Açık Lise Dil ve Anlatım 8 Online Testi 9

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Dil ve Anlatım 8 Online Testi 9

Dil ve Anlatım 8 Testi 9

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

A
Açık oturum
B
Sempozyum
C
Forum
D
Söyleşi
Soru 2

Yazar, düşünür ve sanatçıların veya kendi alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, öğretmek amacıyla yaptıkları konuşmalara - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
münazara
B
forum
C
konferans
D
açık oturum
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi münazaranın özelliklerinden biri değildir?

A
Genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulur.
B
Münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir jüri seçilir.
C
Münazara başkanı fikirleriyle tartışmacıları yönlendirir.
D
Karşı fikirlere saygı duyma ve güzel konuşma alışkanlığı kazandırır.
Soru 4

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik listeye - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
dipnot
B
indeks
C
kaynakça
D
dokümantasyon
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi konferansı veren kişinin yapması gerekenlerden biri değildir?

A
Konuyu dağıtmamalıdır.
B
Ses tonunu konuşmaya göre ayarlamalıdır.
C
Elindeki notları dinleyiciye okumalıdır.
D
Dinleyicinin dikkatini uyanık tutmaya çalışmalıdır.
Soru 6

- - - - kararlar bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal hâline dönüştürülerek kamuoyuyla paylaşılır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Açık oturumda
B
Sempozyumda
C
Münazarada
D
Forumda
Soru 7

Forum türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif düşünmelerini sağlar.
B
Yönetimi güç bir toplantıdır.
C
Amaç karara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla ortaya koymaktadır.
D
Bütün halkı kapsayan geniş bir toplantı olarak uygulanır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir?

A
Açıklayıcı, öğretici anlatım türleri kullanılır.
B
Sonuç bölümünde konuyla ilgili genel yargılar söylenir.
C
Özgün düşünceler dile getirilir.
D
Konuları güncel olaylarla sınırlıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?

A
Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir.
B
Başkan, dinleyicilere konuyu belirtip konuşmacıları tanıtır.
C
Sonuç bölümünde bir karara varma amaçlanır.
D
Konuşmalar herkesin anlayabileceği bir dille yapılır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?

A
Çok gezen mi çok okuyan mı daha çok bilir?
B
Televizyonun Türk ailesine etkileri nelerdir?
C
Okumak insanı mutlu kılar mı?
D
Eğitimde tek tip kıyafet gerekli midir?
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir münazarada tartışmacıların uyması gereken davranışlardan biri değildir?

A
Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek
B
Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak
C
Konuşmaları ilgiyle dinlemek
D
Daha önceden verilen örnekleri tekrarlamak
Soru 12

Bilimsel yazıların - - - - bölümünde makalede geçen her türlü terim ve kısaltmanın ne anlama geldiği açıklanmalıdır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
giriş
B
özet
C
başlık
D
sonuç ve tartışma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özelliklerinden biri değildir?

A
Önceden belirlenmiş bir konuşmacı grubu bulunur.
B
Her konuşmacı konunun farklı bir yönünü inceler.
C
Bir gün sürebileceği gibi birkaç gün de sürebilir.
D
Oturumlarda başkan bulunması zorunlu değildir.
Soru 14

Farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek bir konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
forum
B
münazara
C
konferans
D
sempozyum
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili terimlerden biri değildir?

A
Kaynakça
B
Dipnot
C
Ara cümle
D
İndeks
Soru 16

Bilimsel yazılarda dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılır?

A
Göndergesel
B
Alıcıyı harekete geçirme
C
Heyecana bağlı
D
Kanalı kontrol
Soru 17

Türk edebiyatında ilk makale yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
İbrahim Şinasi
C
Agâh Efendi
D
Falih Rıfkı Atay
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilir?

A
Hikâye özetleri
B
Şiir tahlilleri
C
Günlük metinleri
D
Toplantı özetleri
Soru 19

Bilimsel yazılarla makale türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Her iki türde de anlatılanların kanıtlanması gerekmektedir.
B
Bilimsel yazılar makaleye göre daha geniş bir araştırmaya dayanır.
C
Bilimsel yazılar her kesime hitap ederken makale okuyucusunun belli bir birikime sahip olması gerekir.
D
İki türde de amaç okuyucuyu bilgilendirmektir.
Soru 20
Öğrenme, insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. Ancak çocukluk ve gençlik süreci, eğitimin yoğun ve etkin olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde verilen eğitim, çocuğa ve gence toplum içinde insanlarla uyumlu yaşama becerisi kazandırmaya, başka bir deyişle yaşama sanatını kazandırmaya yöneliktir.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
B
Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C
Bilimsel bir metinden alınmıştır.
D
Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Dil ve Anlatım 8 Çıkmış Sınav Soruları ve Online Testleri

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 8 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Dil ve Anlatım 8 Online Testi 9 (1 Yorum)

  1. teşekkürler çok güzel hazırlanmış bu hafta sonu olacak sınava buradan çalışıyorum inşallah başarılı olur.