Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 4

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte ve 1000 mil hızla tamamlamaktadır. Eğer dünyamız 100 mil hızla dönseydi gece ve gündüzlerimiz on kat daha uzun olurdu. Bu durumda çoğu canlı hayatını devam ettiremezdi. Bu metinden aşağıdaki sonuç- lardan hangisi çıkarılamaz?

A
Dünya belli bir düzene göre yaratılmıştır.
B
Dünyadaki düzenin bozulması canlıların yaşamlarını etkiler.
C
Dünyadaki düzen, canlıların yaşamlarını sürdürebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.
D
Dünyada yaşamın sürdürülebilmesi için toplumsal yasalara uymak zorunludur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özellikler arasında yer almaz?

A
Düşünme
B
Anlama
C
İşitme
D
İrade
Soru 3

Tek tanrı inancının İslam dinindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhlas
B
Tevhit
C
İhsan
D
Tebliğ
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi politeist inanca sahip dinlerden biridir?

A
İslam
B
Sihizm
C
Şintoizm
D
Yahudilik
Soru 5

• Tanrının varlığı kabul edilmez. • “Yok”un ispatlanması mümkün değildir. • Nietzsche ve Sartre tarafından geliştirilen bu sistem bunalım felsefesi olarak da adlandırılır. Hakkında bilgi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ateizm
B
Politeizm
C
Monoteizm
D
Pragmatizm
Soru 6

İslam dininde; Yüce Yaratıcı’yı hoşnut etmek için, Onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Tefekkür
B
İbadet
C
Kader
D
Dua
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “Niçin Allah’a ibadet edilir?” sorusunun cevabı olamaz?

A
Şükretmek için
B
Farz olduğu için
C
Sevap kazanmak için
D
Menfaat sağlamak için
Soru 8

“Elbiseni temiz tut. Kötü şeylerden sakın.” (Müddessir suresi, 4-5. ayetler) Bu ayetlerden aşağıdaki sonuç- lardan hangisi çıkarılamaz?

A
İbadetler sürekli yapılmalıdır.
B
Günahlardan kaçınmak gerekir.
C
Manevi temizliğe önem verilmelidir.
D
Maddi temizlik ihmal edilmemelidir.
Soru 9

Aşağıdaki ayetlerden hangisi hem maddi hemde manevi temizlik ile ilgilidir?

A
“… Namaz, hayâsızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar…” (Ankebût suresi, 45. ayet)
B
“Ey İman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın…” (Maide suresi, 6. ayet)
C
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Maide suresi, 90. ayet)
D
“Ey Rabbimiz!...Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” (Bakara suresi, 128. ayet)
Soru 10

Abdest alan bir kişi aşağıdakilerden hangisini terk ederse yeniden abdest alması gerekmez?

A
Ağzını yıkamayı
B
Yüzünü yıkamayı
C
Başını mesh etmeyi
D
Ayaklarını yıkamayı
Soru 11

Su bulunmadığı zaman teyemmüm etmek İslam’ın insanlara sağladığı bir kolaylıktır. Bu durum aşağıdaki ayetlerin hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A
“…Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın…” (Mâide suresi, 6. ayet)
B
“… (Allah) Her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzen vermiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet)
C
“… Allah sizin için kolaylık ister. Güçlük istemez…” (Bakara suresi, 185. ayet)
D
“… Kuşkusuz Allah, tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.” (Bakara suresi, 222. ayet)
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunun sosyal ve ahlaki yapısında görülmez?

A
Kız çocuğu sahibi olmak utanç vesilesiydi.
B
İnsanlar hürler ve köleler olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştı.
C
Toplum edebiyat ve sanattan çok uzak yaşıyordu.
D
Köleler ve yoksullar eziliyor hakları verilmiyordu.
Soru 13

Hz. Muhammed (sav.)’in ticari kabiliyetinin gelişmesinde aşa- ğıdakilerden hangisinin katkı- sından bahsedilemez?

 
A
Eşi Hz. Hatice
B
Babası Abdullah
C
Amcası Ebu Talip
D
Amcası Hz. Abbas
Soru 14

Hz. Muhammed (sav.)’in çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?

A
İbrahim
B
Kasım
C
Zeynep
D
Fatıma
Soru 15

İlk gelen vahiyden sonra Hz. Muhammed (sav.)’e bir süre vahiy gelmemiştir. Bu dönem aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

A
Senetü’l Hüzün
B
Fetretü’l Vahiy
C
Senetü’l Vufûd
D
Hılfu’l-Fudûl
Soru 16

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A
Ensar
B
Mülteci
C
Muhacir
D
Göçmen
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Mekke Dönemi’nde indirilen ayetlerin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Tevhit inancına yer verilmesi
B
Ahiret inancına vurgu yapılması
C
Peygamber kıssalarına değinilmesi
D
Toplumsal düzenlemelere yer verilmesi
Soru 18

Tanımlar

  • Kur’an’ı meydana getiren cümlelerdir.

  •  Kur’an’ın yirmişer sayfalık bölümleridir.

  •  Kur’an’ın kitap haline getirilmiş şeklidir.

Kavramlar

  • Mushaf

  • Sure

  • Ayet

  • Cüz

Tanımlar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram dışarda kalır?

A
Sure
B
Ayet
C
Cüz
D
Mushaf
Soru 19

Kur’an-ı Kerim’i, harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okumayı öğreten ilme ne denir?

A
Akaid
B
Hadis
C
Tecvit
D
Tefsir
Soru 20

Cumhuriyet Dönemi’nde ilk meal çalışması yapan ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
B
Mehmet Rıfat Börekçi
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Hasan Basri Çantay
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 2 Ocak 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın