Açık Lise Coğrafya 8 Online Testleri 4

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Açık Lise Coğrafya 8 Online Testleri 4

Soru 1

Ülkemizdeki nüfus artış hızında yirmi yıl öncesine oranla düşüşün olduğu gözlemlenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu düşüş üzerinde daha fazla etkili olmuştur?

A
Ticaret hacminin artması
B
Yaşlı nüfus oranının artması
C
Evlenme yaşının yükselmesi
D
Bölgeler arasındaki nüfus farkının artması
Soru 2

Tabloda ülkemizin son otuz yıla ait nüfus miktarı ve nüfus artış hızları verilmiştir.

Tablodaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artmıştır.
B
Nüfus artış hızı verilen yıllarda sürekli azalmıştır.
C
Nüfus miktarı 2000-2010 yılları arasında 70 milyonu geçmiştir.
D
1985 ile 2014 yılları arasında nüfusa otuz milyondan fazla kişi eklenmiştir.
Soru 3

Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050’ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi anlamına gelecektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz?

A
Bebek ölüm oranlarını azaltmak
B
Hayat standartlarındaki iyileşmeyi yavaşlatmak
C
Doğum oranlarındaki düşüşü engellemek
D
Nüfusun genç ve dinamik yapısının devamına yönelik politikalar geliştirmek
Soru 4

Aşağıdaki hangisi GAP’ın uygulandığı illerimiz arasında yer almaz?

A
Adıyaman
B
Batman
C
Diyarbakır
D
Kırklareli
Soru 5

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin ülke ekonomisine yaptığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Sulu tarım yapılan alanların artması
B
Hidroelektrik üretim miktarının artması
C
Madenlerden elde edilen gelir miktarının artması
D
Tarım ürünleri çeşitliliğini ve tarımsal üretim miktarının artması
Soru 6

Ülkemizde uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin ortak amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Halkın gelir düzeyinin yükseltilmesi
B
Bölgelerin avantajlı yönlerinin açığa çıkarılması
C
Bölgelerin ülke ekonomisine yaptığı katkı miktarının artırılması
D
Bölgeler arasındaki göçün arttırılması
Soru 7

Ülkemizin aşağıdaki bölgelerden hangileri arasındaki kara, hava ve deniz yolu bağlantısının sağlanmasında etkisi yoktur?

A
Kafkasya - Balkanlar
B
Orta Asya - Doğu Asya
C
Avrupa - Orta Doğu
D
Orta Asya - Balkanlar
Soru 8

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin deniz yoluyla diğer deniz ve okyanuslara açılmasında İstanbul ve Çanakkale boğazları çok önemli bir yere sahiptir.

Buna göre, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının aşağıdaki ülkelerden hangisinin deniz ulaşımındaki önemi daha azdır?

A
Rusya
B
Tunus
C
Gürcistan
D
Bulgaristan
Soru 9

Azerbaycan’a ait Karabağ’ın işgal altında olması Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir?

A
Ermenistan
B
İran
C
Yunanistan
D
Suriye
Soru 10

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemede en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişi başına düşen gelir miktarı
B
Ortalama yaşam süresi
C
Enerji tüketim miktarı
D
Eğitim seviyesi
Soru 11

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça, insani gelişim indeksinde sıralaması yukarılara çıkmaktadır.

Buna göre, haritada numaralandırılmış alanlardan hangisinde insani gelişim indeksi daha yüksektir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizi insani gelişim indeksinde üst sıralara taşıyabilecek bir uygulamadır?

A
Sağlık alanında yatırımları arttırmak
B
Yatırımları bazı bölgelerde yoğunlaştırmak
C
Tarımda makine kullanımını azaltmak
D
Zorunlu eğitim süresini azaltmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz?

A
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının artması
B
Sanayi ve tarımsal üretim kapasitesinin artması
C
İç ve dış ticaret hacimlerinin büyümesi
D
Nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi
Soru 14

Afrika Kıtası’nın en gelişmiş ekonomisine sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Libya
B
Somali
C
Nijerya
D
Güney Afrika Cumhuriyeti
Soru 15

Petrol fiyatlarındaki düşüşler petrol üreten ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken bu durum petrol ithal eden ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.

Buna göre petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşler aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisine olumlu yansır?

A
İran
B
Türkiye
C
Suudi Arabistan
D
Rusya Federasyonu
Soru 16

Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dünya ekonomileri arasında hızla üst sıralara yükselmektedir?

A
Çin
B
ABD
C
Almanya
D
Japonya
Soru 17

Günümüzde Ortadoğu ülkelerindeki çatışmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Toprak paylaşımı
B
Yeni pazar arayışları
C
Enerji kaynaklarının paylaşımı
D
Önemli ulaşım yollarının paylaşımı
Soru 18

Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde su kaynaklarının kullanımının gelecekte olası bazı çatışmalara neden olma riski taşıdığı belirtilmektedir.

Bu risk haritada taralı alanlardan hangisinde daha yüksektir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasına neden olan durumlardan değildir?

A
Bilinçsiz avlanma
B
Çevre kirliliğinin artması
C
Canlıların yaşam alanlarının tahrip edilmesi
D
Yeni canlı türlerinin keşfedilmesi
Soru 20

A bölgesinde sanayileşme ve nüfus miktarı daha fazla olmasına rağmen B bölgesinde çevre kirliliği daha fazladır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

A
A bölgesinde arıtma ve geri dönüşüme önem verildiğine
B
A bölgesinin doğal kaynaklar bakımından daha zengin olduğuna
C
B bölgesinde bitki örtüsünün daha gür olduğuna
D
B bölgesinde şehirleşme oranının daha yüksek olduğuna
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Testleri

SEÇMELİ COĞRAFYA 4 DERSİ İÇİN ”COĞRAFYA 12” KİTABI 3. VE 4.ÜNİTEDEN SORUMLUSUNUZ. SEÇMELİ COĞRAFYA 4 (COĞRAFYA 8) Açıklama: Coğrafya 12 kitabının 3.ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 4.ünite: Çevre ve Toplum Seçmeli Coğrafya 4 dersi içindir.

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi (Mart 2018)

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi 6

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 Testi 5

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya 8) Testleri 4

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya 8) Testleri 3

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya 8) Testleri 2

Açık Lise (158) Seçmeli Coğrafya 4 (Coğrafya 8) Testleri 1

 

Açık Lise Coğrafya Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 13 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın