Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Test 12

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Online Testleri 12

Dil ve Anlatım 7 Testi 12

Soru 1

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar

Neden böyle düşman görünürsünüz

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

     
A
Sanatsal bir metinden alınmıştır.
B
Mecaz anlamlı sözcükler vardır.
C
Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
D
Dil, şiirsel işlevde kullanılmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı sanatsal metinlerdendir?

 
A
Fabl
B
Masal
C
Roman
D
Tiyatro
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde fabl ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

     
A
Sadece nesir şeklinde yazılır.
B
Kahramanları çoğunlukla hayvanlardır.
C
Sonunda ahlak dersi verilir.
D
Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.
Soru 4
Bir varmış, bir yokmuş. Bir padi- şah varmış. Bu padişahın gayet güzel, akıllı bir kızı varmış. Kız her sabah yatağından kalkarmış, babasının odasına gider, onun elini öpermiş; babası da kızın iki yanağından öper, ona: “Hayırdır inşallah, ne rüya gördün?” diye sorarmış. Kız da rüyasını anlatırmış. Bu, böyle yıllarca sürüp gitmiş.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

     
A
Fabl
B
Masal
C
Manzum hikâye
D
Tiyatro
Soru 5

Manzume ve şiir karşılaştırmasına dair aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

     
A
Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede belirli bir olay örgüsü vardır.
B
Şiirde sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılırken manzumede çok anlamlılık ve imge ağır
C
Şiirde coşku ve heyecan ön plandayken manzumelerin öğretici yönü vardır.
D
Şiirin düzyazıyla ifadesi zordur, manzumeler düzyazıya çevrilebilir.
Soru 6
 1. Yüksek ve soylu bir üslup kay- gısı vardır.

 2. Acı veren olaylar sahnede gösterilmez.

 3. Kişiler, çoğunlukla halktan insanlardır.

 

Konular günlük hayattan alınır. Komedya ile ilgili numaralan- mış özelliklerden hangileri yan- lıştır?

 
A
I ve II.
B
II ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 7

Romanda belli bir sınıfı ya da belli bir insan eğilimini temsil eden kişi - - - -, olumlu ve olumsuz yönleriyle ile verilen, genel temsil özelliği göstermeyen kişiler ise - - - - olarak adlandırılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

     
A
aktris – aktör
B
karakter – tip
C
figüran – başoyuncu
D
tip – karakter
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki güçlü temsilcilerindendir?

     
A
Sait Faik Abasıyanık
B
Memduh Şevket Esendal
C
Ömer Seyfettin
D
Tarık Buğra
Soru 9

Kalem böyle çalınmıştır yazıma Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

  
A
Teşbih (benzetme)
B
İntak (konuşturma)
C
Cinas
D
Teşhis (kişileştirme)
Soru 10
 • - Kuruluşlarındaki özellikle öteki masal türlerinden ayrılır.

 • Küçük, önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulmuştur.

 • Bağlantı ögesinin sayısı ölçü- sünde masal uzayıp

Bu özellikler aşağıdaki masal türlerinden hangisine aittir?

     
A
Gerçekçi masallar
B
Zincirlemeli masallar
C
Hayvan masalları
D
Olağanüstü masallar
Soru 11
 1. Leyla ile Mecnun

 2. Dede Korkut Hikâyeleri

 3. Yusuf ile Züleyha

 4. Kerem ile Aslı

IV. Kerem ile Aslı Numaralanmış halk hikâyelerinden hangileri Türk kaynaklıdır?

 
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
II ve IV.
Soru 12

Rönesans’tan sonra Giovanni Boccacio - - - - adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

     
A
Decameron
B
Ay Işığı
C
Don Kişot
D
Vişne Bahçesi
Soru 13

Orta oyunu ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

     
A
Belli bir olayın çevresinde örülmüş çalgı, şarkı, dans, taklit ve konuşmalardan oluşur.
B
Seyircilerle çevrili bir alanda, belli bir konu çevresinde, yazılı bir metne sadık kalarak oynanan oyunlardır.
C
Dekor olarak “yeni dünya” adı verilen bir paravana ile “dükkân” adı verilen birkaç alçak iskemle kullanılır.
D
Oyunun iki başkişisi, Hacivat’la Karagöz’ün karşılığı sayabileceğimiz Pişekâr ile Kavuklu’dur.
Soru 14

Hayaliyle tesellüdür gönül, meyl-i visâl itmez

Gönülden taşra bir yâr olduğun âşık hayâl itmez

Bu dizeler aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisiyle yazılmıştır?

     
A
Halk edebiyatı
B
Millî Edebiyat
C
Divan edebiyatı
D
Cumhuriyet Dönemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Dünya edebiyatında fabl türünün en tanınmış sanatçılarındandır?

    
A
La Fontaine
B
Victor Hugo
C
Fenelon
D
Cervantes
Soru 16
 • Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.

 • Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.

 • Kişileri her tabakadan halk ve her türden insan

Bu özellikler aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisine aittir?

 
A
Komedya
B
Tragedya
C
Meddah
D
Dram
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinin millî nazım birimidir?

  
A
Dörtlük
B
Beyit
C
Bent
D
Üçlük
Soru 18

Dış âlemdeki olaylardan çok kahramanlarının iç dünyasını an- latan romanlardır. Bu romanlarda ayrıntılı ruh tasvirlerine yer verilir. Mehmet Rauf’un “Eylül”ü, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eseri bu roman türüne örnektir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

  

  

 

 
A
Macera
B
Otobiyografik
C
Tarihî
D
Psikolojik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın önemli masal derleyicilerindendir?

     
A
Eflatun Cem Güney
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
Ömer Seyfettin
D
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 20
Seni düşünürkenBir çakıl taşı ısınır içimdeBir kuş gelir yüreğimin ucunakonarBir gelincik açılır ansızınBir gelincik sinsi kanar

Bu dizelere hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Ölüm
B
Aşk
C
Ayrılık
D
Doğa
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Online Testileri

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 1Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 5 (V2)

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 6

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 7

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 8

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 9

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 10

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 11

Açık Lise Dil ve Anlatım – 7 Test 12

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Online Testleri 13 (31 Mart 2018)

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Online Testleri 14 (Temmuz 2017)Açık Lise Dil ve Anlatım Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Mart 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın