Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test 4

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test 4

AÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri:

Soru 1

Bizim halk şairi adı altında tanıdığımız sanatçılar şehir kültürü ile beslenmiş kimselerdir. Fakat onlarda şehir tesirinin yanında köy ve kır hayatının tesirleri de kuvvetle devam edegelmiştir. Başka bir deyişle halk şairi bizim bugün ona folklor adını verdiğimiz, cemiyetin en alt tabakalarına kadar inen birtakım değer kaynaklarından faydalanan insanlardır. Bir röportajdan alınan bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?

A
Halk şairinin dayandığı kültür hangisidir?
B
Halk şairinin günümüzde işlevi kalmış mıdır?
C
Halk edebiyatını oluşturan değerler nelerdir?
D
Halk şairinin toplumla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Soru 2

Aşağıdaki türlerin hangisinde söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılır?

A
Söylev
B
Deneme
C
Mülakat
D
Günlük
Soru 3

(I) Birkaç gün evvel bir eser daha yayımladı. (II) “Ali Nizami Bey’in Alafrangalılığı ve Şeyhliği” adını taşıyan bu uzun hikâye kitabıda sanat ve edebiyat muhitinde layık olduğu alakayı bulacak. (III) Bu eser hakkında kendisiyle görüşmeyi düşündük. (IV) Abdülhak Şinasi Hisar, ziyaretimizi sempati ile karşıladı. Bir röportajdan alınmış bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 4

Bilim insanlarının bilim toplantılarında gerçekleştirdiği söylevlere - - - - denmektedir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
askerî söylev
B
akademik söylev
C
dinsel söylev
D
hukuksal söylev
Soru 5

Üniversite öğrencisi Onur, sosyal medya kullanımıyla ilgili bir tez hazırlamaktadır. Onur, konunun uzmanı bir akademisyenle görüşüp onun düşüncelerini de tezine eklemek amacındadır. Buna göre Onur’un, amacını gerçekleştirmek için kullanacağı tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük
B
Hatıra
C
Söylev
D
Mülakat
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) getirilemez?

A
Bugün kar yağacakmış
B
Siparişlerimiz haftaya gelir mi
C
Önümüzde güzel günler var
D
Çocuk, tatlı tatlı gülüyordu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi önemli söylevcilerden biridir?

A
Hamdullah Suphi Tanrıöver
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Falih Rıfkı Atay
D
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mülakatı yapan kişinin dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Sorular herkesin anlayabileceği şekilde açık olmalıdır.
B
Ayrıntıya girmemek gerekir.
C
Konuşulan konu dışında farklı konulardan da bahsedilmelidir.
D
Mülakat yapılacak kişiden randevu alınmalıdır.
Soru 9

Söylev türünün en önemli temsilcileri olarak Eski Yunan edebiyatında - - - - , Latin edebiyatında ise - - - - kabul edilebilir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A
Sokrates – La Fontaine
B
Aristo – Moliere
C
Platon – Boccacio
D
Demosthenes – Cicero
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi söylevleriyle tanınmış sanatçılardan biri değildir?

A
Rıza Tevfik Bölükbaşı
B
Osman Yüksel Serdengeçti
C
Behçet Kemal Çağlar
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 11

I. Röportajda bir konuyu aydınlatma amacı vardır.

II. Mülakat yapan kişi, verilen cevaplara kendi yorumunu da katmalıdır.

III. Konularına göre röportajlar beşe ayrılır.

IV. Söylevde etkileme, coşturma ve inandırma amacı vardır.

Yukarıda numaralanmış cümleler doğru(D)-yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

-------I-II-III-IV

A
Y- Y- D -D
B
D- Y- Y- D
C
D- D- Y- D
D
Y- D- Y- Y
Soru 12

Anadolu kadınları! Bu gaza diyarında, bin seneden beri, ateş ve cenk yerlerine oğullarını koşturan Anadolu kadınları; bin senedir daima uzak yerlerde ölen, yetiştirdikleri oğulların mezarları nerededir bilmeyen Anadolu kadınları! Kurtuluş günleri, kavuşma günleri geldi. Sevinin, bayram edin! Bu parçanın üslup özelliklerine göre aşağıdaki metin türlerinden hangisiyle kaleme alındığı söylenebilir?

A
Röportaj
B
Mülakat
C
Söylev
D
Makale
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda tanınmış mülakat yazarlarından biri değildir?

A
Mithat Cemal Kuntay
B
Hikmet Feridun Es
C
Sermat Sami Uysal
D
Mustafa Baysal
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde röportajın tanımı yapılmıştır?

A
Bir eseri, sanatçıyı, dönemi veya okuyucuyu değerlendirmek amacıyla yazılan yazılardır.
B
Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılardır.
C
Yazarın okuyucularını inandırmak için bir konu, eşya ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri değişik boyutlarıyla ele alıp kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarıdır.
D
Sanatta, edebiyatta, bilimde, politikada veya başka alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazılardır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi söylevin etkili olması için söylevcinin yapması gerekenlerden biri değildir?

A
Söyleyişte ara sıra abartıya, aşırı ses yükseltmelerine yer vererek dikkatleri toplamalıdır.
B
Söylevcinin, konuştuğu konuyu çeşitli yönleriyle iyice bilmesi ve söyleyeceklerine inanması gerekir.
C
Söylevci söylevin çeşidine ve konuya bağlı olarak anlaşılır sözcükler seçmeli; seçilen cümleler kısa, yalın ve akıcı olmalıdır.
D
Söylevci konuşmasını, jest ve mimikleriyle desteklemelidir.
Soru 16

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında cephede askere moral aşılamak amacıyla yaptığı konuşmalar aşağıdakilerden hangisinin örneği kabul edilir?

A
Siyasi söylev
B
Askerî söylev
C
Hukuksal söylev
D
Dinsel söylev
Soru 17

– Türk hafif Batı müziğinin ortaya çıkışında büyük katkılarınız oldu, biraz o yıllardan bahseder misiniz? – 50’li yıllar… Yeni gelişen bir cumhuriyet… Yüzümüz Batı’ya dönük. Düşünün henüz televizyon yok. Her yeni günle birlikte sanat dünyasında ve dünyada olup bitenlerden âdeta gözlemsel etütler yapıyoruz. – O yıllarda Türkiye’de müzik hayatı nasıldı? – O günler, radyolarımıza yakışan yayın ciddiyeti ve disiplini içinde güzel türkülerimizin ve Türk sanat müziği eserlerinin yorumlarıyla şenlenirdi. Gazinolarda Türk musikisinin büyük ustaları ve halk müziği sanatçılarımız sahne alırdı. Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

A
Makale
B
Deneme
C
Fıkra
D
Mülakat
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi röportaj türündedir?

A
Eğil Dağlar
B
Bu Diyar Baştan Başa
C
Sürgün
D
Semaver
Soru 19

Söylev türünün ilk örneklerine hangi dönemde rastlanmıştır?

A
Sümer – Hitit
B
Bizans – Hun
C
Emevi – Abbasi
D
Eski Yunan – Roma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

A
Mülakat
B
Söylev
C
Günlük
D
Röportaj
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Önceki testler:

Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test 1

Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test 2

Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test 3

Sonraki test:

Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test 5

Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test 6

Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Online Test 1

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test 4 (2 Yorum)

  1. dil ve anlatım testi, soru 11 de: konularına göre röportajlar 5 e ayrılır denmiş. yere göre, eşyaya göre, kişiye göre olarak 3 e ayrılması gerekmez mi?