Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Test 11

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Online Testleri 11

Dil ve Anlatım 7 Testi 11

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden alınmıştır?

A
Türkçede herkesin bildiği, kullandığı aşk, sevda gibi yabancı sözcüklerin yanı sıra sevgi ve sevi gibi kelimeler de vardır. Ancak Anadolu ağızlarında rastladığımız “ağın” sözcüğü ilgi çekici bir niteliktedir.
B
Hıdırellez geldi. Güneş, toprağı yeniden ısıttı. Bütün bir kış bembeyaz bir uyku içinde hareketsiz duran köy, yavaş yavaş canlanmaya başlamıştı. Sığırlarını önüne katıp tarlalara yönelen köylüler birer birer beliriyorlardı.
C
Çok şey söylemez şair, sanki sözcüklerden tasarruf etmek başlıca dileğidir. İlk kitabı “Kınar Hanım’ın Denizleri” sözcük yığını yerine kavramlaşmış sözcükler kullanılan bir şiir kitabıdır. Ne saklayayım, Ece Ayhan’ın şiiri gelişkin bir şiirdir, bir kültür şiiridir.
D
Konuşma diline perende attıranlardan biri de Ahmet Rasim’dir. Hoş, onun yazıları çoğunlukla fıkra niteliği taşır ama kendi de yazdıklarına fıkra gözüyle bakar; kimi yazılarının deneme olduğunu kabul etmemeye olanak yoktur.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde “fabl”ın tanımı doğru yapılmıştır?

A
Genellikle yaratıcısı bilinmeyen, olağanüstü öge, kahraman ve olaylara yer veren anlatılardır.
B
Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların kişi, yer ve zaman ögelerine bağlanarak anlatıldığı kısa yazılardır.
C
Olmuş ya da olabilecek olayların kişi, yer ve zaman çerçevesi içinde anlatıldığı uzun, mensur eserlerdir.
D
Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılardır.
Soru 3

Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer

Bu dizelerdeki altı çizili bölümde bulunan edebî sanat aşağıdakilerin hangisidir?

A
Kinaye
B
Benzetme
C
Kişileştirme
D
Abartma
Soru 4

• Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanan bir sanattır.

• Sanatçı, dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkarak sanatını gösterir.

• Aksesuar olarak sadece omzunda bir mendil ve elinde bastonu bulunur.

Bu özellikler aşağıdaki geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden hangisine aittir?

A
Köy seyirlik oyunlarına
B
Karagöz’e
C
Meddaha
D
Orta oyununa
Soru 5

I. Revü

II. Dram

III. Operet

IV. Absürt tiyatro

Numaralanmış tiyatro türlerinden hangileri müzikli oyundur?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 6

Yollar çok garipti. Bir palaskalı asker, fişek kemerli, Laz başlıklı insanlar birer ikişer görünüp kayboluyorlardı. Bütün bir İstanbul kafilesi uzaktan geçip gidiyordu. İpten dizginli tahta semerler üzerinde nefer esvaplı zabitler, paltolu siviller görüyorduk. Biz kimse ile konuşmuyorduk.

Bu parçada anlatmaya bağlı metinlere ait aşağıdaki ögelerden hangisi belirgin değildir?

A
Olay
B
Kişi
C
Zaman
D
Mekân
Soru 7

Durum öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Refik Halit Karay – Ömer Seyfettin
B
Halit Ziya Uşaklıgil – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
Orhan Kemal – Hüseyin Rahmi Gürpınar
D
Memduh Şevket Esendal – Sait Faik Abasıyanık
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde masal ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A
İlk Türkçe masal kitabı olarak Binbir Gece Masalları kabul edilmektedir.
B
Genellikle bir tekerlemeyle başlar.
C
Doğası gereği “mutlu son”la biter.
D
İlk söyleyeni belli değildir.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde halk şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

A
Koşma – sone – türkü – mesnevi
B
Semai – şarkı – mâni – ilahi
C
Koşma – semai – mâni – türkü
D
Tuyuğ – şarkı – türkü – ilahi
Soru 10

Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının, bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli bir biçimde yinelenmesidir.

Bu cümlede özelliği verilen çağdaş Batı romanına özgü anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinç akımı
B
Leitmotiv
C
Görece zaman anlayışı
D
Montaj
Soru 11

• Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.

• Sadece nesir (düzyazı) şeklinde kaleme alınır.

• Kişileri her tabakadan ve karakterden oluşabilir.

Dram türü ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
D – Y – D
B
Y – D – D
C
Y – Y – D
D
D – D – Y
Soru 12

İşte, rüzgâr esiyor, dalgalar coştu yine;

Kumlara işlediğim hayalin de kayboldu

Hicranınla yanarken ben derinden derine,

Karşında, solan yüzüm gibi, güneş de soldu.

Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pişmanlık
B
Sevinç
C
Korku
D
Özlem
Soru 13

Aşağıda tiyatro ile ilgili verilen açıklamaların hangisi yanında yay ayraç içinde verilen kavrama ait değildir?

A
Oyunun akışını metinden takip eden ve unutulan cümle ya da sözleri fısıldayarak hatırlatan görevli (suflör)
B
Oyuncuların metne bağlı kalmadan zekâ ve kavrayışlarına göre başarı sağladıkları konuşma ve davranışlar (adaptasyon)
C
Oyunun geçtiği yeri canlandırmak amacıyla kullanılan renk, ışık, eşya vb. araçların tümü (dekor)
D
Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan, konuşmayan ya da birkaç sözcük söyleyen kişi, kişiler (figüran)
Soru 14

Roman sanatının ilk başarılı örneği - - - - tarafından yazılan - - - -.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Victor Hugo – Sefiller’dir
B
Dostoyevski – Suç ve Ceza’dır
C
Cervantes – Don Kişot’tur
D
Stendhal – Kırmızı ve Siyah’tır
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde benmerkezli hikâye ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
Yazar, iç dünyasının yansımalarından çok, dış dünyadaki gözlemlerini anlatır.
B
Yazarın kişiliği ile kahramanın kişiliği iç içe girmiştir.
C
Bunalım ve yaşama sevinci arasında kalan birey, var olandan hareketle düş dünyasına sığınır.
D
Hikâyeler çarpıcı ve beklenmedik bir sonla bitirilir.
Soru 16

Yazarın kendi yaşamını anlattığı romanlardır. Dünya edebiyatında Alphonso Daudet’in “Küçük Şeyler” adlı romanı bu türe örnek gösterilebilir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal roman
B
Otobiyografik roman
C
Tarihî roman
D
Macera romanı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından değildir?

A
Sinema
B
Tiyatro
C
Masal
D
Opera
Soru 18

Bir aslan ölmüş ve hayvanlar

Yeni kralı seçmek için toplanmışlar

Gitmiş getirmişler krallık tacını

Bir ejderhanın saklandığı yerden

Taç bütün hayvan başlarında denenmiş

Bakmışlar uymuyor hiçbir başa Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A
Fabldan
B
Masaldan
C
Romandan
D
Hikâyeden
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık konulu halk hikâyesine örnek gösterilebilir?

A
Kerem ile Aslı
B
Emrah ile Selvihan
C
Arzu ile Kamber
D
Battal Gazi
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel (düz değişmece) yoktur?

A
Uçağımız akşam Trabzon’a inecek.
B
Demlik kaynadı, ateşi söndürebilirsin.
C
İstanbul’un gönlümdeki yeri bambaşka.
D
Fuarda imza için ünlü kalemler bir araya gelmişti.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Online Testileri

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 1Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 5 (V2)

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 6

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 7

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 8

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 9

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 10

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 11

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 12

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Online Testleri 13 (31 Mart 2018)

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Online Testleri 14 (Temmuz 2017)Açık Lise Dil ve Anlatım Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Mart 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın