Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 3

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez?

A
Çirkin ve kötü davranışlardan uzak durmak
B
İnsanların sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak
C
Allah’ın rızasını kazanmak için güzel işler yapmak
D
Müslüman olmayan insanları toplumdan dışlamak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış amaçlarından biri değildir?

  
A
Allah’ın nimetlerine şükretmek
B
Toplumda saygınlık kazanmak
C
Cehennem azabından korunmak
D
Kulluk görevini yerine getirmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

  
A
Başı mesh etmek
B
Boynu mesh etmek
C
Ağzı su ile çalkalamak
D
Besmele ile başlamak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarındandır?

     
A
Başı mesh etmek
B
Yüzü mesh etmek
C
Ayakları mesh etmek
D
Ağzı ve burnu temizlemek
Soru 5

“Şayet yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu…’’ (Enbiyâ suresi, 22. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

 

    
A
Allah’ın birliğine
B
Kâinattaki düzene
C
Dünya’nın boş yere yaratılmadığına
D
Evrenin Allah tarafından yaratıldığına
Soru 6

Tanrı: Sadece kendisine inanılan, sadece kendisine ibadet edilen, ona ait vasıflar başkasına yakıştı- rılamayan tek yaratıcıdır.

Verilen tanım aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir?

 

 
A
Politeizm
B
Ateizm
C
Monoteizm
D
Şirk
Soru 7
Kur’an-ı Kerim’de “yaratılanların en üstünüolarak tanımlanan var- lık aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Melek
B
Cin
C
Hayvan
D
İnsan
Soru 8

‘‘Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız?’’

(Mü’minûn suresi, 115. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden han- gisine değinilmemiştir?

 
A
Yaratılışın bir amacı olduğuna
B
Ahiret hayatının gerçekliğine
C
Ahiret hayatının ebediliğine
D
İnsanı Allah’ın yarattığına
Soru 9

Cahiliye dönemi insanlarının çoğunun müşrik olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdaki- lerden hangisidir?

 

    
A
Putların Allah’a ortak koşulması
B
Güçlü ve zenginlerin zayıfları ezmesi
C
Okuma yazma bilenlerin sayıca az olması
D
Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi
Soru 10
 

Hz. Peygamber’in, Hz. Mariye’den olan çocuğu hangisidir?

  
A
Abdullah
B
Rukiye
C
İbrahim
D
Zeynep
Soru 11

“Hira Mağarası”nın İslam tari- hindeki önemi daha çok aşağıdakilerin hangisinden kaynak- lanmaktadır?

      
A
Mekke şehrinde yer alması
B
İlk vahyin burada nazil olması
C
Şehrin karmaşasından uzak ve sakin bir yer olması
D
Muhammed (sav.)’in inzivaya çekildiği yer olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insani yönü ile ilgili değildir?

     
A
Ticaretle uğraşması
B
Çocuk sahibi olması
C
Allah’tan vahiy alması
D
Yetim olarak doğması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in toplumsal barışa yönelik doğrudan attığı adımlardan biri değildir?

      
A
Hudeybiye barış antlaşmasını imzalaması
B
Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmesi
C
Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması
D
Mescid-i Nebi’yi inşa ettirmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçların- dan biri değildir?

      
A
İslam’a davetin açıktan yapılmaya başlanması
B
Müslümanların ibadetlerini özgürce yerine getirmesi
C
Muhacirlerin, müşriklerin baskı ve zulümlerinden kurtulması
D
İslamiyet’in Medine ve çevresinde hızla yayılmaya başlaması
Soru 15

İslam tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      
A
İlk Cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
B
Müşriklerle ilk savaş Uhud’da yapılmıştır.
C
İlk Mescid Kûba köyünde inşa edilmiştir.
D
İlk hicret Habeşistan’a yapılmıştır.
Soru 16

“Şüphesiz o Zikr’i biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.’’ (Hicr suresi, 9. ayet)

Bu ayette “Zikr’’ kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

 

 
A
Hadisler
B
Melekler
C
Kıyamet
D
C) D) Kur’an-ı Kerim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri değildir?

  
A
İnanç
B
İbadet
C
Ahlak
D
Hadis
Soru 18

Kur’an-ı Kerim’in ilk müfessiri aşağıdakilerden hangisidir?

      
A
Osman
B
Muhammed (sav.)
C
Zeyd b. Sabit
D
Ebu Bekir
Soru 19

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyarak bitirmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Hatim
B
Hafız
C
Tecvit
D
Meal
Soru 20

Kur’an-ı Kerim kaç sureden meydana gelmektedir?

  
A
6666
B
114
C
30
D
20
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın