Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 6

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 6

AÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri:
Dil ve Anlatım 4 Testi 6

Soru 1

Kız, her adımını ölçüp biçerek üç katlı apartmanın önüne geldi, bir iki saniye kapıda dikilip kayboldu. Ali, biraz oyalandıktan sonra kızın ardından apartmana girdi. İçeride apartman kapısına dayanmış, derisi yırtık, küçük bir yazıhane koltuğunda sakallı, ufak tefek bir adam oturuyordu. Koyu kahverengi saçlarında tek ak tel olmamasına rağmen epey yaşlı olduğu belliydi.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Öyküleyici anlatım ağır basmaktadır.
B
Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
C
Bilgi verme amacıyla yazılmıştır.
D
Kişi, mekân, olay unsurları kullanılmıştır.
Soru 2

Kimi birleşik isimlerin oluşumunda yalnızca birinci sözcük anlamını kaybeder.

Aşağıdaki birleşik isimlerin hangisi buna örnektir?

A
Hanımeli
B
Adamotu
C
Suçiçeği
D
Katırtırnağı
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme ismi kullanılmıştır?

A
Minicik ellerinin içinde tuttuğu çiçeği bize gösteriyordu.
B
Ailesi yıllarca azıcık bir parayla geçinmek zorunda kalmıştı.
C
Öğretmenimizin son anlattığı konuyu birazcık anladım.
D
Köyümüz hemen şu tepeciğin ardındaydı.
Soru 4

Dağlık yamaçlar, kıyıdan başlayarak beş yüz ila altı yüz metre yüksekliğe kadar olan kısımlar bütün mevsimlerde yeşil kalan, sert ve parlak yapraklı bitkilerden meydana gelmiş olan Akdeniz mavisi ile kaplıdır. Bu kısımlar çok tenhadır; şurada burada bazı köylere rastlanır.

Bu parçada aşağıdaki betimleme türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A
Kişi
B
Hayvan
C
Nesne
D
Doğa
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatıdır?

A
Bizi kapıda küçük bir kız çocuğu karşıladı. (küçük)
B
Birkaç gün sonra yolculuğa çıkıyorum. (Birkaç)
C
Cadde boyunca sadece iki eczane vardı. (iki)
D
Soruyu hangi öğrenci sormuştu? (hangi)
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır?

A
Bizi neden bu kadar üzüyorsun?
B
Hangi kitaplar sana ait değil?
C
Kaçıncı sınıfa geçtin?
D
Nasıl bir ev arıyorsun?
Soru 7

• Heyecan, mutluluk, özlem ifade eden söz öbeklerine yer verilir.

• Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.

• Daha çok şiir, roman, hikâye ve tiyatro türlerinde kullanılır.

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Emredici anlatıma
B
Lirik anlatıma
C
Açıklayıcı anlatıma
D
Tartışmacı anlatıma
Soru 8

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;

O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.

Bu dörtlükte zamir görevinde kullanılmış kaç sözcük vardır?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 9

• Eylemler ön plandadır.

• Anlatımda abartıya yer verilebilir.

• Bilgi verme amacıyla kullanılır.

Bu cümleler destansı anlatım açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
D – D – Y
B
Y – D – Y
C
Y – Y – D
D
D – Y – D
Soru 10

Hiç kimse kölelik ve kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. Hiç kimseye işkence yapılamaz; zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A
Destansı
B
Emredici
C
Öyküleyici
D
Betimleyici
Soru 11

Serpilmeye(I) başladı(II) bir yağmur ince ince

Son yokuş noktasından(III) düzlüğe çevrilince(IV)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiildir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

A
Kafile asma köprüden karşıya geçti.
B
Havaların ısınacağı söyleniyor.
C
Bugün birlikte sinemaya gidelim.
D
Tembelliğin olduğu yerde başarı bulunmaz.
Soru 13

Aşağıdaki fiillerden hangisi nesnesine göre geçişlidir?

A
Uyumuş
B
Kaçtılar
C
Bağırdım
D
Aldık
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde Sultan Orhan zamanından itibaren divanın bulunduğu görülür. Divan toplantıları Sultan I. Murad, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad devirlerinde de devam etmiştir.

Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A
Öğretici
B
Betimleyici
C
Emredici
D
Destansı
Soru 15

• Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.

• İfadeler kesin ve açıktır.

• Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.

Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

A
Öyküleyici anlatıma
B
Açıklayıcı anlatıma
C
Lirik anlatıma
D
Fantastik anlatıma
Soru 16

I. Dil, sanatsal işleviyle kullanılır.

II. Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir.

III. Sanatlı ve süslü söyleyişe önem verilir.

IV. Düşünce ve duygular kısa, kesin ifadelerle dile getirilir.

Numaralanmış özelliklerden hangileri tartışmacı anlatım için söylenemez?

A
I ve III.
B
I ve II.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 17

Ünlü sporcu Boğaz’ı yüzerek geçmiş.

Bu cümledeki altı çizili zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman
B
Azlık-çokluk
C
Yer-yön
D
Durum
Soru 18

Sanatçı, bu romanıyla bizleri ejderhaların ve insanüstü varlıkların dünyasına götürüyor. Çocuklar için yazılmış gibi görünse de bu eserin yetişkinler tarafından da ilgiyle okunacağını düşünüyorum. Hayatın gerçeklerinden sıkılanlar için kaçırılmaması gereken bir kitap!

Bu parçada tanıtılan romanda kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açıklayıcı
B
Kanıtlayıcı
C
Emredici
D
Fantastik
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti getirilemez?

A
Hey, bizi de bekleyin
B
Eyvah, çocuk yere düştü
C
Bizi neden aramıyorsun
D
Aklını başına al artık
Soru 20

• Bu anlatım türünde gerçekten sapma vardır.

• Amaç, okuyucuyu eğlendirmek ve düşündürmektir.

• Roman, hikâye, tiyatro, şiir gibi türlerde kullanılır.

Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

A
Açıklayıcı anlatıma
B
Tartışmacı anlatıma
C
Öğretici anlatıma
D
Mizahi anlatıma
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 1

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 2

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 3

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 4

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 5

AÖL Seçmeli Dil ve Anlatım Online Testleri:

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Mayıs 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test 6 (4 Yorum)