Açık Lise Coğrafya 4 Online Testi 3

Açık Lise Coğrafya 4 Online Testi 3

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde toprak çeşitliliğini etkileyen faktörlerdendir?

A
Nüfus yoğunluğu
B
Kuzey Yarım Küre’de olması
C
Farklı iklimlerin görülmesi
D
Çok sayıda ülkeye komşu olması
Soru 2

Alüvyal toprakları diğer toprak türlerinden ayıran temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarıma elverişli topraklar olması
B
Farklı boyutlardaki malzemelerden oluşması
C
Karadeniz bölgesinde görülmesi
D
Akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluşması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik bitkilerden değildir?

A
İncir
B
Sığla
C
Anzer çayı
D
Nemrut soğanı
Soru 4

Maki bitki topluluğu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kışın yapraklarını döken ağaç formasyonudur.
B
Yaprakları kalın, sert cilalı veya tüylüdür.
C
Kıyılarda çıkabildiği üst sınır sıcaklığı göre değişir.
D
Kızılçamların tahrip edildiği Akdeniz kıyılarında yaygındır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörlerdendir?

A
Ulaşım
B
Toprak çeşitliliği
C
İç göçler
D
Madencilik
Soru 6

Haritada numaralandırılmış taralı alanların hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 7
  • Köye bağlı yerleşim birimlerinin en yaygın olanıdır.

  • Halkın yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alanlardır.

  • Kuzey Anadolu dağlarında turizm faaliyeti, Toroslarda ise sıcaktan korunmak amacıyla da yararlanılır.

Yukarıda bazı özellikleri sıralanan kırsal yerleşmenin adı nedir?

A
Yayla
B
Mezra
C
Dam
D
Çiftlik
Soru 8

Bir ülkede geleceğe yönelik iş, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların belirlenebilmesi için öncelikle nüfusun hangi yapısal özelliğinin ortaya çıkarılması gerekir?

A
Okuryazar oranı
B
Kırsal nüfus oranı
C
Yaş dilimlerine dağılımı
D
Cinsiyete göre dağılımı
Soru 9

Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar geçen zamanda çalışan nüfus oranı tarımda azalırken sanayide artmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tarım önem verilmeyen bir sektördür.
B
Sanayileşme dış göçleri artırmaktadır.
C
Türkiye ekonomisi sürekli büyümektedir.
D
Sanayileşme nüfus artış hızımızı yükseltmiştir.
Soru 10

Aşağıdaki illerimizin hangisinde yıllık göç verme oranı daha azdır?

A
Sinop
B
Edirne
C
Ardahan
D
Bitlis
Soru 11

15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların ilk keşif seyahatlerine yönelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

A
Avrupa nüfusunun hızlı artışı
B
Sanatta yaşanan gelişmeler
C
Avrupa’da yaşanan bulaşıcı hastalıklar
D
Asya ve Afrika’nın sahip olduğu zenginlikler
Soru 12

1400’lü yıllara kadar baharatın Avrupa’ya taşınmasında aşağıdaki denizlerden hangisi kullanılmamıştır?

A
Akdeniz
B
Kızıldeniz
C
Karadeniz
D
Karayib denizi
Soru 13

Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ilk ulaşan denizci kimdir?

A
Vasko dö Gama
B
Kolomb
C
Bartelmi Diyaz
D
Macellan
Soru 14

I. Radyo istasyonlarının kurulması

II. Telefonun icadı

III. İlk televizyonun tanıtımı

Verilen gelişmeler tarihsel olarak hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A
I, II, III
B
II, I, III
C
II, III, I
D
III, II, I
Soru 15

Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde teknojiyi üretmenin kullanıp tüketmekten daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Bundaki temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir

A
Toplumun birlik ve bilincinin geliştirilmesini istemesi
B
Toplumun kültür seviyesinin yükselmesini istemesi
C
Ülkedeki hammaddenin kullanılmasıni istemesi
D
Bilimsel, teknolojik gelişme ve üretimin ülkemizi kalkındıracağını düşünmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde depremlerin oluşmasına neden olan faktördür?

A
Jeolojik yapı
B
İklim özellikleri
C
İnsan faktörü
D
Yeryüzü şekilleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığa bağlı gerçekleşmez?

A
Baraj seviyelerinin düşmesi
B
Tarımsal verimin azalması
C
Kitlesel göç hareketinin yaşanması
D
Yer altı su seviyesinin yükselmesi
Soru 18

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin gerçekleşme süresi daha uzundur?

A
Sel
B
Kuraklık
C
Deprem
D
Heyelan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin volkanik dağlarından biridir?

A
Kaçkar
B
Süphan
C
Sultan
D
Aladağlar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler öncesinde alınması gereken önlemler arasında yoktur?

A
Eğitim ve tatbikatların yapılması
B
Afet riski olan yerlerin belirlenmesi
C
İlk yardım ve tedavi sürecinin başlatılması
D
Erken uyarı, izleme ve ikaz sistemlerinin kurulması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Coğrafya 4 Online Testi 1

Açık Lise Coğrafya 4 Online Testi 2

Açık Lise Coğrafya 4 Online Testi 3

Açık Lise Coğrafya 4 Online Testi 4

Açık Lise Coğrafya 4 Online Testi 5

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın