Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 4

[no_toc]

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 4

Soru 1

Püskürük kayaçlar yerin derinliklerinde veya yüzeyinde oluşmalarına göre iki gruba ayrılırlar. Aşağıdaki kayaçlardan hangisi yerin derinliklerinde oluşmuştur?

A
Granit
B
Gabro
C
Andezit
D
Diorit
Soru 2

Bir bölgedeki kayaçların önceki devirlerde metamorfizmaya uğradıkları tespit edilmiştir. Bölgedeki kayaç türlerinin geçmişi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

A
Aşırı basınç ve sıcaklığa maruz kalmışlardır
B
Çok gür bitki örtüsü altında oluşmuşlardır
C
Tortulaşmanın yoğun olarak yaşandığı bölgede oluşmuşlardır
D
Tektonik depremlere ve volkanik faaliyetlere maruz kalmışlardır
Soru 3

Haritada numaralanmış alanlardan hangisinde deprem, volkanizma ve sıcak su kaynakları yaygındır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile volkanik arazilerin dağılışı arasında benzerlik vardır?

A
Taş kömürü yatakları
B
Sıcak su kaynakları
C
Kurak iklimler
D
Karstik araziler
Soru 5

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem riski daha azdır?

A
Japonya
B
İzlanda
C
Nijerya
D
İtalya
Soru 6

Kıyı set gölleri kıyı kordonlarının bir koy veya körfezin önünü kapatması sonucu oluşan göllerdir. Bu göllere - - - - veya - - - - denilmektedir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan alanlara aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

A
haliç – delta
B
lagün – deniz kulağı
C
moren – lös
D
krater – maar
Soru 7

İnsanların doğa üzerindeki etkinliğinin artması aşağıdaki göl türlerinden hangisinde belirgin bir artışa neden olmuştur?

A
Tektonik göller
B
Karstik göller
C
Buzul gölleri
D
Baraj gölleri
Soru 8

Şekilde gösterilen kaynak türünün adı nedir?

A
Fay kaynağı
B
Gayzer kaynağı
C
Karstik kaynak
D
Artezyen kaynağı
Soru 9
Yıllık Yağış Miktarı (mm)Yıllık Sıcaklık Farkı (C°)
I70019
II120012
III53020
IV25026

Verilen merkezlerden hangisinde aynı kayaç türünde kimyasal ayrışma şiddeti daha fazladır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 10

Yağış yoluyla yıkanma, topraktaki tuz ve kireç birikiminin azalmasına neden olmaktadır. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinde tuz ve kireç birikimi daha fazladır?

A
Laterit topraklar
B
Çöl toprakları
C
Podzol toprakları
D
Alüvyal topraklar
Soru 11

I. Çok sık ve gür olması II. Kışın yapraklarını dökmesi III. Tür çeşitliliğinin az olması Yukarıdakilerden hangileri muson ormanları ile ekvatoral yağmur ormanlarının benzer özellikleridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 12

Aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi daha düşük sıcaklıklara dayanıklıdır?

A
Maki
B
Muson ormanları
C
Tayga ormanları
D
Orta kuşağın karışık ormanları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yapılan modern nüfus sayımlarının amaçlarından değildir?

A
Nüfusun yaş gruplarının belirlenmesi
B
Kent ve kır nüfusunun belirlenmesi
C
Nüfusun cinsiyete göre dağılımının belirlenmesi
D
Nüfusun beslenme alışkanlıklarının tespit edilmesi
Soru 14

Sanayi Devrimi’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi nüfus artışı üzerinde etkili olmuştur?

A
Sağlık koşullarının iyileşmesi
B
Hammadde ihtiyacının artması
C
Yeni pazar arayışlarının başlaması
D
Doğal kaynaklara talebin artması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olma nedenlerindendir?

A
Uygun iklim koşullarının görülmesi
B
Verimli tarım alanlarının bulunması
C
Sanayi ve ticaretin gelişmiş olması
D
Arazinin yüksek ve engebeli olması
Soru 16

Türkiye’den Almanya’ya 1960’lardan itibaren yapılan göçler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Mübadele göçleri
B
İş gücü göçleri
C
Beyin göçü
D
Kavimler göçü
Soru 17

• Tarım yapıldı. • Yerleşik hayata geçildi. • Ticaret başladı. Yukarıda verilenler hangi çağda meydana gelmiştir?

A
Paleolitik
B
Mezolitik
C
Neolitik
D
Kalkolitik
Soru 18

I. Kuzey Anadolu Dağları oluşmuştur. II. Linyit yatakları oluşmuştur. III. Egeit karası çökerek Ege denizi oluşmuştur. IV. Tetis denizinde yoğun birikme olmuştur. Türkiye arazisi ile ilgili yukarıda verilen durumlardan hangileri Tersiyer Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 19

Haritada numaralanmış alanlardan hangisinde karstik şekiller daha yaygındır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 20

Türkiye Ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kıyılardan iç kesimlere doğru sıcaklıklar düşer
B
En soğuk yerler Kuzeydoğu Anadolu’dadır
C
Batı kıyılar kuzey kıyılardan daha sıcaktır
D
En yüksek sıcaklıklar Doğu Anadolu’da yaşanır
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Coğrafya 3 Dersi Testleri 4
Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 1

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 2

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 3

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 4

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 5

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 6

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 7

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 8

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 30 Kasım 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın