Açık Lise Dil ve Anlatım 8 Online Testi 8

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 8 Online Testi 8

Dil ve Anlatım 8 Testi: 8

Soru 1
  • Amaç dinleyicileri coşturmak değil, bir topluluğu bilgilendirmektir.

  • Genellikle bilim, sanat ve ekonomi alanlarında gerçekleştirilir.

  • Bir kişinin uzmanı olduğu ko- nuyla ilgili düzenlenir.

Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?

A
Açık oturum
B
Panel
C
Konferans
D
Sempozyum
Soru 2

Yabancı dille eğitim gerekli midir, gereksiz midir?” konusunu tartışmaya en elverişli sözlü anlatım türü aşağıdakilerin hangisidir?

 
A
Münazara
B
Panel
C
Açık oturum
D
Sempozyum
Soru 3

Bilimsel yazılarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin kullanımı daha azdır?

     
A
Açıklayıcı anlatım
B
Tartışmacı anlatım
C
Öğretici anlatım
D
Destansı anlatım
Soru 4

Üniversitemizde 18-20 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak olan “Çocuk Eğitiminde Etik” konulu

- - - tüm öğretim üyesi ve öğrencilerimiz davetlidir.

Bu duyuruda boş bırakılan yere aşağıdaki sözlü anlatım türle- rinden hangisi getirilmelidir?

   
A
foruma
B
sempozyuma
C
münazaraya
D
açık oturuma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir?

  
A
Özet
B
Sunum
C
Giriş
D
Asıl metin
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla makale türünün karşılaştırılması doğru yapılmıştır?

     
A
Bilimsel yazılarda anlatılanlar kanıtlanırken makalede kanıtlama amacı yoktur.
B
Bilimsel yazılarda ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılırken makalede samimi, okurla konuşur gibi bir üslup tercih edilir.
C
Bilimsel yazılar makaleye göre daha geniş bir araştırmaya dayanır.
D
Bilimsel yazılarda amaç okuyucuyu bilgilendirmek, makalede ise eğlendirmek ve güldürmektir.
Soru 7

Düzenlenen bir tartışmada başkan, dinleyicilerin de sorularını almak istediğini söylemiş ve dinleyicilere söz hakkı vermiştir. Böylece tartışma bir tür - - - dönüşmüştür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
A
münazaraya
B
brifinge
C
söyleve
D
foruma
Soru 8

I.Konuşmaları özetlemek

II.Açık oturumun yapılış nedeni

III.Açık oturumu sonuca bağlamak

IV.Konuşmacılara sorulacak sorular

V.Açık oturumun konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatımı

Numaralanmış ifadelerin açık oturum planına göre doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
I – IV – V – II – III
B
II – I – IV – III – V
C
II – V – IV – I –III
D
V – I – II – IV – III
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde münazara ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

     
A
Münazara, görüş ve karşı görüşün tartışılması esasına dayanır.
B
Asıl amaç, demogoji yoluyla düşünceleri kabul ettirmektir.
C
Hakem kurulu, başkan, konuşmacılar ve sözcü bulunur.
D
Öğrencilerin konuşma yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur.
Soru 10

Alınan kararların bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal hâline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldığı tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Münazara
B
Açık oturum
C
Sempozyum
D
Konferans
Soru 11
  • Geniş halk kitlelerinin ilgi duyduğu konular ele alınır.

  • Radyo ve televizyonlarda yayımlanmaya elverişlidir.

  • Bir konu üzerinde birlikte düşünme amacı taşır.

Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?

 
A
Forum
B
Sempozyum
C
Konferans
D
Açık oturum
Soru 12

Forumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    
A
Tartışılacak konu toplantıyı düzenleyen kişi tarafından açıklanır.
B
Amaç belli bir karara varmak, üzerinde uzlaşılan bir sonuca ulaşmaktır.
C
Söz alan dinleyiciler konuyla ilgisi olmayan noktalara değinmemelidir.
D
Sorular kısa, açık ve net olmalı; zihinleri karıştıracak sorulardan uzak durulmalıdır.
Soru 13

I.Bilimsel yazılar bilimsel buluşları iletmek için yazılır.

II.Bilimsel yazılarda öyküleyici ve betimleyici anlatıma sıkça başvurulur.

III.Bilimsel yazıların makale, deneme, fıkra gibi türlere göre daha samimi bir üslubu vardır.

IV.Bilimsel yazılarda başlık, okuyucu kitlesine ulaşması bakımından oldukça önemlidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 14

 “Dipnot” terimi aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

    
A
Belli bir konu veya dönemle ilgili yayınları kapsayan eser
B
Bir konu hakkındaki bilgilerin toplanması, analiz edilip duyurulması
C
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce ile ilgili sayfa altına konan açıklama
D
Bir kitabın içindekileri yer numarasıyla belirten liste, dizin
Soru 15

Tartışmalarda dinleyicinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

      
A
Konuşmacıyı dikkat ve saygıyla dinlemek
B
Gerekli notlar alıp bunları tarafsız bir şekilde değerlendirmek
C
Gereken noktalarda katılımcılara sorular sormak
D
Tartışmanın ağır havasını dağıtmak için konuyla ilgisiz noktalara dikkati çekmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi münazara hakem kurulunun değerlendirme esasları için doğru bir ölçüt değildir?

     
A
Grup sözcüsünün görüşünün hakem kuruluyla uyuşup uyuşmadığı
B
Konuşmacıların sözcükleri ve cümleleri doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkları
C
Tartışmacıların beden dilini doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkları
D
Konuşmacıların savunmalarında inandırıcı olup olmadıkları
Soru 17

I. Konuşmalardan sonra konuşmacılar birbirlerine konu ile ilgili soru soramazlar.

II. Sempozyum bildirisi sempozyumun sonunda dinleyici topluluğu önünde okunur.

III. Konuşmacılar metinlerini okuyucuyu sıkmadan ve konuyu dağıtmadan sunmalıdır.

Sempozyumla ilgili numaralanmış bu bilgiler doğru(D)- yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

aol-dil-ve-amlatim-8-haziran-2016-sorulari-17
A
D-D-Y
B
Y-D-D
C
Y-Y-D
D
D-Y-Y
Soru 18

Konferansta dil - - - - kullanılırken söylevde genel olarak - - - - kullanılır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

     
A
heyecana bağlı işleviyle – göndergesel işleviyle
B
kanalı kontrol işleviyle – şiirsel işleviyle
C
göndergesel işleviyle – alıcıyı harekete geçirme işleviyle
D
alıcıyı harekete geçirme işleviyle – kanalı kontrol işleviyle
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi açık oturum başkanının görevlerinden değildir?

     
A
Tartışmanın tarafı olarak kendi düşüncelerini ispatlamaya çalışmak
B
Konuyu ortaya atarak soruları düzenli bir şekilde sormak
C
Meydana gelebilecek tatsız ve çirkin saldırıları önlemek
D
Oturum sonunda genel değerlendirme yapmak
Soru 20
Bu tartışma türü, özgür düşüncenin ve demokrasinin en önemli sonuçlarından biridir. İnsanlar hem konuşa konuşa anlaşırlar hem de tartışa tartışa birbirlerini tanıma imkânı bulurlar. Sonunda bir sonuca varırlar. Her ne kadar hakem heyeti bir grubu galip ilan etse de burada unutulmaması gereken nokta şudur ki tartışmada üstün gelme, galip çıkma değil; düşünceleri hoşgörüyle karşılama esas olmalıdır.

Bu parçada bahsedilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Münazara
B
Forum
C
Açık oturum
D
Konferans
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Dil ve Anlatım 8 Çıkmış Sınav Soruları ve Testleri

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Dil ve Anlatım 8 Online Testi 8 (1 Yorum)

  1. Hocam 2. Dönem sınav cevapları ne zaman açıklanacak normalde bir hafta sonra açıklanıyor ama hala yok araştırdım ne zaman çıkar fikriniz var mi