Biyoloji 1 Konu Testi 2

Biyoloji 1 Konu Testi 2

2. ÜNİTE: CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER Konu Özeti

BİYOLOJİ 1 TERİMLER VE KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ KONU TESTİ için tıklayın.

Ayrıca Biyololi 1 Online Testi için tıklayın.

Biyoloji 1 Konu Testi 2 Soruları

 1. Nişasta ile glikoz arasındaki yapısal ilişkiye benzer bir ilişki, nükleik asitlerle aşağıdakilerin hangisi arasında vardır?

 1. Nükleotit
 2. Pürin
 3. Primidin
 4. Deoksiriboz 1. Vitaminlerle ilgili bazı özellikler şunlardır:

I. Bazılarının suda, bazılarının yağda çözünmesi
II. Bazılarının heterotrof canlıların vücudunda depolanmaması
III. Her vitaminin, yalnızca kendine özgü reaksiyonun gerçekleşmesinde rol alması
IV. Heterotrof canlılar tarafında doğrudan sentezlenememesi

Yargılarından hangileri heterotrof canlılarda bir vitamin eksikliği ile ortaya çıkan bir bozukluğun bir vitaminle giderilememesinin bir nedenidir.

 1. Yalnız II
 2. Yalnız III
 3. I ve II
 4. II ve IV

 

 1. Enzim, koenzim ilişkileri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bazı özel koenzim moleküllerinin yapısında B grubu vitaminler bulunur.
B) Koenzimlerde enzimler gibi tekrar tekrar kullanılabilir.
C) Koenzimler, proteinlerden daha küçük moleküllerdir.
D) Belirli bir enzimle çalışan koenzim başka enzimlere yardımcı olamaz.

 

 1. Yapısı 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki timin (T) nükleotit sayısı 300’dür. Bu DNA molekülündeki adenin (A), guanin (G) ve sitozin (S) nükleotit oranları ne olur?

A) 1/3 A, 1/4 G, 1/4 S
B) 1/6 A, 1/3 G, 1/3 S
C) 1/6 A, 1/8 G, 1/8 S
D) 1/6 A, 1/4 G, 1/4 S
 1. Elçi RNA’ların enzimlere benzeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekrar tekrar kullanılmaları
B) Tek dizi nükleotit taşımaları
C) Nükleotitlerden yapılmış olmaları
D) Aminoasitleri bağlamaları

 

 1. Hücrede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, enerji kullanılan bir metobolizma olayı değildir?

 1. Karbondioksit difüzyonu
 2. Glikozdan glikojenin oluşturulması
 3. ADP’nin ATP’ye dönüştürülmesi
 4. Klorofil taşıyan bir hücrede glikoz oluşturulması

 

 1. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar?

A) ATP
B) tRNA
C) Aminoasit
D) Su

 

8. Hücrede meydana gelen biyokimyasal olaylarla ilgili,

I. Hücre içi enerji üreten reaksiyonların başlaması için enerji gerekir.

II. Metabolik bir yolda yer alan enzimler birbirini izleyerek işlev görür.

III. Reaksiyonun başlaması için enzimin bulunması her zaman yeterlidir.

Açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

Biyoloji 1 Konu Testi 2 Cevapları

1. A
2. B
3. D
4. B
5. A
6. A
7. D
8. C

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 8 Eylül 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın