Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 5

Açık Lise Coğrafya 3 Testi 5

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük kayaçlardandır?

A
Kalker
B
Granit
C
Andezit
D
Konglomera
1 numaralı soru için açıklama 

Kayaç, çeşitli minerallerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden ya da bir mineralin çok miktarda birikmesinden meydana gelen katı birikintilerdir. Kayaçların özellikleri ve çeşitleri konusunda detaylı bilgi için tıklayın!

Soru 2

Tortul ve püskürük kayaçların, yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başka kayaçlara dönüşmesi sonucu oluşan kayaç türüne ne ad verilir?

A
Magmatik kayaçlar
B
Metamorfik kayaçlar
C
Sedimanter kayaçlar
D
Fiziksel tortul kayaçlar
2 numaralı soru için açıklama 

Kayaç, çeşitli minerallerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden ya da bir mineralin çok miktarda birikmesinden meydana gelen katı birikintilerdir. Kayaçların özellikleri ve çeşitleri konusunda detaylı bilgi için tıklayın!

Soru 3

Kıtaların hareketlerini açıklamak için birçok teori ileri sürülmüştür. Bunlardan biri Kıtaların Kayması Teorisi’dir. Bu teoriye göre; Karalar ayrılmadan önce Pangea adı verilen tek kıtadan oluşuyordu. Bugünkü kıtalar büyük ölçüde Pangea’dan kopan parçaların birbirinden uzaklaşmasıyla oluşmuştur.

Bu teoriyi ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nikola Tesla
B
Albert Einstein
C
Alfred Wegener
D
Stephan Hawking
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde deprem riski daha yüksektir?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Rusya
D
Finlandiya
Soru 5

Yeryüzündeki sıcak su kaynakları aşağıdakilerden hangisi ile paralellik gösterir?

A
Sıradağlar
B
Fay hatları
C
Verimli araziler
D
Sıcak iklim bölgeleri
Soru 6

Türkiye aşağıdaki levhaların hangisi üzerinde yer alır?

A
Pasifik Levhası
B
Nazka Levhası
C
Avrasya Levhası
D
Avustralya Levhası
Soru 7

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklığı (I) - - - - , buna bağlı olarak tuzluluk oranı da (II) - - - - .

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
A
azalır artar
B
artar azalır
C
artar artar
D
azalır azalır
Soru 8

Aşağıdaki göllerden hangisinin oluşumu diğerinden farklı bir nedene bağlıdır?

A
Aral Gölü
B
Hazar Gölü
C
Baykal Gölü
D
Nemrut Gölü
8 numaralı soru için açıklama 
Nemrut gölü volkanik faaliyetlerin etkisiyle ortaya çıkmış tektonik bir göldür. Nemrut Kalderasının tabanın yarısını oluşturan Nemrut Göl'ü Nemrut Dağının zirvesi ikisi devamlı ve üçü mevsim yaşanan beş göl bulunmaktadır. Nemrut göllerinin büyük olan kısmı yarım ay şeklindeki bir görüntüye sahip olan Nemrut Gölü’dür. Bu göl ortalama 100 metre derinliktedir. Gölün kuzey batı kısmındaki bir noktada 155 metre derinlik uzmanlar ca ölçülmüştür. Nemrut Gölü'nün en önemli özelliği dışa akışının bulunmamasıdır.
Soru 9

I. Ganj

II. İndus

III. Kongo

IV. Amazon

Yukarıdaki akarsulardan hangileri düzensiz rejime sahiptir?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
II ve IV.
D
I ve IV.
9 numaralı soru için açıklama 
Akarsuyun akımının yıl içerisinde gösterdiği değişmelere rejim ya da akım düzeni denir. Akarsu rejimini belirleyen temel etken havzanın yağış rejimidir. Yağışların az, sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu dönemlerde akarsu akımı düşer. Yağışların fazla olduğu ve kar erimelerinin görüldüğü dönemlerde akım yükselir. Ganj ve İndus nehirleri Güney Asya'da (Hint alt kıtasında) yer alan Tibetlerden doğan nehirlerdir ve jejimleri düzensizdir.
Soru 10

İçinde yeraltı suyu bulunduran tabakaya ne ad verilir?

A
Humus
B
Akifer
C
Horizon
D
Fay hattı
10 numaralı soru için açıklama 
Akifer: Ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen (yüksek permeabiliteli) ve yeterince hızlı taşıyabilen (iletken) geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler, yer altı sularını tutması ve çekilebilmesi için, yüksek porozite (gözeneklilik) ve permeabiliteye (geçirgenlik) sahip olmalıdır. Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, konglomeralar, kireç taşları, dolomitler, bazalt akıntıları, çatlaklı plütonik ve metamorfik kayaçlar akifer olarak nitelendirilen kayaçlardır.
Soru 11

Yağışlarla yeryüzüne inen suların yer altına sızma miktarını aşağıdakilerden hangisi en az etkiler?

A
Arazinin eğimi
B
Kayacın geçirimliliği
C
Kayacın gözeneklilik derecesi
D
Arazinin yükseltisi
Soru 12

Gülay : Dağ yamacı boyunca aynı karakterde toprak oluşur.

Zafer : Ana kayanın cinsi ve bileşimi toprağın yapısını etkiler.

Turgut : Eğimli yamaçlarda toprak örtüsü incedir.

Berna : Yağış miktarındaki farklılık değişik toprak türleri oluşmasında etkilidir.

Toprak oluşumuna etki eden faktörleri açıklayan öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?

A
Gülay
B
Turgut
C
Zafer
D
Berna
Soru 13

Eski göl tabanlarında killi ve kireçli depolar üzerinde oluşan topraklara ne ad verilir?

A
Morenler
B
Vertisoller
C
Regosoller
D
Rendzinalar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?

A
Nüfus artış hızını tespit etmek
B
Kır ve kent nüfusunu belirlemek
C
Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
D
Halkın yöresel alışkanlıklarını belirlemek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonuna ait bitki topluluğudur?

A
Maki
B
Çayır
C
Savan
D
Tundra
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez?

A
Okur-yazar oranı
B
Ortalama ömür süresi
C
Aritmetik nüfus yoğunluğu
D
Çalışanların sektörel dağılımı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

A
İş gücünün artması
B
Dışa göçün artması
C
Konut ihtiyacının artması
D
Doğal kaynak kullanımının artması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi göçün doğal nedenlerinden biridir?

A
Eğitim
B
İş imkanları
C
Güvenlik
D
Deprem
Soru 19

Hammaddenin işlenerek kullanıma sunulduğu sanayi ile ilgili çalışmalar hangi ekonomik faaliyet grubuna girer?

A
Birincil
B
İkincil
C
Üçüncül
D
Dördüncül
Soru 20

Bitki örtüsünden yoksun yarı kurak bölgelerde, şiddetli erozyon ve sel sularının etkisi ile oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Falez
B
Dev kazanı
C
Kırgıbayır
D
Birikinti konisi
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL Coğrafya 3 Dersi Testleri

Açık Lise (153) Coğrafya 3 Testi (Temmuz 2019)

Açık Lise (153) Coğrafya 3 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise (153) Coğrafya 3 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (153) Coğrafya 3 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise (153) Coğrafya 3 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 1

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 2

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 3

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 4

Açık Lise Coğrafya 3 Online Testi 5

 

 

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın