Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Online Test 1

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Online Test 1

AÖL Sınavlarına Hazırlık Online Testleri:
Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Testi: 1

Soru 1

Röportajla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A
Röportajı yapan kişi, elde ettiği bilgilere kendi görüş ve düşüncelerini katmaz.
B
Röportajlarda derinlemesine inceleme ve araştırma yapılmasına gerek yoktur.
C
Röportajlarda fotoğraf, belge vs. kullanılamaz.
D
Röportajlarda; öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, betimleyici vb. anlatım türlerinden yararlanılır.
Soru 2

Bir insanı konu alan röportaj aşağıdaki türlerden hangisi ile benzerlik gösterir?

A
Gezi yazısı
B
Biyografi
C
Nutuk
D
Sohbet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre röportaj türleri arasında yer almaz?

A
Bir kuruluşu konu alan röportaj
B
Bir insanı konu alan röportaj
C
Bir eşyayı konu alan röportaj
D
Bir yeri konu alan röportaj
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi röportajın özellikleri arasında yer almaz?

A
Hem gezi yazılarının hem makalelenin özelliklerini taşır.
B
Ele alınan konu ses kayıtları, belge ve fotoğraflarla tamamlanır.
C
Röportajda ele alınan konuda yazarın gördükleri ve duyduklarıyla yetinilir.
D
Röportajlar, okuyucunun dikkatini çekecek ve onları bazı konularda düşündürecek şekilde düzenlenir.
Soru 5

Mahkemelerde savcı ve avukatların yargılama sırasında savunmak ya da suçlamak amacıyla söyledikleri sözler - - - - Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A
hukuksal söylevdir.
B
askerî söylevdir.
C
siyasi söylevdir.
D
dinsel söylevdir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tanınmış söylevcilerden değildir?

A
Mustafa Kemal Atatürk
B
Ömer Seyfettin
C
Hamdullah Suphi Tanrıöver
D
Ömer Naci
Soru 7

Aşağıdaki özelliklerden hangisi söylevin amacını ortaya koymaktadır?

A
Söylev, tiyatro ile gelişmiştir ve her yazı türü yeri geldikçe söylevden yararlanır.
B
Söylevde dilin alıcıyı harekete geçirme ve heyecana bağlı işlevi birlikte kullanılır.
C
Söylev, toplulukları duygulandırma, coşturma ve belli bir düşünceden yana çekme nitelikleri taşır.
D
Söylevcinin konuştuğu konuyu çeşitli yönleri ile bilmesi ve söyleyeceklerine inanması gerekir.
Soru 8

İlkokulda iken Namık Kemal’in Tevfik Fikret’in, Mehmet Emin’in şiirlerini okumayı pek severdim. Fransız mektebine geçtiğimde durmamacasına roman okumak sevdasına tutuldum. Yine o tarihlerde Diyarbakır’daki kız kardeşime uzun manzum mektuplar yazdığımı hatırlıyorum. Fakat bende edebiyata ve bilhassa şiire karşı hakiki ve köklü denebilecek ilk alaka Galatasaray Lisesi onuncu sınıfta sıra arkadaşım Ziya Osman Saba’nın delaletiyle tanıdığım Baudelaire ile başlar. Bu dev Fransız şairini içime sindire sindire okuduktan sonradır ki, şiir yazmak benim için teneffüs etmek, yemek içmek gibi tabii bir hayat faaliyeti oldu. Bir mülakattan alınan bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

A
Edebiyata karşı ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?
B
Gençliğinizdeki edebî ortam nasıldı?
C
İlk şiirlerinizde hangi temaları işlediniz?
D
Çocukluğunuz nasıl geçti?
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mülakatın özelliklerinden değildir?

A
Mülakat ünlü kişilerle ve konunun uzmanı olan kişilerle yapılır.
B
Mülakata başlamadan önce görüşülen yer ve kişi tanıtılabilir.
C
Mülakat soruları herkesin anlayabileceği şekilde açık ve net sorulardır.
D
Sorulara verilen cevaplar mülakatı yapan kişinin uygun gördüğü şekilde düzenlenir.
Soru 10

Aşağıdaki sanatçıların hangisinin röportaj türünde eseri yoktur?

A
Hikmet Feridun Es
B
Yaşar Kemal
C
Namık Kemal
D
Fikret Otyam
Soru 11

Bir topluluğun önünde belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen etkili ve inandırıcı konuşmalara - - - - denir. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerin hangisi getirilemez?

A
hatip
B
hitabet
C
söylev
D
nutuk
Soru 12

Tarihî yapılara ve doğal güzelliklere sahip bir ilçe baraj yapımı projesiyle yeniden gündeme gelmiş ve o bölgenin tarihî ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı, bölge halkının görüş ve düşüncelerinin yer aldığı yazılar yazılmıştır. Bu parçada söz edilen yazılar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Bir yeri konu alan röportaj
B
Bir insanı konu alan röportaj
C
Bir eşyayı konu alan röportaj
D
Mülakat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir söylevcinin söylev sırasında dikkat etmesi gereken özelliklerden değildir?

A
Söylevci vurgu ve tonlamaya dikkat etmelidir.
B
Söylevci gereksiz vurgular, abartılı sözler ve aşırı ses yükseltmelerinden kaçınmalıdır.
C
Söylevci konuşmasını jest ve mimiklerle desteklemelidir.
D
Söylevci konuştuğu konuyu iyi araştırmalı, konuyu her yönüyle ortaya koymalıdır.
Soru 14

İbadethanelerde dinin esaslarını açıklayan, bireysel ve toplumsal sorunları dinsel açıdan yorumlayan söylev türü aşağıdakilerin hangisidir?

A
İktisadi söylev
B
Akademik söylev
C
Dinî söylev
D
Siyasi söylev
Soru 15

Edebiyatımızda ilk mülakat örneği sayılan eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Nurullah Berk – Ustalarla Konuşmalar
B
Ruşen Eşref Ünaydın – Diyorlar ki
C
Yaşar Nabi Nayır – Edebiyatçılarımız Konuşuyor
D
Mustafa Baydar – Edebiyatçılarımız Ne Diyor
Soru 16

Müslümanlar, Türkler! Türk ve Müslüman bugün en karanlık gününü yaşıyor. Gece, karanlık bir gece. Fakat insanın hayatında sabah olmayan gece yoktur. Yarın, bu korkunç geceyi yırtıp şaşaalı bir sabah yaratacağız. Yalnız ışık geldiği vakit hayatı karşılayacak, karşılayabilecek insanlar hâlinde bulunalım. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülakat
B
Röportaj
C
Söylev
D
Sohbet
Soru 17

Ülkemizde toplanma ve söz özgürlüğünün sağlandığı - - - - sonra söylev türü görülmeye başlanmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tanzimat’tan
B
II. Meşrutiyet’ten
C
Milli Mücadele’den
D
Cumhuriyet’ten
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?

A
Bu romanı da severek okudum.
B
Son okuduğum öykü de olay örgüsü karışık.
C
İlkokulda başarılı bir öğrenciydim.
D
Ben de bu konuda farklı düşünüyorum.
Soru 19

Kayaların içine oyulmuş bir delikten yukarı tırmanmaya çalışıyoruz. “Oradan çıkamayız.” diyor arkadaşım. “Ama başka yer yok.” diyorum karşılık olarak. Civar köyün yakınlarındaki iki katlı bir “mağara evin” üst kattaki odalarına tırmanıyoruz. Ön cephe tamamen kopup düşmüş, oraya çıkmak için bu delikten başka şansımız yok. Normalde oldukça sert bir kayaç olan kireçtaşı, bu yörelerde inanılmaz derecede yumuşak. Bir yerin anlatıldığı röportajdan alınan bu paragrafta hangi anlatım türleri kullanılmıştır?

A
Öyküleyici – betimleyici
B
Öyküleyici – tartışmacı
C
Kanıtlayıcı – mizahi
D
Tartışmacı – betimleyici
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Röportajlarda birçok kişinin gördüğü ve bildiği şeyleri ustaca anlatmak önemlidir.
B
Röportajlar bir tek yazı olabileceği gibi yazı dizisi şeklinde de olabilir.
C
Cicero, Latin edebiyatında söylev türünün öncüsüdür.
D
Söylevde söyleşmeye bağlı anlatım türü kullanılır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Dil ve Anlatım 6 Testi: 1

Dil ve Anlatım Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 29 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın