Açık Lise Dil ve Anlatım 2 Online Testleri 4

Açık Lise Dil ve Anlatım 2 Online Testleri 4

Dil ve Anlatım 2 Testi: 4

Soru 1

Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,

I

Bir parça uzaklaş kederlerinden

II

Bir ruh gülümsüyor gibi derinden

III                   IV

Mehtabın ördüğü saatler nerde

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

  
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş değildir?

 
A
Annemizin şefkati, babamızın güveni, ilk aşkımızdır
B
Refik Halit, Türkiye’de mizaha bir yenilik ve tazelik getirmiştir.
C
yüzyıl şairlerinden Şeyhî aynı zamanda büyük bir doktordu.
D
Vefalı bir insan olan Mehmet Âkif, dostlarını sık sık ziyarete giderdi.
Soru 3

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

     
A
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
B
Sarımsağı gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış.
C
Yalancının mumu yatsıya kadar
D
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Soru 4

Adımı çağırıyor yepyeni dostlar;

I

Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve adsız

II

Evimin yerinde bir başka ev var

III

Avlusu karanlık, suları tatsız

IV

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur?

 
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 5
  1. “Yemiş” sözcüğü eskiden tüm meyveleri karşılarken günümüz- de sadece “incir” için kullanılmaktadır.
  2. “Yol” sözcüğü temel anlamıyla “üzerinden geçilen yer” anlamını taşırken zamanla “sistem, yöntem, metot” gibi anlamları da karşılamaya başlamıştır.
  3. “Yavuz” sözcüğü “kötü, fena” anlamını taşırken günümüzde “güçlü, çetin, iyi, güzel” anlamını kazanmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin örneklendirdiği kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

IIIIII
A)Anlam genişlemesiAnlam daralmasıBaşka anlama geçiş
B)Anlam daralmasıAnlam genişlemesiBaşka anlama geçiş
C)Başka anlama geçişAnlam daralmasıAnlam genişlemesi
D)Anlam daralmasıBaşka anlama geçişAnlam genişlemesi
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme kuruluşu bakımından farklıdır?

     
A
Adam mal mülke konunca kendisini
B
Müdür Bey kılık kıyafetimize dikkat etmemizi
C
Eş dost bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadı.
D
Yol o kadar çamurluydu ki bata çıka ilerlemeye çalışıyorduk
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?

     
A
Yaşayıp yaşamama işi de isteğe bağlı değil, çevreyle doğrudan
B
Mutluluğumuz da mutsuzluğumuz da sözcüklere verdiğimiz anlamlara bağlıdır.
C
Sözcüklerinde gözlemlediğimiz bu şiirselliği Türkçenin deyimlerinde de
D
Gerçekten de dil ve düşünce karşılıklı olarak birbirlerini oluşturur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?

     
A
Ege Bölgesi’nde turizm önemli bir gelir kaynağıdır.
B
O senelerde bizim oralarda büyük bir kıtlık
C
Okumak, farklı bir dünyaya girmenin ilk basamağıdır.
D
İskenderun Körfezi’ne sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum.
Soru 9

Gerçek radyo oyunu, düşle gerçek arasıdır. Gerçeküstü ögeler ve sembollerle Çok kere mecaz diliyle konuşur. Alegorik ve trajiktir.

Tuluatla, skeçle, kabare ile hiç ilgisi yoktur. Yazarından, okuyucusundan, dinleyicisinden incelmiş bir zevk ve saygı bekler.

Düşündürücüdür. Sembollerden kuvvet alır, mecazlarla güçlenir; şiire yakındır, şiirsel arka planlar ister.

Bu parçadan radyo oyunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

   
A
Sade, sanatsız bir anlatımı vardır.
B
Simgesel anlatıma ağırlık verilir.
C
Diğer tiyatro türlerine benzemez.
D
Şiir türüyle kuvvetli bir bağı vardır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tek yargısı olan bir cümledir?

     
A
Boğucu, alabildiğine sıcak, nemli bir hava oluşmuştu.
B
Güzel düşünceler gösterişe ihtiyaç
C
Vitrinlerden kaldırımlara yansıyan ışıkların alacasında yürüdüm.
D
Hayat bazen sen kılını kıpırdatmasan da mutlulukla dolduruyor içini.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir?

     
A
Gözlerimi kamaştıran lambalar birer birer parlıyor
B
Bu konuda bana yalan söyledin ya, alacağın olsun
C
En son okuduğun kitabın yazarı kimdi
D
Şu düşündüklerimi gerçekleştirebilirsem
Soru 12

(I) Hava soğuk, lapa lapa kar yağıyor

(II) Her tarafımı amansız ağrılar sarmış.

(III) İleride büyük ve eski bir han görünüyor.

(IV) Bu handa mutlaka mola verip dinlenmeliyim.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi haber cümlesi değildir?

 
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13

Bir şiirin değerini tek başına üslup veya içerik belirlemez, şiir bu ikisinin karışımıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

     
A
Büyük şairler üslubun basitliğinden kaçındıkları için büyük şair olmuşlardır.
B
Şiirde her zaman toplumsal bir mesaj aranmamalıdır.
C
İyi şiirde hem dilin özenli olmasına hem de konu seçimine dikkat
D
Bir şiiri sadece uyak ve ölçüden ibaret saymak büyük bir yanılgıdır.
Soru 14

I. Beni dün arayan adam, bu adam değildi.

II. Sessizliğe şimdiki kadar hiç ihtiyaç duymamıştım.

III. Komşumuz aklı sıra bizi kandırmaya çalışıyordu.

IV. Arkadaşımın elinde bayağı kalın bir kitap vardı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca olumsuzdur?

 
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
II ve IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sözde soru cümlesidir?

     
A
Bizimle okula kadar gelebilir misiniz?
B
Öğretmen bugün gelmeyecek miymiş?
C
O sanatçının hangi romanını okudun?
D
Senin ne kadar inatçı olduğunu bilmez miyiz?
Soru 16

Kardeşimiz olarak seni çok seviyor ve sonuna kadar güveniyoruz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilir?

     
A
“ve” bağlacından sonra “sana” sözcüğü eklenerek
B
“Kardeşimiz olarak” ifadesini cümleden atarak
C
“seviyor” sözcüğünü “seviyo- ruz” şeklinde kullanarak
D
“güveniyoruz” sözcüğünü “inanıyoruz” şeklinde değiştirerek
Soru 17

“Kime yazar denir, kime yazar denmez?” sorusu yanında, “Kime yazar demek gerekir, kime yazar demek gerekmez?” sorusu da hemen hemen hiç umursanmayan bir sorudur. Sık sık birbiriyle karıştırılan bu iki soru çevresinde beni en çok çileden çıkaran olgu her yanda karşılaşılan bir alışkanlık: Çevirmenleri yazardan saymamak! Katlanamıyorum bu duruma. Bol keseden “yazarlık” dağıtanlar, söz çevirmene geldi mi ağızlarını bile açmıyorlar. Dedim ya tam da buna dayanamıyorum!

Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
A
Olay paragrafı
B
Betimleme paragrafı
C
Düşünce (fikir) paragrafı
D
Düşsel (fantastik) paragraf
Soru 18

Türkler akıncı bir kavim oldukları için gittikleri ve yerleştikleri her yerde yabancı tesirlere maruz kalmışlardır. Yalnız Çin’de değil, başka ülkelerde hanedan veya devlet kuran Türklerden de zamanla yok olanlar vardır. Bulgarlar IX. yüzyıldan önce Türk’tüler. Fakat bu asırdan sonra Slav ve Hristiyan kültürü tesiri altında kalarak millî şahsiyetlerini kaybetmişlerdir. Çin’de büyük bir devlet kuran Tabgaçlar da Budizm’i kabul ettikten sonra yok olmuşlardır. Yalnız İslamiyet, birçok bakımdan eski Türk medeniyetine uygun olduğu için Türklerin asırlarca süren büyük bir devlet ve medeniyet kurmasını sağlamıştır.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

     
A
Dünya üzerinde benliklerini kaybeden Türk boylarının olduğuna
B
İslamiyet’in kabulüyle Türklerin yerleşik yaşama geçtiğine
C
İslam dini sayesinde Türklerin güçlü devlet kurduğuna
D
Türklerin farklı kültürlerden etkilendiğine
Soru 19

Çevremde dayak kadar zararlı olduğunu gördüğüm bir eski eğitim yolu da öğüt Hiçbir çocu- ğun öğütlere kulak astığını görmüş değilim. Tersine, öğüt dinlemekten bunalan, kafasına zorla sokulmak istenen akla karşı koyan çocuklar, gençler görmüşümdür. Dayak gibi öğüt de tepeden inme bir eğitimdir. O da bir çeşit ezme, küçültmedir insanı. Öğüt veren, örnek olmayandır çokluk. Oğluna durmadan yalan söyleyen bir babanın doğruluk öğütleri vermesinden daha gülünç ne olabilir? Çocuk da bizim gibi söze değil işe bakar.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Çocukların eğitiminde kullanılan en zararlı yöntemlerden biri öğüt vermektir.
B
Çocukların, büyüklerinden öğrenecekleri şeyleri televizyondan, sanal âlemden öğrenmeleri sakıncalıdır.
C
Anne-babaların çocuklarına yalan söylemeleri onların çocuklar tarafından sorgulanmasına neden olur.
D
Büyükler küçükleri sözle değil, model olarak doğruya ve güzele kolay bir şekilde yönlendirebilir.
Soru 20

Deneme, karakter itibarıyla bir fikir yazısıdır ama ne makale ne fıkra ne de bütünüyle sohbet niteliği gösterir. Başlı başına bir

yazı çeşidi olarak karşımıza çıkar. Belli bir kaideye dayanmaz, kesin kurallara sahip değildir. İddiacı ve ispatlayıcı bir havası yoktur. - - - -

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

        
A
Yazar, bir düşüncenin peşine takılır ve okuru da bu düşüncenin peşinde sürükler.
B
Bu türde yazar; konu seçmek- te, anlatmada, üslupta ve planda serbesttir denebilir
C
Deneme birçok türün özelliğini bünyesinde taşıdığı için fazlaca tercih edilmektedir.
D
Deneme yazarı, yazılarında ciddi konuları tercih ederek okuru yönlendirmeye çalışır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Öğretim Lisesi 2. Dönem Dil ve Anlatım 2 Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın