Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Online Testleri 3

[no_toc]

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Online Testleri 3

AÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri: Dil ve Anlatım 1 Testi: 3

Soru 1

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
ileti
B
bağlam
C
kültür
D
iletişim
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden biri değildir?

A
Kültür
B
Alıcı
C
Kaynak
D
Mesaj
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir?

A
Ses bilgisi
B
Sanat bilgisi
C
Biçim bilgisi
D
Köken bilgisi
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Konuşma dili işitme, yazı dili ise görme duyusuna hitap eder.
B
Dillerde coğrafi ve toplumsal ayrılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur.
C
Yazı dili kişilerin kültür düzeylerine göre ve bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
D
Toplumların yaşam biçimleri, gelenek - görenekleri, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
Soru 5

Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce, iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.

Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?

A
Canlı bir varlık olduğu
B
Etkili bir iletişim aracı olduğu
C
Milletlerin hayatında önemli olduğu
D
Sosyal bir kurum olduğu
Soru 6

Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisinin içinde yer alır?

A
Bantu dilleri ailesi
B
Ural - Altay dil ailesi
C
Hami - Sami dil ailesi
D
Hint - Avrupa dil ailesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin özelliklerinden değildir?

A
Söz dizimi bakımından benzerlikler bulunur.
B
Sözcüklerde erkek ve dişi ayrımı yoktur.
C
Ünlü uyumu vardır.
D
Çekimli (bükümlü) bir yapısı vardır.
Soru 8

Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtı hangi çağda yazılmıştır?

A
Altay Çağı
B
En Eski Türkçe Çağı
C
İlk Türkçe Çağı
D
Eski Türkçe Çağı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’nde oluşturulan eserlerden değildir?

A
Dede Korkut Hikâyeleri
B
Kutadgu Bilig
C
Divanü Lûgati’t-Türk
D
Atabetü’l-Hakayık
Soru 10

Arapça, Farsça, Almanca gibi diller yapısına göre hangi dil ailesine dahildir?

A
Tek heceli diller
B
Çekimli diller
C
Sondan eklemeli diller
D
Baştan eklemeli diller
Soru 11

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna aykırıdır?

A
Konuşma
B
Öğrenci
C
Yolculuk
D
Rakipler
Soru 12

Bir âlem kurulur gibi yeniden

I

Baştan başa hayal, düşünce, rüya

II

Billur bir kadehe benziyordun sen

III

Uzanan yüzünle bu parıltıya

IV

Numaralanmış sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13

Yassıada’nın ışıkları yandı. Uzaktan

I

bir taka geçti. Keyfim kaçmış,

II

üzgün, ağlamaklı gibiydim.

III

Canım bir taraftan acı bir türkü

IV

söylemek çekiyordu.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi ünsüz benzeşmesine örnek gösterilemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar?

A
Fikir
B
Sınıf
C
Okul
D
Kömür
Soru 15

I. Bak kurt gibi kalın yapılı

II. Görmüş geçirmiş ağaçlara

III. Küçük zerdali ağacım

IV. Pişman olursun sonra

Numaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması bulunan sözcük vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A
Arkadaşlarının arasında en açıkgözlüsü senmişsin.
B
Otuzbeş yaş şiirini çok severim.
C
Bir de baktım ki kimse kalmamış.
D
Geleceğini hiç mi düşünmüyorsun?
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A
Hava çok soğuk olsada gitmeye kararlıymış.
B
Öğretmen, sınıfında saygısızlığa izin vermezdi.
C
Arkadaşım yakında bizim okulumuza gelecekti.
D
Gençliğinde yaşadığı güzel olayları bize anlatıyordu.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A
Çok yorulduğu için koltukta uyuya kalmış
B
Hiç ummadığım bir anda çıkageldi.
C
Saatlerce soğukta beklediğinden hastalandı.
D
Bizi göremeyince geç kaldığını zannetmiş.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

A
Neden böyle davrandığını anlamıyorduk
B
Konuya çalıştı mı tüm soruları çözebilir
C
Yazın buralarda yaşamak çok güzeldir.
D
Acaba Ankara’da yarın hava nasıl olur
Soru 20

Vakit( )herhalde ikindiye yakındı( ) Sokaklarda inanılmaz bir sessizlik vardı( ) Düşman işgali altına giren bir kasaba böyle mi olurdu ( )

Bu parçada parantez( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A
(;) (.) (.) (:)
B
(,) (.) (.) (?)
C
(:) (.) (.) (!)
D
(,) (.) (…) (?)
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri: Dil ve Anlatım 1

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 1

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 2

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 3

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 4

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 5

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 6

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 7

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 8

AÖL Dil ve Anlatım 1 Ders Özeti Konu Anlatımı

 

AÖL Dil ve Anlatım 1-8 Dönemler Online Testleri ve Çıkmış Sınav Soruları

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 9 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın