Açık Lise Dil ve Anlatım 3 Online Test 3

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 3 Online Test 3

AÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri:
Dil ve Anlatım 3 Testi: 3

Soru 1

Muzaffer Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencisiyle aşağıdaki şekilde bir iletişim gerçekleştirmiştir: Muzaffer Öğretmen: Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihini kim söyleyecek? Aslı: 1299’da kurulmuştur öğretmenim. Muzaffer Öğretmen: Aferin! Bu iletişim örneğiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Alıcı – Aslı
B
Dönüt – Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihini kim söyleyecek?
C
Gönderici – Muzaffer Öğretmen
D
Bağlam – Sınıf
Soru 2
  
I.Kullanma kılavuzlarıAlıcıyı harekete geçirme işlevi
II.SöylevSanatsal işlev
III.Ünlem cüm- leleriHeyecana bağlı işlev
IV.DerskitaplarıGöndergesel işlev

Yukarıdaki tabloda dilin işlev- lerinin kullanıldığı yerlerle ilgili yapılan numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 3

I. Sunumu yapan konuşmacı, dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir. II. Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanılmalıdır. III. Konuşmacı, kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen göstermelidir. IV. Sunum yerinin önceden görülmesi gerekir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri sunumdan önce yapılması gerekenleri ifade etmektedir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
II ve IV.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için yapılması gerekenlerden değildir?

A
Tartışmayı yönetecek, konuşmacılara söz hakkı verecek bir başkan seçilmelidir.
B
Konuşmacılar, konuşmalarında sözlü ifade kurallarına dikkat etmeli; açık ve anlaşılır bir dille, kısa cümlelerle fikirlerini ifade etmelidir.
C
Tartışılacak konu tartışmadan önce değil, tartışmanın başında başkan tarafından konuşmacılara bildirilmelidir.
D
Konuşmacı, diğer katılımcılar tarafından sabırla dinlenmeli; söylenenler hoşgörüyle karşılanmalıdır.
Soru 5
I. Açık oturumla panel birbirine çok benzese de arada üslup farkı vardır. II. Panelin sonunda dinleyicilerden soru alınmaz. III. Panelde konuşmacı sayısı 3 ila 6 arasında değişebilir. Panelle ilgili numaralanmış cümleler doğru(D)-yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A
I.D, II.Y III.D
B
I.Y II.Y III.D
C
I.D II.D III.
D
I.Y II.D III.Y
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi not alırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A
Parçadaki anahtar sözcükler çok iyi seçilmelidir.
B
Paragraflardaki düşünceler kendi sözcüklerimizle yeniden yazılmalıdır.
C
Anlamı bilinmeyen sözcükler için sözlüğe başvurulmalıdır.
D
Paragraflardaki düşünceler derinliğine, sınırlandırılmadan yazılmalıdır.
Soru 7

- - - -, bir yazının temel özelliklerini, anlatmak istediklerini bozmadan kısaltarak yeniden yazmaktır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Alıntı yapmak
B
Özet çıkarmak
C
Not almak
D
Rapor yazmak
Soru 8

Gümüş bir dumanla kapandı her yer Yer ve gök bu akşam yayla dumanı Sürüler, çimenler, sarı çiçekler Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk
B
İnsan sevgisi
C
Doğa sevgisi
D
Yalnızlık
Soru 9

Aşağıdaki konulardan hangisi diğerlerine göre daha çok sınırlandırılmıştır?

A
Anonim halk edebiyatında çocuk
B
Türk edebiyatında çocuk
C
Halk edebiyatında çocuk
D
Edebiyatta çocuk
Soru 10

Halk arasında “Birgi Dede” adıyla anılan İmam-ı Birgivi, Osmanlı Türklerinin 16. yüzyıldaki en önemli âlimlerindendir. 27 Mart 1523’te Balıkesir’de doğan Birgi Dede’nin asıl adı Mehmed’dir. Eğitimine babası Pîr Ali Efendi’den Kuran ve mantık dersleri alarak başladı. Yükseköğrenimini İstanbul’da Mahmud Paşa Medresesinde tamamladı. Burada Şemseddin Ahmet Efendi’den dersler aldı. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öyküleme
B
Tartışma
C
Betimleme
D
Açıklama
Soru 11

En yalın tanımıyla - - - -, sözcüklerle resim çizme işidir. Varlıkların niteliklerini, bu niteliklerin duyular üzerinde uyandırdığı izlenimleri belirtmedir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
öyküleme
B
açıklama
C
tartışma
D
betimleme
Soru 12

(I) Erzurum fidanlığı ülkemizde huş üretimi yapan yerlerden biri. (II) Buradaki fidanlara dünyaca ünlü ve etkileyici huşlu yoldan geçilerek ulaşılıyor. (III) Yaygın olarak ilk defa burada yetiştirilen huşlar Türkiye’nin diğer yörelerine gönderiliyor. (IV) Fidanlıkta ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere 400 binin üzerinde huş fidanı bulunduruluyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13

Aşağıdaki metinlerin hangisinde üçüncü kişi anlatımı kullanılmıştır?

A
Evet, eziliyordum karşında, utanç duyuyordum ama öfkeleniyordum da… Ne kadar kibirli bir insan olmuştun sen böyle, ne kadar bencil, ne kadar vurdumduymaz...
B
Artık emindim, katiyetle tanıyordu Mehmed Esad’ı. Belki buraya geliş maksadını da biliyordu. Ama benimle paylaşmak istemediğini anlamıştım.
C
Araba inişli yokuşlu dağ yoluna girmişti. Kâh kurumuş sel çukurlarından geçiyor kâh boş tarlaların, bozulmuş bağların kenarlarını takip ediyordu. Şoför Ayhan emekliliğine gün sayarken neler yapılabileceğini düşünüyordu.
D
Senelerden beri leylek görmüyordum. Hatta bu kanatlı yaz seyyahlarının son senelerde İstanbul’a az uğradığı herkesin dikkatini çekmişti. Bunun nedenini dün öğrendim.
Soru 14

Onun pek çok öyküsünü okudum. Sanatçının konu bulmada sıkıntısı yok. Olay kurgusunu çok sağlam oluşturmuş. Ama onun öykülerinin asıl dikkati çeken özelliği ifade mükemmelliği. Anlatım o kadar doğal ve kolay akıyor ki onun eserlerini okuduğunuzda zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Anlatımının bu özelliği sanırım onu çağdaşlarından bir adım öne çıkarıyor. Bu parçadaki yazarın sözü edilen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıcılık
B
Özlülük
C
Tutarlılık
D
Açıklık
Soru 15

Bu ülke bana yeni olanaklar, imkânlar sunamadı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yanlış anlamda sözcük kullanımı
B
Gereksiz sözcük kullanımı
C
Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D
Çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı
Soru 16

Deyimler kalıplaştıkları için deyimlerin hiçbir sözcüğü değiştirilemez. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A
O günkü gazetelere şöyle bir göz atıp kahvaltıya geçtim.
B
Annemin sözleri açıkçası biraz canımı sıkmıştı.
C
Kardeşimin burnu sürtmüş, aklı başına gelmişti artık.
D
Bu korkunç manzara karşısında saçlarımız diken diken olmuştu.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi alışılmış bağdaştırmaya örnektir?

A
Çatlayan dudak
B
Solan gençlik
C
Pembe hayaller
D
Ağlayan zaman
Soru 18

I. Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. II. Telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir. III. Trafik kuralları, kullanma kılavuzları bu anlatımla oluşturulur. Numaralanmış bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinin hangisine aittir?

A
Emredici anlatım
B
Söyleşmeye bağlı anlatım
C
Mizahi anlatım
D
Gelecekten söz eden anlatım
Soru 19

- Çocuk hasta mı? - Hayır! - Niçin mektebe gelmiyor? - Mektep tatil değil mi? - Ne münasebet! Bunu kim söyledi? - O! Bu metinde kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartışmacı anlatım
B
Öğretici anlatım
C
Söyleşmeye bağlı anlatım
D
Gelecekten söz eden anlatım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A
Dil, canlı bir varlıktır; sürekli değişir, dönüşür ve gelişir.
B
Dil, kültürümüzün devamlılığını da sağlar.
C
Dil, kültürün taşıyıcısı ve geliştiricisidir.
D
Milletleri bir araya getiren ve bir arada tutan dildir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Önceki test:

Açık Lise Dil ve Anlatım 3 Online Test 2

Sonraki test:

AÖL 3. Dönem Açık Lise Dil ve Anlatım 3 Online Testleri

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın