Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 Testi 2

[no_toc]

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 (Coğrafya 5) Testi 2

Soru 1

Yapılan araştırmalarda günümüzdeki canlı türü kayıplarının geçmişe göre daha fazla olduğu belirtilmektedir.

Yaşanan tür kayıpları üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisinden söz edilemez?

A
Nüfus artışı
B
Sanayileşme
C
Milli parkların artması
D
Doğal kaynak kullanımının artması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden etmenlerden değildir?

A
Erozyon
B
Fotosentez
C
Küresel ısınma
D
Zirai ilaç kullanımı
Soru 3

• Dünyanın en zengin doğal yaşam alanlarıdır.

• Yıllık yağış miktarı ve sıcaklık ortalaması yüksektir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Çöl iklimi bölgeleri
B
Tropikal iklim bölgeleri
C
Tundra iklim bölgeleri
D
Kutup iklimi bölgeleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi üreticilerdendir?

A
Bitkiler
B
Etçiller
C
Otçullar
D
Ayrıştırıcılar
Soru 5

Şehirler etki alanları bakımından yerel, bölgesel ve küresel olmak üzere üçe ayrılır.

Buna göre, Yozgat, İzmir ve Tokyo şehirlerinin etki alanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

      Yozgat      İzmir     Tokyo

A) Yerel - Küresel - Bölgesel

B) Bölgesel - Yerel - Küresel

C) Bölgesel - Küresel - Yerel

D) Yerel - Bölgesel - Küresel

A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 6

Çin 1979 yılından beri uygulamış olduğu tek çocuk politikasından vazgeçme yönünde bir eğilim izlemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A
Nüfusun az olması
B
Nüfusun yaşlanması
C
Erkek nüfusun eş bulmakta zorlanması
D
Nüfusta cinsiyet dengesizliğinin oluşması
Soru 7
acik-lise-cografya-5-ocak-2016-soru-7

Haritadaki taralı alanlardan hangisinde nüfusu 10 milyonu aşan şehir sayısı daha fazladır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 8

Sanayi tesislerinin kurulacağı yerler tespit edilirken ulaşım imkanlarının uygun olmasına önem verilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

A
Hammaddenin kolay taşınabilmesi
B
Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması
C
Üretilen ürünlerin daha geniş alana ulaştırılabilmesi
D
İşçilerin fabrikaya kolay ulaşabilmesi
Soru 9

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülke ve bölgelerde domuz etinin üretim, dağıtım ve tüketimi azdır.

Bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur?

A
Dini inanışların
B
Devlet politikalarının
C
Doğal çevre özelliklerinin
D
Beslenme alışkanlıklarının
Soru 10

Sürdürülebilir kalkınma, tükenmeyen doğal kaynakların kullanımının artırılmasıyla gerçekleştirilebilir.

Buna göre, aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisine yapılan yatırım sürdürülebilir kalkınma amacına daha uygun olur?

A
Kömür
B
Petrol
C
Rüzgar
D
Madenler
Soru 11

Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanma, ülkelerin gelişmişlik durumu ile ilişkilidir.

acik-lise-cografya-5-ocak-2016-soru-11

Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde doğal kaynaklardan daha yüksek verim elde edilir?

A
ı
B
ıı
C
ııı
D
ıv
Soru 12

Anadolu’da birçok medeniyetin kurulup gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi bulunmaz?

A
Uygun iklim koşullarına sahip olması
B
Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C
İkinci ve üçüncü saat diliminde yer alması
D
Kıta ve bölgelerin kavşak noktasında bulunması
Soru 13

I. Kış turizm potansiyelinin yüksek olması

II. Yol yapım maliyetlerinin yüksek olması

III. Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması

Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağlık ve engebeli alanların geniş olmasının faydalarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
Soru 14

Kalkınmışlık düzeyi arttıkça ülkemiz tarımında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlemlenmez?

A
Verimlilik artar.
B
Tarımsal üretim azalır.
C
Makine kullanımı artar.
D
Doğal koşullara bağımlılık azalır.
Soru 15
acik-lise-cografya-5-ocak-2016-soru-15

Haritada verilen alanlardan hangisinde dağlık ve engebeli araziler daha geniştir?

A
A) I B) II C) III D) IV
B
II
C
III
D
IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez?

A
İstihdamı artırmak
B
Kaynakları verimli kullanmak
C
Ekonomide dışa bağımlılığı artırmak
D
Gelir dağılımını dengelemek
Soru 17

Ülkemizde bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirebilmek amacıyla bazı teşvik politikaları uygulanmaktadır.

acik-lise-cografya-5-ocak-2016-soru-17

Buna göre, haritada verilen yerlerden hangisinde ekonomik gelişmişlik fazla olduğu için teşvik politikalarına daha az ihtiyaç duyulur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 18

Dünya rezervinin yarısından fazlasının ülkemizde bulunduğu maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakır
B
Bor
C
Demir
D
Boksit
Soru 19

I. Petrol

II. Hidroelektrik

III. Doğalgaz

IV. Jeotermal

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yukarıdakilerden hangilerinin enerji üretimindeki payını artırmak gerekir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 20
acik-lise-cografya-5-ocak-2016-soru-20

Haritada verilen yerlerden hangisinde sanayi faaliyetleri daha azdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Seçmeli Coğrafya 1 (Coğrafya 5) (155) Dersi Testleri

Açık Lise (155) Seçmeli Coğrafya 1 Testi 8 (Mart 2018)

Açık Lise (155) Seçmeli Coğrafya 1 Testi 7 (Aralık 2017)

Açık Lise (155) Coğrafya 5 Online Testi 6

Açık Lise (155) Coğrafya 5 Online Testi 5

Açık Lise (155) Coğrafya 5 Online Testi 4

Açık Lise (155) Coğrafya 5 Online Testi 3

Açık Lise (155) Coğrafya 5 Online Testi 2

Açık Lise (155) Coğrafya 5 Online Testi 1

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 5 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 Testi 2 (5 Yorum)

  1. Coğrafya 5, biraz genel kültürü olanlar için en kolay ve yüksek kredili bir seçmeli ders. 4 krediyi kolayca kazanmak için Coğrafya 5 dersi iyi bir alternatif. Ders seçimini yaparken kulağınıza küpe olsun.

    • bu dönem bu dediğinize göre coğrafya 5 6 7 8 seçtim hocam 9 zorunlu dersin yan sıra teşekkürler 🙂