Açık Lise Biyoloji 5 Online (Seçmeli Biyoloji 1) Test 2

AÖL Biyoloji Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Biyoloji 5 Online (Seçmeli Biyoloji 1) Test 2

 Açık Lise Biyoloji 5 Test: 2

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyonlar ile gerçekleşir?

A
Solunum
B
Aktif taşıma
C
Fotosentez
D
Kasların kasılması
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2

I. Fotofosforilasyon

II. Oksidatif fosforilasyon

III. Substrat düzeyde fosforilasyon

Yukarıdaki fosforilasyon çeşitlerinden hangileri ile fotosentezde ATP sentezlenir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdaki canlı alemlerinin hangisinde kemoototrof bireyler bulunur?

A
Hayvanlar
B
Bitkiler
C
Mantarlar
D
Bakteriler
3 numaralı soru için açıklama 
Kemoototrof nedir? Hangi canlılar kemoototroftur? sorularının cevaplarını okursanız benzer içerikli sorulara kolay cevap verebilirsiniz: Kemoototrof nedir? Hangi canlılar kemoototroftur?
Soru 4

Fotosentez tepkimelerinde hidrojen kaynağı olarak;

I. H2O

II. H2S

III. H2

hangilerinin kullanımında yan ürün olarak oksijen (O2) gazı açığa çıkar?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Sadece H2O, yani suda 2 hidrojen ve 1 oksijen atmu var. Fotosentez tepkimesinde hidrojen kaynağı olarak su kullanılırsa Oksijen açığa çıkar. Su, kohezyon kuvvetine sahip renksiz, kokusuz ve tatsız sıvıbir bileşiktir. Kimyada formülü (H2O) 2 Hidrojen ve 1 Oksijen atomundan meydana gelmiştir. H+ iyonu içeren bir madde ile (ör. asit) ve OH- iyonu içeren maddenin (ör: baz) tepkimesi ile oluşur. Yanıcı olmadığı gibi söndürücü özelliği vardır.
Soru 5

Fotosentezde havadaki CO2’in bağlanarak glikoz sentezlenmesi işlemi kloroplastların hangi bölümünde gerçekleşir?

A
Grana
B
Stroma
C
Ara lamel
D
İç zar
Soru 6

Aşağıdaki görünür ışık renklerinden hangisinde, fotosentez miktarı en düşüktür?

A
Mavi
B
Yeşil
C
Kırmızı
D
Mor
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezde görev yapan elektron taşıma sistemi (ETS) molekülü değildir?

A
Plastokinon
B
Ferrodoksin
C
Plastosiyanin
D
Oksijen
Soru 8

Nitrit bakterileri, kemosentezde enerji kaynağı olarak aşağıdaki inorganik maddelerden hangisini kullanır?

A
Demir
B
Kükürt
C
Hidrojen
D
Amonyum
Soru 9

Glikolizde substratların oksidasyonu sırasında moleküllerden ayrılan hidrojenler (elektronlar), aşağıdaki moleküllerden hangisine aktarılır?

A
NAD+
B
FAD
C
Pirüvik asit
D
Asetaldehit
9 numaralı soru için açıklama 
NAD+, bir tür koenzimdir. Açılımı Nikotinamid Adenin ve Dinükleotid yani iki nükleotitten oluştuğu in latinceden di olarak geçmektedir.FAD ise flavoproteindir. Görevi elektron taşımaktır. FAD+ olarak da adlandırılır. Biyolojik bir terimdir.
Soru 10

Aşağıdaki insana ait vücut hücrelerinden hangisinde laktik asit fermentasyonu görülür?

A
Sinir hücresi
B
Epitel doku hücresi
C
İskelet kası hücresi
D
Karaciğer hücresi
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11

I. DNA

II. Klorofil

III. Ribozom

Yukarıdakilerden hangileri kloroplast ve mitokondri organellerinin her ikisinde de ortak bulunan yapılardır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin oksijenli solunumu ile yıkımında amonyak (NH3) açığa çıkar?

A
Amino asit
B
Yağ asidi
C
Gliserol
D
Glikoz
Soru 13

İnsanda aynı göreve sahip olan hücreler bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A
Organ
B
Doku
C
Sistem
D
Organizma
Soru 14

I. Uyarılan sinir hücresi sayısı

II. İletilen impuls sayısı

III. Aksiyon potansiyeli

IV. Sinir hücresinde uyartının iletilme hızı

Uyartı şiddetinin artması yukarıdakilerden hangilerinin artmasına neden olur?

A
I ve II
B
III ve IV
C
II ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi beynin sağ yarım küresinin görevidir?

A
Konuşma ve yazma
B
Bilimsel yetenek
C
Sanat yeteneği
D
Düşünme ve mantık
Soru 16

Koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronlarının taşıdığı impulsların geçtiği ve burada sınıflandırıldıktan sonra uç beyne iletildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pons
B
Beyincik
C
Talamus
D
Hipotalamus
Soru 17

Olayları unutma, tekrar tekrar sorma, zihinsel kapasitede azalma, konuşma bozukluğu, dikkati toparlayamama şeklinde kendini gösterir. Gençlerde de görülebilir, ancak genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar.

Bu sinir sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menenjit
B
Epilepsi
C
Parkinson
D
Alzheimer
Soru 18

Aşağıdaki hipofiz hormonlarından hangisi hipofizin arka lobundan salgılanır?

A
Büyüme hormonu (STH)
B
Melanosit uyarıcı hormon (MSH)
C
Antidiüretik hormon (ADH)
D
Tiroit uyarıcı hormon (TSH)
Soru 19

Aşağıdaki duyulardan hangisini algılayan reseptörler alt deride bulunmaz?

A
Ağrı
B
Işık
C
Basınç
D
Sıcaklık
Soru 20

Göz küresinin önden arkaya doğru çapının artması veya göz merceğinin normalden daha şişkin olup kırıcılığının fazla olması sonucunda görüntü retinanın önüne düşer ve uzağı iyi görememe sorunu ortaya çıkar.

Bu göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prespitlik
B
Hipermetrop
C
Astigmat
D
Miyop
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise 2018-2019 Seçmeli Biyoloji 1 (Biyoloji 5) Testleri ve Konu Özetleri

AÖL Biyoloji Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 14 Şubat 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın