Tarımsal mücadele ilaçlarının kullanılması

Verilenlerden tarla verimini artırmak için yapılan uygulamalardan olup su kirliliğine neden olanların tamamı hangisinde yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 19

Radyasyonun hücre üzerindeki etkisi için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A
Radyoaktif maddeler DNA üzerinde kırılmalara neden olabilir.
B
İyonlaşma sonucu hücrede toksin maddeler üreyebilir.
C
Radyasyon sonrası yanlış şifre bilgiler içeren kromozomlar oluşabilir.
D
Radyoaktif maddeler DNA onarımını kolaylaştırır.
Soru 20

Ormanda yaban hayatı habitatlarının muhafaza edilmesi için,

I. Hayvanların barınması için elverişli olmayan ortamları düzenlemek.

II. Avcı türleri ortamdan uzaklaştırmak.

III. En dar alanda en fazla sayıdatürün ihtiyacını karşılayabilmek.

Verilenlerden hangileri yapılmamalıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Biyoloji 2 Testleri

Açık Lise Biyoloji 2 Test 11 (Mart 2018)

Açık Lise Biyoloji 2 Test 10

Açık Lise Biyoloji 2 Test 9

Açık Lise Biyoloji 2 Test 8

AÖL Biyoloji 2 Test 7

AÖL Biyoloji 2 Test 6

AÖL Biyoloji 2 Test 5

AÖL Biyoloji 2 Test 4

AÖL Biyoloji 2 Test 3

AÖL Biyoloji 2 Test 2

AÖL Biyoloji 2 Test 1

Açık Öğretim Lisesi Biyoloji 2 Ders Notları Konu Başlıkları Konu Özetleri

 

AÖL Biyoloji Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın