Açık Lise Biyoloji 5 (Seçmeli Biyoloji 1) Dersi Terimler Sözlüğü

Açık Lise Biyoloji 5 (Seçmeli Biyoloji 1) Dersi Terimler Sözlüğü

A – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

aglutinasyon :

Antijen ve antikorların tepkimesi sonucunda kan hücrelerinin
kümeleşmesi.

akromegali :

Ergenlik sonrasında büyüme hormonu salgısının artmasıyla el, ayak ve yüz kemiklerindeki orantısız büyüme şeklinde görülen rahatsızlık.

akson :

Sinir hücresinin gövde kısmından çıkan ve impulsları hedef hücreye taşıyan, tipik olarak uzun olan uzantı.

aktin :

Hücre iskeletinde bulunan protein yapıdaki kas iplikciği

amonyak :

Amino asitlerin metabolizması sonucunda ortaya çıkan ve suda çözünen oldukça zehirli atık ürün.

amilaz :

Nişastayı parçalayarak dekstrin ve maltoza çeviren enzim.

amino asit :

Birbirlerine bağlanarak proteinleri oluşturan azotlu organik moleküller, proteinlerin yapı taşı.

antijen :

Vücuda girince bağışıklık sistemini uyararak antikor oluşturan yabancı madde ve mikroplar.

antikor :

Kan ya da dokularda bulunan bazı yabancı maddeleri yok etmek için vücudun ürettiği protein yapısındaki savunma maddesi.

B – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

bağışıklık :

Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların ürettiği maddelere karşı korunmayı sağlayan doğal ya da sonradan kazanılmış direnç.

bakteri :

Prokaryot canlılar grubunda bulunan bir hücreli mikroorganizmalar.

burkulma :

Eklem bağlarının veya çevresindeki dokuların gerilmesi
veya yırtılması.

Ç – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

çıkık :

Kemiklerin eklem yerlerinden ayrılması.

D – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

dendrit :

Sinir hücresinin hücre gövdesinden çıkan kısa ve çok sayıda dallanmış uzantılarından biri.

dentin :

Kollagen ve kalsiyum tuzlarından oluşan, diş ya da ilkel balık pullarının yapısında bulunan sert madde.

dermis :

Hayvanlarda derinin alt tabakasına verilen ad.

difüzyon :

Molekül ya da iyonların, yoğun oldukları ortamdan, daha
az yoğun oldukları ortama doğru yaptıkları geçiş hareketi.
Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 (Biyoloji 5) Testleri ve Konu Özetleri

diyabet :

Şeker hastalığı.

E – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

efektör organlar :

Sinir hücrelerinin bağlı olduğu ve sinirsel uyarılara karşı verilen cevabın yerine getirildiği organlar, sonuçlandırıcı organlar.

eklem :

İki ya da daha fazla kemiği birbirine bağlayan kısım.

emilim :

Sindirilmiş besinlerin ince bağırsaktan dolaşım sistemine geçmesi.

enzim :

Canlı hücrelerde meydana gelen, biyokimyasal tepkimelerde katalizör olarak görev yapan genellikle protein yapılı molekül.

endotel tabaka :

Kan damarlarının içini döşeyen tek katlı yassı epitel.

enfeksiyon :

Bakteri, virüs, mantar ya da protista gibi canlıların organizmaya girerek çoğalması.

epidermis :

Hayvanların vücudunu kaplayan derinin üst tabakası, üst deri.

epifiz :

Omurgalılarda beyinde bulunan ve melatonin hormonu salgılayan iç salgı bezi.

epiglottis :

Yutma sırasında yiyeceklerin gırtlak ve devamı olan soluk borusuna gitmesini engelleyen bölge, gırtlak kapağı.

epitel doku :

Hayvanlarda organizmanın vücut dışını, iç organların içini ve vücut boşluklarını astarlayan doku.

F – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

fotoreseptör :

Işığa duyarlı almaçlar.

G – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

glikojen :

Hayvanların karaciğer ve kas hücrelerinde depo edilebilen glikoz polimeri.

guatr :

Tiroit bezinin büyümesi ile oluşan hastalık.

H – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

hemoglobin :

Alyuvarlarda bulunan, kana kırmızı rengini veren, yapısında demir bulunan, oksijen ve karbon dioksit taşınmasında görev alan solunum pigmenti.

hipofiz :

Vücuttaki çeşitli fonksiyonları düzenleyen birçok hormonu üreten ve salgılayan, beyin tabanında hipotalamusun hemen altında yerleşmiş olan endokrin bez.

hipotalamus :

Görme, su dengesi, sıcaklık, uyku gibi çeşitli kontrol merkezlerini içeren, bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen ön beynin alt bölgesi.

homeostazi (homeostatis):
Bir organizmanın dış ortamdaki değişikliklere rağmen kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması.

hormon :

Genellikle iç salgı bezleri tarafından üretilen ve kan ile taşınan, hücre ve dokular üzerinde etkili olan özel maddeler.

İ – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 (Biyoloji 5) Testleri ve Konu Özetleri

ilik :

Kemiklerin içinde bulunan ve kan yapımının gerçekleştiği bölgeler.

impuls :

Uyarma sonucunda bir sinir hücresi boyunca meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişiklikler.

inorganik madde :

Yapısında karbon zinciri bulundurmayan karbondioksit, su, tuz vb. madde.

insülin :

Pankreas hücreleri tarafından üretilen, kan şekerini düşüren hormon.

interferon :

Virüsle enfekte olmuş hayvan hücreleri tarafından üretilen ve diğer hücrelerin virüse karşı dayanıklı hâle gelmesine yardımcı olan savunma proteini.

impuls :

Nöronun uyarılması ile oluşan elektriksel ve kimyasal değişiklikler.

iris :

Gözün damar tabakasında bulunan ve göze renk veren kısım.

K – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

kafein :

Çay, kahve ve kola gibi içeceklerde bulunan uyarıcı etkisi olan bir madde.

kalp krizi :

Bazı nedenlerle kalp ritminin bozularak durma eğilimi göstermesi.

kangren :

Yeterince beslenemeyen veya bakteriyel enfeksiyona uğrayan bir dokunun yavaş yavaş ölümü ve çürümesi durumu.

kardia :

Midenin yemek borusu ile birleştiği genişlemiş kısmı, mide kapısı.

kemoreseptör :

Kimyasal maddelere karşı duyarlı olan almaçlar.

kırık :

Kemik bütünlüğünün bozulması durumu.

kimus :

Besinlerin midedeki sindirimi sonucu oluşan bulamaç.

kimyasal sindirim :

Besinlerin enzimler kullanılarak daha küçük yapılara ayrıştırılması olayı.

kollojen lif :

Protein yapılı, sert ve sağlam bağ doku elemanı.

kolesistokinin :

Pankreasın enzim salgılamasını, safranın da sindirim kanalına dökülmesini sağlayan hormon.

kondrin :

Kıkırdak doku ara maddesi.

kondrosit :

Kıkırdak doku hücresi.

kornea :

Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6’sını oluşturan saydam ön bölgesi, saydam tabaka.

koroner damar :

Kalbi besleyen kılcal damar.

kör bağırsak :

İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde bulunan ve ucu kapalı olan bağırsak.

L – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü
lenf :

Lenf damarlarında dolaşan renksiz sıvı.

lenf düğümü :

Lenf damarlarının birleştiği yerlerde kapsülle çevrili küçük
hücre kümeleri.

lenfosit :

Lenf düğümlerinde üretilen ve bağışıklıkta rol alan akyuvar çeşidi.

lökosit :

Fagositoz yapan ya da antikor üreten kan hücresi, akyuvar.

M – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

meninges :

Beyin ve omuriliği çevreleyen üçlü zar.

menisküs :

Dizlerde ekleme binen ağırlığı dağıtma görevini üstlenen kıkırdak yapılar.

mercek :

Göze gelen ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlayan yapı.

metabolizma :

Canlı organizmalarda meydana gelen ve enzimlerle kontrol edilen kimyasal olayların tamamı.

mide özsuyu :

Mide içerisinde pepsinojen, HCl asit ve mukus gibi maddelerin bulunduğu sıvı.

mikrovillus :

Epitel hücrelerinin bağırsak boşluğuna bakan yüzeylerindeki küçük katlanmalar.

miyokart :

Kalpte bulunan kas yapı.

miyozin :

Aktin filamentlerle etkileşime girerek kasılmaya neden olan protein iplik.

monomer :

Büyük moleküllerin hidrolizi sonucu oluşan en küçük yapı birimi.

monosakkarit :

Genel formülü (CH2O)n olan en basit şeker molekülü.

mukoza :

Mukus salgılayan hücreleri taşıyan, sindirim, solunum gibi organların iç yüzeyini örten doku.

mukus :

Burun, nefes borusu, mide gibi yapıların iç yüzeyinde bulunan mukozada yer alan goblet hücreleri tarafından salgılanan kaygan, yumurta akı kıvamında yarı akışkan, glikoprotein yapısında koruyucu madde.

N – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

nabız :

Kanın atardamar duvarına yaptığı basıncın dalgalanma şeklinde bütün damar boyunca iletilmesi.

nöron :

1. Sinir hücresi. 2. Sinir sisteminin elektriksel impulsları taşımak için özelleşmiş temel hücreleri.

nörotransmitter madde:

İki nöron arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında uyartı iletimini sağlayan kimyasal madde.

O – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

organ :

Organizma içinde aynı görevdeki dokulardan oluşmuş yapı.

organik maddeler :

Karbon içeren ve canlılar tarafından sentezlenebilen kimyasal madde.

osein :

Kemik doku ara maddesi.

osteosit :

Kemik dokuyu oluşturan hücreler.

otolit :

İç kulaktaki kanallarda yer alan, dengenin sağlanmasında görevli kalsiyum karbonattan oluşan küçük taşlar.

ödem :

Hücreler arasında normalden fazla miktarda sıvı toplanması.

P – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

pankreas özsuyu :

Sindirim enzimleri içeren ve pankreas tarafından ince
bağırsağa bırakılan sıvı.

papilla :

Dil üzerinde tadı alan küçük çıkıntılar.

perikard :

Kalbi dıştan saran ve bağ dokudan oluşmuş iki katlı zar.

periost :

Kemiği dıştan sararak enine büyümesini ve onarımını sağlayan bağ dokudan oluşmuş zar.

peristaltik hareket :

Sindirim sistemini oluşturan organların çeperlerinde
görülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hareketi.

periton zarı :
Karnın iç kısmını astarlayan zar, iki katlı karın zarı.

pigment :

Görünür ışığın belli dalga boylarını emen, diğerlerini yansıtarak renk veren madde.

plazma:

Kanın hücreler dışında kalan sıvı kısmı.

R – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

ranvier boğum :

Miyelin kılıfının akson boyunca kesintiye uğradığı boğumlar.

refleks :

Vücutta sinir ve kas sisteminin birlikte hareket ederek ani uyarılara karşı verdiği en kısa yanıt.

refleks yayı :

Reseptör hücreden efektör hücreye kadar uzanan sinir sistemi işlevi.

reflü :

Asitli mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan rahatsızlık.

rektum :

Kalın bağırsağın anüs ile sonlanan düz kısmı.

reseptör hücre :

1. Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları. 2. Almaç.

retina :

Göz küresinin en içte bulunan, ışığa duyarlı hücreler ile sinir liflerini içeren tabakası, ağ tabaka.

S – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

safra kesesi :

Karaciğer tarafından üretilen safranın toplandığı ve gerektiğinde ince bağırsağa gönderen kese.

safra sıvısı :

Karaciğer tarafından üretilen ve yağların fiziksel sindiriminde
görevli sıvı.

sarkolemma :

Kasların hücre zarına verilen ad.

sekretin :

Onikiparmak bağırsağından salgılanan, pankreası ve karaciğeri uyaran hormon.

sinaps :

Sinir hücrelerinin akson uçlarının diğer sinir hücrelerine, epitel hücrelere, kas veya salgı bezi hücrelerine bağlanma bölgesi.

T – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

tansiyon :

Kanın atardamar çeperine yaptığı basınç.

toksin :

Zehir.

U – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

uyarı :

Canlılarda belli bir tepkiye yol açan fiziksel ve kimyasal etkiler.

V – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

vagus :
Beyinden çıkan parasempatik sinir.

varis :

Bacaklarda bulunan toplardamarların genişlemesi sonucunda oluşan hastalık.

Y – Biyoloji 5 Terimler Sözlüğü

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 1 (Biyoloji 5) Testleri ve Konu Özetleri

yarım ay kapakçıkları :

Kalbin aort ve akciğer atardamarına açılan bölgelerinde bulunan kapakçıklar.

yutak :

Sindirim kanalının ağız ve burun boşluklarının arkasında kalan bölümü.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

8-9 Aralık 2018 sınav soruları ile ilgili duygu, düşünce, yorum ve katkılarınızı aşağıya yorum olarak yazıp paylaşabilirsiniz.

Açık Lise Yazı ve Haberler

Admin'in Notu: Arkadaşlar. çözdüğünüz testlerle ilgili yorum yazarak bize çalışmamızda yol gösterin. Hangi dersten test eklenmesini istediğinizi, hangi testleri çözdüğünüzü kendi adınız veya nickname'inizle yorum yazarak belirtirseniz sevinirim.

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 21 Kasım 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın