AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Online Test 3

AÖL Online Testleri:

Soru 1

“Başınıza gelen herhangi bir felaket (olumsuzluk), kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şûra suresi, 30. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

A
Tevekkül
B
İmtihan
C
İrade
D
İrade
Soru 2

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.” (Rahman suresi, 26-27. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A
Ecel- Ömür
B
Emek-Rızık
C
Hayır-Şer
D
Sevap- Günah
Soru 3

Allah’ın, dünyadaki tüm canlılara yiyip – içmesi, yararlanması ve faydalanması amacıyla verdiği bütün nimetlere - - - denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygun olur?

A
nasip
B
rızık
C
kader
D
kısmet
Soru 4

• Hastaların oturarak namaz kılması

• Soğuk havalarda mest kullanılabilmesi

• Su bulunmadığında teyemmüm yapılabilmesi

Bu örnekler aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A
Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.
B
İnsan şu iki şeyin kıymetini bilmez. Sağlık ve boş vakit.
C
Müslüman Müslümanın kardeşidir.
D
Temizlik imandandır.
Soru 5

Sıkıntılara ve zorluklara göğüs gerip tahammül etmek, başa gelenler karşısında Allah’a dayanıp ona güvenmektir.

Bu cümlede tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dayanışma
B
Doğruluk
C
Cesaret
D
Sabır
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan ve düşünce ekollerini birleştiren temel konulardan biri değildir?

A
Nübüvvet
B
Ahiret inancı
C
Tevhit
D
İmamet
Soru 7

“De ki: Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak, O’na ibadet etmem emredildi.” (Zümer suresi, 11. ayet)

Bu ayet ibadetlerde bulunması gereken ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Devamlılık
B
Samimiyet ve isteklilik
C
Gösterişten uzak olma
D
Kolaylık ve güç yetirebilirlik
Soru 8

Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan bir şeyi paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A
Hoşgörü
B
Dayanışma
C
Diğerkâmlık
D
İstişare
Soru 9

Hz. Peygamber hayvanlara fazla yük yüklenmemesini ister, onların aç ve susuz bırakılmamalarını tavsiye ederdi.

Hz. Peygamber’in bu davranışı hangi özelliğinin bir yansımasıdır?

A
Adaleti
B
Bağışlaması
C
Hoşgörüsü
D
Merhameti
Soru 10

• İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.

• Büyük günah işleyen bir kimse dinden çıkmaz.

• Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.

Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşarilik
B
Maturidilik
C
Mutezilik
D
Haricilik
Soru 11

Aşağıdaki olaylardan hangisi itikadî mezheplerin doğuşuna sebep olmamıştır?

A
Halifelik
B
Cemel Vakası
C
Ayetlerin yorumu
D
İbadetlerin yapılışı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?

A
Mezhepler
B
Ortam ve Kültür
C
Dini metinler
D
İnsanın yapısı
Soru 13

Açık, kesin, manası herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ayetlere ne ad verilir?

A
Nasih
B
Muhkem
C
Müteşabih
D
Huruf’u mukatta
Soru 14

• İlk halifelik Hz.Ali’nin hakkıdır.

• Hz.Ali, Hz. Muhammed (sav.)’den sonra insanların en üstünüdür.

Temel görüşlerinden bazıları verilen siyasi-itikadi mezhep hangisidir?

A
Eşarilik
B
Mu’tezile
C
Şia
D
Haricilik
Soru 15

• Vasıl bin Ata’nın görüşleri etrafında oluşmuş bir mezheptir.

• En çok taraftarı Abbasiler döneminde olmuştur.

Hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mu’tezile
B
Eşarilik
C
Şia
D
Maturidilik
Soru 16

Tarikat kelimesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmaktadır?

A
İtikadi mezhepler
B
Fıkhi mezhepler
C
Tasavvufi oluşumlar
D
Siyasi oluşumlar
Soru 17

• Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi idi.

• Dini hükümler tahsis edilirken örf ve adetlerin bağlayıcılığı vardır.

Hakkında bilgi verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hanbelilik
B
Malikilik
C
Şafilik
D
Hanefilik
Soru 18

“Vesiletü-n Necat” isimli eser aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

A
Süleyman Çelebi
B
Evliya Çelebi
C
Nedim
D
Fuzuli
Soru 19

Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam inanç esaslarının tümünü ifade etmek için kullanılır?

A
Hitabet
B
Fıkıh
C
Akait
D
Tefsir
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten biridir?

A
Hz.Ebu Bekir
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz.Ali
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın