Açık Lise Coğrafya 2 Online Test 2

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Açık Lise Coğrafya 2 Online Test 2

Soru 1

Azerbaycan petrollerini Gürcistan ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaştıran Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı coğrafyanın hangi dalının inceleme alanında yer alır?

A
Nüfus coğrafyası
B
Enerji coğrafyası
C
Turizm coğrafyası
D
Tarım coğrafyası
Soru 2

İlk yerleşim alanlarının uygun iklim koşullarının görüldüğü yerlerde ortaya çıktığı dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçtiği ilk yerler arasında gösterilemez?

A
Mezopotamya
B
İndus Vadisi
C
Orta Amerika
D
Kuzey Sibirya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasının nedenlerinden değildir?

A
Hayvanlar için otlak ve barınak ihtiyacı
B
Tarım topraklarının parçalanmış olması
C
Kırsal nüfus oranının azalması
D
Tarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzak olması
Soru 4

Aşağıdaki şehirlerden hangisi idari merkezdir?

A
Tokyo
B
Musul
C
Selanik
D
Halep
Soru 5

Yaşadığımız yerin sadece fiziki özelliklerini tanıtmak istediğimizde aşağıdakilerden hangisine değinmek uygun olmaz?

A
Yer şekilleri
B
Akarsu ve gölleri
C
İklim özellikleri
D
Sanayi faaliyetleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir yerin konumu ile ilgilidir?

A
Yazları sıcak ve kurak geçer.
B
Bitki türü çeşitliliği oldukça fazladır.
C
Geniş çayır ve meralar küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır.
D
Aras nehrinin kenarında ve Ağrı dağının eteklerinde yer alır.
Soru 7

Mimar Sinan memleketi Ağırnas için ‘’Eğer Ağırnas olmasaydı bende olmayacaktım. Köyüm beni yetiştirdi.’’ der. Bu ifade o dönemde Ağırnas’ta aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin geliştiğine kanıt oluşturur?

A
Tarım
B
Mimari
C
Ticaret
D
Hayvancılık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tersiyer’de meydana gelen durumlardan değildir?

A
Alp kıvrımları oluşmuştur.
B
Masif adı verilen kütleler oluşmuştur.
C
Anadolu yükselerek su yüzeyine çıkmıştır.
D
Petrol, linyit ve kaya tuzu yatakları oluşmuştur.
Soru 9

Karadeniz Bölgesi’nin arazi özellikleri üzerinde aşağıdaki dağlardan hangisi belirleyici olmuştur?

A
Kuzey Anadolu Dağları
B
Güney Anadolu Dağları
C
Batı Anadolu Dağları
D
Doğu Anadolu Dağları
Soru 10

Haritada taranarak numaralandırılan yerlerden hangisi deprem kuşağı içerisinde yer alır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 11

I. Karstik ovalar II. Delta ovaları III. Kıyı ovalar

Bulunduğu yere ve oluşumuna göre sınıflandırıldığında Çukurova yukarıdakilerden hangilerinin içerisinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 12

Haritada verilen alanlardan hangisi birinci dereceden deprem kuşağında yer alır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu aşındırma şekillerine örnektir?

A
Vadi
B
Birikinti konisi
C
Traverten
D
Irmak adası
Soru 14

I. Volkanizma II. Akarsu aşındırması III. Buzul biriktirmesi

Peribacalarının oluşumunda yukarıdakilerden hangilerininetkisi bulunmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
Soru 15

Şekilde verilen gölün türü ve gölün oluşumuna neden olan etken aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?

A
Volkan set gölü – volkanizma
B
Kıyı set gölü – kıyı oku
C
Heyelan set gölü – heyelan
D
Alüvyal set gölü – akarsu
Soru 16

Ülkemizde buzulların etkili olduğu alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek olması
B
Volkanik olması
C
Kıyılara yakın olması
D
Güney yamaçlarda bulunması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin genel iklim özelliklerinden değildir?

A
Yıllık sıcaklık farkı oldukça fazladır.
B
Güneş ışınları her zaman dik açıyla gelir.
C
Yazın tropikal, kışın kutup ikliminin etkisi altındadır.
D
Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
Soru 18

I. Sıcaklık ortalamaları düşer. II. Ortalama yükselti artar. III. Ormanların kapladığı alan artar.

Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe genellikle yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 19

Avrupa Birliği hangi bölge sınıflandırması içerisinde yer almaktadır?

A
Siyasi ve jeopolitik özelliklerine göre bölgeler
B
Nüfus özelliklerine göre bölgeler
C
Yer şekillerine göre bölgeler
D
Tarım bölgeleri
Soru 20

İnsanların çevreye verdiği zararı en aza indirebilmek için yapabilecekleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Arıtma faaliyetlerine önem vermek
B
Geri dönüşüm faaliyetlerine önem vermek
C
Kaynakların kullanımında israftan uzak durmak
D
Daha fazla doğal kaynak kullanmak
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Coğrafya 2 Dersi Testleri

Açık Lise Coğrafya 2 Online Testi 1

Açık Lise Coğrafya 2 Online Testi 2

Açık Lise Coğrafya 2 Online Testi 3

Açık Lise Coğrafya 2 Online Testi 4

 

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 9 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın