Aol Kimya


Laktik Asit Fermantasyonu nedir?

Laktik Asit Fermantasyonu nedir?

Laktik Asit Fermantasyonu nedir? Omurgalılar genellikle oksijenli solunum yapan organizmalardır. Hücrelerinde glikozu glikoliz ile pirüvata çevirirler, sonra moleküler oksijeni kullanarak pirüvatı tamamen CO2 ve H2O’ya kadar..
Aol Kimya, Biyoloji14 Şubat 2018
Sakkarit nedir? Monosakkarit nedir?

Sakkarit nedir? Monosakkarit nedir?

Sakkarit nedir? Monosakkarit nedir? Sakkaritler şekerlerdir. Bulundurdukları şeker sayısına göre 3’e ayrılırlar. Şeker molekülü tek başına bulunduğu hallerde ” Monosakkarit “, ikili bulunduğu hallerde ” Disakkarit..
Aol Kimya, Biyoloji14 Şubat 2018
Termodinamik sistem nedir?

Termodinamik sistem nedir?

Termodinamik sistem nedir? Termodinamik kapsamında oldukça sık kullanılan, fakat tam olarak neyi ifade ettiğini anlamakta zaman zaman zorlandığımız kavramlardan bir diğeri, termodinamik sistem. Sistem (termodinamik sistem),..
Aol Kimya, Fizik, Nedir12 Şubat 2018
Entropi Nedir?

Entropi Nedir?

Entropi Nedir? Termodinamiğin İkinci Yasası Entropi Nedir? Termodinamiğin ikinci yasası olan entropi, bir termal işlem varsa bu işlemin yönünü belirler. Termal bir işlem varsa entropi ya..
Aol Kimya, Fizik, Nedir12 Şubat 2018
Elementler ve Sembolleri

Elementler ve Sembolleri

Elementler ve Sembolleri Kimya Konu Anlatımı Saf Madde: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. Element: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır...
Aol Kimya, Nedir10 Şubat 2018
Çözünme nedir, Hidrokarbon Tipleri ve C8h18

Çözünme nedir, Hidrokarbon Tipleri ve C8h18

Çözünme nedir, Hidrokarbon Tipleri ve C8h18 nedir, su doymuş hidrokarbonlar ile çözünür mü? Çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içerisinde iyonlarına veya moleküllerine kadar ayrılmasına çözünme denir. Bir..
Aol Kimya, Nedir10 Şubat 2018
Açık Öğretim Lisesi Kimya 1 Test 7

Açık Öğretim Lisesi Kimya 1 Test 7

Açık Öğretim Lisesi Kimya 1 Test 7 AÖL Kimya Testleri Anasayfası Açık Öğretim Lisesi Kimya 1 Test 7 Açık Lise Kimya 1 Testleri Açık Öğretim Lisesi Kimya..
Aol Kimya15 Mayıs 2017