Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 5

[no_toc]Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Online Testleri 5

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 5

Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde iletişimle ilgili yanlış bir bilgi  vardır?

      
A
İlkel insanlar, birtakım sesler çıkararak ve işaretleşerek iletişim kurmuşlardır.
B
İşaretleşme, en güçlü iletişim biçimidir.
C
Günümüzde trafik işaretleri, amblem ve semboller birer iletişim aracıdır.
D
İletişim ilk çağlardan günümüze kadar pek çok aşamadan geçmiştir.
Soru 2

Edebiyat Öğretmeni Yavuz Bey dil ve anlatım dersinde, “ağaç” kelimesinin Uygurca kökenli olduğunu ve bu kelimenin ilk hâlinin “ıgaç” olduğunu söylemiştir.

Yavuz Bey’in vermiş olduğu bu bilgi, dil bilgisinin hangi kolu- nun inceleme alanına girer?

    
A
Ses bilgisi (Fonetik)
B
Biçim bilgisi (Morfoloji)
C
Köken bilim (Etimoloji)
D
Anlam bilim (Semantik)
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi dilin, kültür taşıyıcısı olduğuna örnek gösterilebilir?

    
A
Hasankeyf’te milattan önceki döneme ait mimari yapıların bulunması
B
Antalya’da Antik Yunan Dönemi’ne ait amfi tiyatronun bulunması
C
Ayasofya Camii’nin miladi 2. yüzyıla ait sanat anlayışının özelliklerini taşıması
D
Orhun Yazıtları’nın Türk devlet anlayışı hakkında bilgiler vermesi
Soru 4

Dilin önemli özelliklerinden birisi, içinde konuşulduğu toplumların her türlü birikimini nesilden nesile aktarmasıdır. İnsanlar kimi yaşamsal ve fiziksel özelliklerini kalıtım yoluyla elde Ancak dili anne ve babamızdan kalıtım yoluyla değil, içinde büyüdüğümüz toplulukta insanları dinleyerek, onlara benzemeye çalışarak, onlarla konuşarak, doğuştan getirdiğimiz dil yetisini işleyerek edinmiş oluruz. İnsanoğlu, içinde yetiştiği topluluğun dilini edindikten sonra dil aracılığı ile o topluluğun tüm birikimlerini kendisinden sonra gelen kuşaklara aktarır. Toplumları kalıcı kılan, dilin bu özelliğidir.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

      
A
İnsanları toplum yapan her türlü değer, dil vasıtasıyla geleceğe aktarılır.
B
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli araçtır.
C
Toplum olmanın ilk şartı aynı dili konuşmaktır.
D
Dil, kendisini sürekli yenileyen canlı bir varlıktır.
Soru 5

Yazı dili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     
A
Resmî yazışmalarda, gazete ve dergi yazılarında kullanılan dildir.
B
İşitme ve görme duyusuna hitap
C
Noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat
D
Konuşma diline göre daha uzun cümleler
Soru 6
Konuşma dili, kişilerin kültür düzeylerine ve bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Bu farklılaşmada yöresel konuşma biçimlerinden biri yazı dili olarak kabul edilir. Bugün Türkiye’de - - - - yazı dili olarak kullanılmaktadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  
A
Konya ağzı
B
Ankara ağzı
C
İzmir ağzı
D
İstanbul ağzı
Soru 7

I.Diller arasındaki yakınlık ve benzerliğe dil akrabalığı adı verilir.

II.Dil akrabalığı olan diller, ait oldukları ulusların aynı soydan geldiklerini gösterir.

III.Yeryüzündeki diller; yapı, köken, coğrafya ve tarihî gelişim olmak üzere dört bakımdan incelenir.

IV.Yeryüzünde konuşulan dil sayısının 3000-3500 arasında olduğu tahmin

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?

 
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ve V.
Soru 8

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     
A
Almanca – Ural-Altay Dilleri Ailesi
B
Arapça – Hami-Sami Dilleri Ailesi
C
Farsça – Hint-Avrupa Dilleri Ailesi
D
Tibetçe – Çin Dilleri Ailesi
Soru 9

Bu çağ 5 – 10 y.y. arasını kapsar. Türkçenin bilinen en eski örnekleri bu dönemden (8. y.y.) kalmıştır. Türk adının kullanıldığı ve ilk Türkçe belgelerin ortaya konulduğu çağdır. Bu çağ Göktürkçe ve Uygurca olmak üzere iki döneme ayrılır.

Bu parçada Türk dilinin hangi döneminden bahsedilmektedir?

     
A
İlk Türkçe Çağı
B
Eski Türkçe Çağı
C
En Eski Türkçe Çağı
D
Altay Çağı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişmesine katkı sağlayan eserlerden biri değildir?

     
A
Şehname
B
Kutadgu Bilig
C
Atabetü’l Hakayık
D
Divanü Lügati’t Türk
Soru 11

Konuşma sırasında sözcükler aynı şekilde söylenmez. Türkçede söz- cükler söylenirken bazı heceler di- ğerlerine göre daha kuvvetli, daha şiddetli söylenir. Buna - - - - denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

     
A
boğumlanma
B
telaffuz (söyleyiş)
C
iletişim
D
vurgu
Soru 12

Düz

Yuvarlak
GenişDarGenişDar
Kalınoıau
İnceeiöü
 

Bu tablodaki hangi sesler yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur?

 
A
a – o
B
ı – ö
C
o – e
D
i – u
Soru 13

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uyulmamasının nedeni diğerlerinden farklıdır?

  
A
Hakikat
B
Trafik
C
Başlarken
D
Pehlivan
Soru 14
  1. (I) Ağaçtan yapılmış yüksek kulübede konuşuyoruz Salih ile.(II)Gözü sürekli yüz metre ötedeki oğlunda. (III) Bir kayanın üstüne çömelmiş, kumluk bir bölgeyi gözetliyor. (IV) Bir anda elini yukarı kaldırarak ayağa fırlıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 15

Odadan çıktığımda birçok meraklı bakışla karşılaşmıştım.

Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

    
A
Ünsüz benzeşmesi – sert ün- süzlerin yumuşaması
B
Orta hece ünlüsünün düşmesi– ünsüz benzeşmesi
C
Ünlü düşmesi – ünlü türemesi
D
Ünsüz benzeşmesi – ünsüz türemesi
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

     
A
Behçet Kemal Çağlar, Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla şiirler yazmıştır.
B
Türkler, 8. yüzyıldan itibaren İslamiyet’i kabul etmeye baş- lamıştır.
C
Edebiyat Öğretmeni Ayşe hanım şiir dinletisi düzenleyecekmiş.
D
Kırıkkale, İç Anadolu’nun önemli sanayi şehirlerindendir
Soru 17

Kardeşim de geldimi

      I                II

kayıp olan yüzüğü hep birlikte

       III

aramaya başlayacaktık.

                           IV

Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

  
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 18

Askerler ( ) bu vatan size müteşekkirdir! Vatanın her karış toprağını düşmana terk etmemek için canından vazgeçip şehit olmak, yeri hiçbir makam ile doldurulamayacak kutsal bir payedir.

Bu parçada ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

     
A
Noktalı virgül ( ; )
B
Virgül ( , )
C
Nokta ( . )
D
Ünlem ( ! )
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin ( ’ ) kullanımı yanlıştır?

     
A
Kitabın 50’nci sayfasında ilginç bir tablo
B
Atatürk’ün doğduğu ev müze hâline getirilmiştir.
C
ÖSYM’nin yayımladığı duyuru, adayları yakından
D
Türk Dil Kurumu’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Soru 20

Selanik’teki evimin balkonu zannederim çok daha genişti bu odanınkinden ( ) Zannederim derken içim acıyor ( ) insan doğduğu şehri ( ) yaşadığı şehri unutabilir mi ( )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

  
A
( . ) ( . ) ( ; ) ( ! )
B
( ; ) ( ; ) ( . ) ( ? )
C
( , ) ( ; ) ( ; ) ( ! )
D
( . ) ( ; ) ( , ) ( ? )
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri: Dil ve Anlatım 1

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 1

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 2

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 3

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 4

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 5

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 6

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 7

Açık Lise Dil ve Anlatım 1 Testi 8

AÖL Dil ve Anlatım 1 Ders Özeti Konu Anlatımı

 

AÖL Dil ve Anlatım 1-8 Dönemler Online Testleri ve Çıkmış Sınav Soruları

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın