Açık Lise Biyoloji 7 Online Test 1

AÖL Biyoloji Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise (Seçmeli Biyoloji 3) Biyoloji 7 Online Test 1

 Açık Lise Biyoloji 7 Test: 1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi canlılar için önemli olan başlıca enerji çeşitlerinden biri değildir?

A
Işık enerjisi
B
Kimyasal bağ enerjisi
C
Isı enerjisi
D
Hidrotermik enerji
Soru 2

Canlılar solunum yaparak enerji üretirken aşağıda verilen besin maddelerinden hangisini enerji verici olarak kullanmaz?

A
Vitamin
B
Karbonhidrat
C
Protein
D
Yağ
Soru 3

ADP molekülünden bir fosfat molekülünün ayrılmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A
Adenozin
B
Adenozin monofosfat
C
Adenin organik bazı
D
Adenozin trifosfat
Soru 4

Pirüvik asitin oksijensiz koşullarda oluşturacağı maddeler “a”, oksijenli koşullarda oluşturacağı maddeler “b” ise aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 

a

b

A)CO2  ve H2OLaktik asit veEtil alkol
B)Laktik asit ve CO2Etil alkol ve H2O
C)Laktik asit ve Etil alkolCO2  ve H2O
D)Etil alkol ve CO2Laktik asit ve H2O
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 5

I. NADH + H+’nın yükseltgenmesi

II. Aset aldehitin oluşması

III. CO2’nin oluşması

Etil alkol fermentasyonu sırasında verilen olaylar aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleşir?

A
I – II – III
B
I – III – II
C
III – I – II
D
III – II – I
Soru 6

2 molekül glikozun glikolizi sonucunda,

a) Üretilen toplam ATP sayısı

b) Oluşan pirüvik asit sayısı

değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

..............a      b

A
8     8
B
8    4
C
4    4
D
4    2
Soru 7

Etil alkol ve Laktik asit fermentasyonları için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?

A
Oluşan son ürünün üç karbonlu organik bileşik olması
B
Glikoliz tepkimeleri sonucunda pirüvik asitin oluşması
C
Tepkimelerin tamamının enzim denetiminde olması
D
Tepkimelerin başlangıcında glikozun aktifleşebilmesi için 2 ATP’nin harcanması
Soru 8

Fotosentez denklemi aşağıda verildiği gibidir:

XCO2 + YH2O$ZC6H12O6 + TO2

Buna göre X, Y, Z ve T kat sayı değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

..  XYZT
A)6611
B)6616
C)6161
D)6666
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 9

Fotosentez için,

I. Sadece ışık varlığında gerçekleşir.

II. Tepkimeler için klorofil bulunmak zorundadır.

III. Tüm ototrof canlılar gerçekleştirebilir.

Verilenlerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi kloroplastın mitokondriye benzeyen özelliklerinden biri değildir?

A
Zarla çevrili olması
B
Kendisine özgü elektron taşıma sistemi içermesi
C
Enerji dönüşümü gerçekleştirmesi
D
CO2 yardımıyla organik besin üretmesi
Soru 11
.Devirli foto- fosforilasyonDevirsiz foto- fosforilasyon
I.Fotosistem I görev alır.Fotosistem I ve II görev alır.
II.Fotoliz gerçekleşir.1 ATP üretilir.
III.Klorofil kullanılır.NADPH2 üretilir.

Fotosentezin ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşen evrelerle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangi özelliklerin yanlış olduğu görülür?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 12

Aşağıda verilen çevresel faktörlerden hangisinin sürekli artması fotosentez hızını olumsuz yönde etkiler?

A
CO2 yoğunluğu
B
Işık şiddeti
C
Işığın dalga boyu
D
Sıcaklık
Soru 13

Oksijenli solunumun krebs çemberi reaksiyonlarında, I. NAD+ molekülünün yükseltgenmesi II. CO2 oluşması III. ATP sentezlenmesi olaylarından hangileri görülür?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 14

ETS üzerinde,

I. Koenzim Q

II. Sitokrom b

III. Sitokrom c

IV. Sitokrom a

molekülleri aşağıda verilen hangi sıraya göre sıralanır?

A
I – II – III – IV
B
I – IV – II – III
C
II – III – IV – I
D
IV – II – III – I
Soru 15

Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi evresinde bir çift hidrojen atomuna ait elektronlar, ETS’ye NAD ile ulaştırılırsa a sayıda ATP, FAD ile ulaştırılırsa b sayıda ATP sentezlenir.

Buna göre a ve b için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

.......a  b

  
A
2 2
B
2 3
C
3 2
D
3 3
Soru 16

I. ATP kullanılması

II. Karbondioksit kullanılması

III. Enzimlerin görev alması

Oksijenli solunum ve fotosentez tepkimeleri için verilenlerden hangileri ortaktır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 17

Ökaryot yapılı bir hücrede DNA molekülü aşağıda verilen hücresel yapıların hangisinde bulunmaz?

A
Çekirdek
B
Sitoplazma
C
Mitokondri
D
Kloroplast
Soru 18

Bir DNA molekülünün I. ipliğindeki nükleotit dizilimi,

A – T – G – C – T – A – A – G – G – C

şeklinde ise II. ipliğindeki nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?

A
A – T – G – C –T – A – A – G – G – C
B
A – A – G – G –T – A – T – G –A – G
C
T – T – C – C –T – T – A – G – C – C
D
T – A – C – G –A – T – T – C – C – G
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisine bakılarak incelen nükleik asitin DNA ya da RNA olduğuna ilişkin kesin bir yorum yapılamaz?

A
Pürin bazlarını taşıması
B
Riboz şekeri taşıması
C
İki zincirli olması
D
Timin organik bazı taşıması
Soru 20

Protein sentezi sırasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine gerek yoktur?

A
Peptitleşme
B
Translasyon
C
Replikasyon
D
Transkripsiyon
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL Biyoloji Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın