Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 4

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 4

AÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri:
Dil ve Anlatım 4 Testi: 4

Soru 1

Öyküleyici anlatım aşağıdaki türlerin hangisinde en az kullanılır?

A
Anı
B
Hikâye
C
Söylev
D
Roman
Soru 2

Üçüncü gün şafak sökmeden kardeşi ile nişanlısını bir araya getirmiş, zamanı geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele geri dönüyordu. Fakat yağmur, yürümesine mâni olmuştu. Geçtiği dağlarda kaynaklar sel hâline gelmiş, dereler ırmak hâlini almıştı. Yolcu, değneğine dayana dayana bir ırmağın kenarına geldiği zaman, çoğalan suların iki kıyıyı birleştiren köprüyü yıkıp götürdüğünü ve kemerlerin harap olduğunu gördü. Böyle bir engel karşısında ümitsizliğe düşerek kıyıda çırpınmaya, sabırsız bakışlarla uzakları süzmeye başladı.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Öyküleyici anlatımla kaleme alınmıştır.
B
Olayın kahramanıyla olayı aktaran aynı kişidir.
C
Olay, kişi, zaman ögelerine yer verilmiştir.
D
Betimleyici ögeler kullanılmış
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim türünde bir sözcük yoktur?

A
Madem buraya kadar geldik, şurada biraz soluklanalım.
B
Boğaz’dan vızır vızır geçen gemiler çevre kirliliğine davetiye çıkarıyor.
C
Bütün yazılarını okuduğum o yazarı oldukça başarılı buluyorum.
D
Bazı fırsatlar insanın kapısını ömründe bir kere çalar.
Soru 4

Yere düşürülen bir bıçak sesi Kristali tuzla buz olmuş gözlerinin Biliyorum ay kanatıyor Ne zaman sussak geceyi Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Cins isim
B
Tekil isim
C
Topluluk ismi
D
Somut isim
Soru 5

Kayınlı’ya giderken yolun solundaki tarlada yaprakları altın gibi sarı, çok büyük bir ağaç gözüme takılıyor. Bir an için bu büyüklükteki bir ağacın ancak kavak olabileceğini düşünsem de yanına gidince bunun dev bir huş olduğunu anlıyorum. Ağacın güzelliği ve görkemi karşısında gözlerim yaşarıyor. Bir huş için inanılmayacak büyüklükte. Boyu 25 metre kadar, gövde çapı da 2 metreden fazla. Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A
Fantastik
B
Tartışmacı
C
Mizahi
D
Betimleyici
Soru 6

Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönünden tamamlar; onları niteler veya belirtir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır?

A
Bazı yolcular olup biteni anlamaya çalışıyordu.
B
Seni dün durakta kardeşimle epey bekledim.
C
Çocuk gibi davranmakla bir şey elde edemezsin.
D
Evin önünde beyaz bir araba bekliyordu.
Soru 7

Soluk bir ay dolanıyor Kentin üstünde her gece Bu dizelerdeki altı çizili sıfatın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşaret
B
Belgisiz
C
Sayı
D
Soru
Soru 8

I. Sözcükler daha çok mecaz ve yan anlamdadır. II. Dil göndergesel işlevde kullanılır. III. Duygular içten geldiği gibi anlatılır. IV. Daha çok düşünceler ön plandadır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri coşku ve heyecana bağlı anlatımın özelliklerindendir?

A
I ve II
B
I ve III.
C
II ve III
D
II ve IV.
Soru 9

Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla Halay çeken kızlar misali kol kola Ya sizler! Ey geçmiş zaman etekleri İhtiyar ağaçlı kuytu bahçelerden Bu dörtlükte kullanılan zamirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşaret
B
Soru
C
Şahıs (kişi)
D
Belgisiz
Soru 10

Demir kapıları söktük Nice kaleleri yıktık Senin için kanlar döktük Ne güzelsin sen bayrağım

Bu dörtlükte kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destansı (epik)
B
Tartışmacı
C
Betimleyici
D
Düşsel (fantastik)
Soru 11

- Kanun, yönetmelik ve talimatlarda bu anlatım türü tercih edilir. - Dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır. - Telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.

Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

A
Emredici
B
Söyleşmeye bağlı
C
Mizahi
D
Kanıtlayıcı
Soru 12

(I) Çalan kapıyla dağıldı düşüncelerim. (II) Odaya döndüğümde kahvemi getirmişlerdi. (III) Koltuğuma gömülüp tadını çıkara çıkara kahvemi içtim. (IV) Sonrasında tekrar masama dönüp yazmaya başladım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

A
En güzel Türk kahvesini o mekânda içtim.
B
Kaybolan çantayı iki saat boyunca aradık.
C
Dükkânın camlarını kimliği belirsiz kişiler kırmış.
D
Sait Faik bu şirin adada doğup büyümüş.
Soru 14

Okurun bilmediği varsayılan bir konuda onu bilgilendirmek ve bu bilgilere göre davranmasını istemek için hazırlanan metinlerde - - - - kullanılır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
tartışmacı anlatım
B
öyküleyici anlatım
C
öğretici anlatım
D
betimleyici anlatım
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde açıklayıcı anlatım diğerlerine göre daha az kullanılır?

A
Makale
B
Roman
C
Eleştiri
D
Ders kitapları
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) yoktur?

A
Aradığınız kişi az önce buraya geldi.
B
Hava almak için dışarı çıkacağım.
C
Bugünün gençleri geçmişten ders almalıdır.
D
Çocuklar yolun karşısında gülerek yürüyorlardı.
Soru 17

Sormama müsaade eder misiniz? Shakespeare (Şekspir) yeni midir? Beş yüz yıl önce yaşamıştır. Modern çağın en eski şairidir. Shakespeare eski midir? Piyesleri hâlâ oynanıyor, tiyatro salonlarını dolduruyor. Hâlâ ona dair monografiler birbirini kovalamakta. Hakkında en çok eser yazılan sanatçı odur. Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartışmacı
B
Betimleyici
C
Destansı
D
Coşku ve heyecana bağlı
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde düşsel anlatımla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

A
Konu; olağanüstü ve fantastik özellikler gösterir ve hayal ürünüdür.
B
Kişiler çoğu zaman gerçek veya gerçeğe yakın kişilerdir.
C
Daha çok geçmiş zaman kipleri kullanılır.
D
Hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çokça kullanılır.
Soru 19

(I) Çiçek sevgisi birçok insanın, birçok ulusun kanına işlemiştir. (II) Japonlar çiçeğe gösterdikleri saygı oranında ruhlarının yüceleceğine inanırlar. (III) Onlara göre doğanın özüne yakın olmak, insana da yakın olmaktır. (IV) Onlar yollarda rastladıkları çiçeklere de hiç dokunmazlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 20

Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etmeye - - - -, güldürmekten çok düşündürmeyi ve yergiyi amaçlayan mizaha - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A
humor – karikatür
B
kara mizah – parodi
C
ironi – humor
D
ironi – kara mizah
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 1

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 2

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 3

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 4

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 5

AÖL Seçmeli Dil ve Anlatım Online Testleri:

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın