Açık Lise Coğrafya 6 Online Testi 3

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Açık Lise Coğrafya 6 Online Testi 3

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürel coğrafyanın inceleme alanına girer?

A
İsviçre Alplerindeki aşınma şekilleri
B
Alman şehirlerinin mimari özellikleri
C
İngiltere’nin bitki örtüsü ve dağılışı
D
Rusya’da görülen iklimler ve özellikleri
Soru 2

Türk kültürünün hem göçebe hem de yerleşik hayat düzenine ait izler taşımasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya görüşleri
B
Din ve inanışlar
C
Coğrafi özellikler
D
Ekonomik faaliyetler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin yaşanması durumunda uluslararası ticaret olumsuz etkilenir?

A
Petrol üretiminin durması
B
Ham madde fiyatlarının ucuzlaması
C
Taşımacılıkta maliyetlerin düşmesi
D
Ülkelerin ekonomilerinin büyümesi
Soru 4

I. Sağlık sorunlarını giderme

II. Dinlenme ve eğlenme

III. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri görme

IV. Eğitim öğretim yapma

Muğla ve Antalya’ya gelen Avrupalı bir turistin öncelikle verilenlerden hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
II ve IV
Soru 5

Serengeti Ulusal Parkı hangi kıtada yer almaktadır?

A
Güney Amerika
B
Asya
C
Avrupa
D
Afrika
Soru 6

Japonya’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Nüfus yoğunluğu Türkiye’den fazladır.
B
Tarımsal üretimi kendisine yetmemektedir.
C
Bütçe açığını turizm gelirleriyle kapatır.
D
Enerji ve ham madde kaynaklarınca fakirdir.
Soru 7

Avrupa ülkeleri mezhep çatışmaları, derebeylik mücadeleleri ve savaşlarla uğraşırken İngiltere bunlardan etkilenmemiş; aksine bu siyasi ortamın Sanayi Devrimi’nin ilk önce bu ülkede başlamasına katkısı bile olmuştur.

Avrupa’nın yaşadığı bu olumsuz şartları İngiltere’nin yaşamamasında hangi özelliği daha etkili olmuştur?

A
Bir ada ülkesi olması
B
Başka ülkeleri sömürmesi
C
Bilim adamlarını desteklemesi
D
Gelişmiş deniz gücünün olması
Soru 8

Yüz ölçüm olarak dünyanın yedinci, nüfus miktarı bakımından ikinci büyük ülkesi olan Hindistan bu veriler ışığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine daha fazla önem vermelidir?

A
Tarım
B
Turizm
C
İnşaat
D
Hizmet
Soru 9

Türkiye hangi uluslararası örgüte üye olmasının sonucunda yaptığı anlaşma gereği Kore’ye asker göndermiştir?

A
OPEC
B
IMF
C
OECD
D
NATO
Soru 10

İlk dönemlerde sadece içme, sulama ve temizlik amaçlı yararlanılan su, günümüzde turizm, sanayi, enerji üretimi alanlarının da vazgeçilemez kaynağı olmuştur.

Bu bilgiye bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Su hızla tükenen ve yok olan bir kaynaktır.
B
Su kendi kendini yenileyebilen kaynaktır.
C
Doğal kaynakların önemi zamana göre değişir.
D
Bazı doğal kaynaklar önemini zamanla kaybeder.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insanların yenilenebilir kaynaklara daha fazla önem verip yatırım yapmalarını zorunlu kılan temel sorundur?

A
Yenilenebilir enerjinin ucuz olması
B
Fosil yakıtların tükenecek olması
C
Fosil yakıtların çevreyi kirletmesi
D
Fosil yakıtların yeryüzüne düzensiz dağılması
Soru 12

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde nükleer enerji santralleri daha yoğundur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin potansiyeli ülkeleri diğer enerji kaynaklarına olan bağımlılıktan kurtarabilecek kadar büyüktür?

A
Kömür
B
Dalga
C
Güneş
D
Jeotermal
Soru 14

Aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında doğal kaynaklardan yararlanırken doğal dengeye ve çevrenin korunmasına yönelik bakış açısı ve uygulamalar arasında ki fark daha fazladır?

A
İtalya- İsviçre
B
ABD- Kanada
C
Almanya- Fransa
D
Japonya- Nijerya
Soru 15

Termik santraller enerji üretimi yaparken aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olmaz?

A
Su kaynaklarını ağır metallerle kirletir.
B
Atmosfere kül ve zehirli gaz salar.
C
Çevresine radyasyon yayar.
D
Asit yağmurlarına neden olur.
Soru 16

Japonya, Hollanda gibi tarım toprakları sınırlı olan ülkelerin buna rağmen tarımda yüksek verim elde etmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nüfus yoğunluklarının fazla olması
B
Tarımda ileri teknoloji kullanmaları
C
Tarımda çalışan sayısının az olması
D
Tarım ürünleri ihracatının yüksek olması
Soru 17

Aşağıdaki madenlerden hangisinin kullanımı günümüze daha yakın zamanda başlamıştır?

A
Bakır
B
Petrol
C
Gümüş
D
Uranyum
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu değildir?

A
Biyo çeşitliliğin artması
B
Kentleşme hızının artması
C
Su kaynaklarının azalması
D
Doğal bitki örtüsünün tahribi
Soru 19

Dünyada sera etkisinin ortaya çıkmasında en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aiittir?

A
Tarım
B
Enerji üretimi
C
Ormansızlaşma
D
Sanayi faaliyetleri
Soru 20

Aşağıdaki atıklardan hangisi doğa tarafından daha kolay yok edilir?

A
Atık piller
B
Karton kutular
C
Cam şişeler
D
Plastik ambalajlar
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Coğrafya 6 Dersi Testleri

Açık Lise Coğrafya 6 Online Testi 1

Açık Lise Coğrafya 6 Online Testi 2

Açık Lise Coğrafya 6 Online Testi 3

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 29 Nisan 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Coğrafya 6 Online Testi 3 (2 Yorum)

  1. SECMEL’ TURK EDEB’YATI5/ SECMEL’ D’N ANLATIM8/ DIN KULTURU VE AHLAKBILGISI8/SECMEL’ DIN ANLATIMI8/BIYOLOJI3-VE 8/SECMELI TURK EDEBIYATI5/CORAFYA3/SECMELI CORAFYA3 VE4/ BIYOLOJI8/ SAYGILAR