Açık Lise Coğrafya 8 Online Testleri 3

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Açık Lise Coğrafya 8 Online Testleri 3

Soru 1

Aralık 2014 verilerine göre Türkiye nüfusu yaklaşık olarak ne kadardır?

A
56 milyon
B
78 milyon
C
85 milyon
D
97 milyon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lardaki Nüfus Planlaması Kanunu’nun kişilere tanıdığı temel özgürlüktür?

A
Kişilerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk sahibi olması
B
Nüfus artışının tamamen durdurulması
C
Çok çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi
D
Ailelerin çocuk sayısını ekonomik gücüne göre belirlemesi
Soru 3

Türkiye nüfus piramidi incelendiğinde piramit tabanının son yirmi yıl içinde daraldığı görülür. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
B
Doğum oranı düşmektedir.
C
Çocuk nüfus oranı artmaktadır.
D
Nüfus artış hızı düşmektedir.
Soru 4

Yurdumuzda bölgesel kalkınma projelerinin hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A
Ülkemizde kalkınma potansiyeline sahip ancak gelişememiş bölgelerin olması
B
Nüfus artış hızının bölgeden bölgeye farklılık göstermesi
C
Küresel iklim değişikliğine karşı tedbir alınmak istenmesi
D
Bölgede var olan doğal kaynakların belirlenmesi
Soru 5

Aşağıdaki barajlardan hangisi GAP faaliyet alanının dışındadır?

A
Atatürk
B
Karakaya
C
Kralkızı
D
Hirfanlı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini daha az etkiler?

A
Enerji kaynaklarının yakınında bulunması
B
Ortadoğu ve Balkanları birbirine bağlaması
C
Kentsel nüfus oranının giderek artması
D
İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
Soru 7

Türkiye, Yunanistan ile aşağıdaki uluslararası sorunlardan hangisini yaşamamaktadır?

A
Kıbrıs sorunu
B
Filistin sorunu
C
Batı Trakya sorunu
D
Ege denizi kıta sahanlığı sorunu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi veren ölçütlerden biridir?

A
Yüzölçümü
B
Nüfus miktarı
C
Sınır uzunluğu
D
Okullaşma oranı
Soru 9

2010 Dünya İnsani Gelişim Raporu’nda haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinin gelişim endeksi çok yüksek olarak görülmektedir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın beşeri bir özelliğidir?

A
Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir.
B
Baltık ve Kuzey Denizi’ne kıyısı vardır.
C
Güneyinde Alp dağları ve Bavyera platosu bulunur.
D
Konstans en büyük gölüdür.
Soru 11

Kolombiya, Brezilya ve Arjantin zengin tarım alanlarına sahip olmalarına rağmen bunlardan ekonomik olarak yeterince yararlanamamaktadır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye birikimlerinin yetersiz olması
B
Tarım alanlarını başka ülkelere ait şirketlerin işletmesi
C
Sanayi ve hizmet sektörüne daha çok yatırım yapmaları
D
Tarımın ekonomik değerinin gerektiği kadar anlaşılamaması
Soru 12

İnşa edilecek petrol rafinerisi ve LNG terminali ile “enerji musluğu’’ olarak nitelendirilecek şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silifke
B
Hopa
C
Ceyhan
D
Manavgat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara neden olan doğal faktörlerdendir?

A
Sınır sorunları
B
Bağımsızlık istekleri
C
Ulaşım araçlarının kontrolü
D
Su kaynaklarının paylaşımı
Soru 14

I. Aşırı buharlaşma II. Bağımsızlık istekleri III. İklim özellikleri IV. Etnik, mezhepsel ayrılıklar Yukarıda verilenlerden hangileri Ortadoğu’da su kaynaklı sorunların ortaya çıkmasına doğrudan neden olmuştur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 15

Doğaya ve ekolojik dengeye zarar veren en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel çalışmalara az kaynak aktarılması
B
Turizm faaliyetlerine katılımın artması
C
Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı
D
Nüfusun kırsal alanlardan göç etmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toprağın doğal kaynak olarak iyi korunmasının gerekliliğini daha fazla göstermektedir?

A
Hayvanlara besin maddesi sağlaması
B
Farklı kimyasal bileşiklerden oluşması
C
Doğaya düzensiz şekilde dağılması
D
Oluşumu uzun sürmesine rağmen kolay aşınması
Soru 17

Gelişmiş ekipmanlarla deniz ve okyanuslarda balık avlayan gemilerin okyanus ekosistemine verdiği en büyük zarar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suları kirletmeleri
B
Bazı balık türlerini daha çok avlamaları
C
Balıkların göç yollarını etkilemesi
D
Balığı doğal üremesinden daha fazla avlayarak tüketmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlara verdiği zararların azaltılmasında etkili olmuştur?

A
Nüfusun artması
B
Teknolojinin gelişmesi
C
Yerleşim alanlarının genişlemesi
D
Doğal kaynak tüketiminin artması
Soru 19

• 1972’de BM Konferansı sonucunda kurulmuştur. • Merkezi Nairobi (Kenya)’dir. • Farklı ülkelerde 6 ofisi bulunmaktadır. Bazı özellikleri verilen çevre örgütünün adı nedir?

A
Dünya Dostları
B
Avrupa Çevre Ajansı
C
BM Çevre Programı
D
Doğal Hayatı Koruma Derneği
Soru 20

Dünya doğal miras alanlarından olan Gallapagos adaları nerede bulunur?

A
Büyük Okyanus
B
Hint okyanusu
C
Atlas Okyanusu
D
Akdeniz
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Testleri

SEÇMELİ COĞRAFYA 4 DERSİ İÇİN ”COĞRAFYA 12” KİTABI 3. VE 4.ÜNİTEDEN SORUMLUSUNUZ. SEÇMELİ COĞRAFYA 4 (COĞRAFYA 8) Açıklama: Coğrafya 12 kitabının 3.ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 4.ünite: Çevre ve Toplum Seçmeli Coğrafya 4 dersi içindir.

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi (Mart 2018)

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi 6

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi 5

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya 8) Testleri 4

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya 8) Testleri 3

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya 8) Testleri 2

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya 8) Testleri 1

 

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 23 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Coğrafya 8 Online Testleri 3 (2 Yorum)